Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Kadra pedagogiczna


Grono Pedagogiczne:

Anna Młynik – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
Beata Adamczyk – nauczyciel religii
Jakub Basiakowski - nauczyciel języka angielskiego
Dorota Dąbek
– nauczyciel języka polskiego, plastyki i informatyki
Anna Hołody - logopeda
Agnieszka Iracka - nauczyciel historii
Ewa Jabłońska
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Kępowicz - nauczyciel fizyki

Agnieszka Koza – nauczyciel języka angielskiego, wdż i wos
Jolanta Szczupak - nauczyciel języka niemieckiego
Iwona Szymała – nauczyciel matematyki

Barbara Surdacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Małgorzata Szymczyk - nauczyciel języka polskiego, historii, bibliotekarz

Elżbieta Tłuścik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Sylwia Tomczyk – nauczyciel edukacji przedszkolnej, chemii
Grażyna Uzarek - nauczyciel  edukacji przedszkolnej, wychowanie fizycznego

Iwona Walczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Wojtaszek – nauczyciel biologii, geografii, przyrody, techniki i wychowania fizycznego
Damian Wojtuszkiewicz - nauczyciel muzyki
Piotr Wrona - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki
Magdalena Żurawska- nauczyciel wspomagającyPracownicy administracji i obsługi:

Teresa Kapuścińska

Jan Kozioł

Wioleta Rosołowska

Małgorzata Szymczyk - sekretariat

Teresa Jurak  - księgowość


 

  


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja