Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Kadra pedagogiczna


Grono Pedagogiczne:

Grażyna Uzarek – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Dąbek – nauczyciel języka polskiego, plastyki i informatyki

Ewa Jabłońska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Maria Jagodzińska - nauczyciel chemii

ks. Marek Janus – nauczyciel religii
Justyna Kamela- nauczyciel geografii
Elżbieta Kępowicz - nauczyciel fizyki

Agnieszka Koza – nauczyciel języka angielskiego, wdż i wos
Katarzyna Maciąg - nauczyciel języka niemieckiego
Salomea Marek - nauczyciel historii, edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy

Anna Młynik – nauczyciel matematyki, techniki i informatyki
Izabela Pawlukiewicz - nauczyciel biologii

Barbara Surdacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, opiekun świetlicy
Małgorzata Szymczyk - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Elżbieta Tłuścik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Tomczyk – nauczyciel edukacji przedszkolnej, języka angielskiego

Iwona Walczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Wojtaszek – nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego
Damian Wojtuszkiewicz - nauczyciel muzyki
Piotr Wrona - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa


Pracownicy administracji i obsługi:

Teresa Kapuścińska

Stanisław Łuszczak

Wioleta Rosołowska

Małgorzata Szymczyk - sekretariat

Martyna Ryba - księgowość