Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Oświadczenia 2017


- oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego/szkolnego
- oświadczenie nr 1 - wielodzietność rodziny kandydata
- oświadczenie nr 2 - Niepełnosprawność kandydata
                                   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
                                   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
                                   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- oświadczenie nr 3- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- oświadczenie nr 4 - Objęcie kandydata pieczą zastępczą