Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

religiaOd 20 kwietnia 2020r. tematy z religii będą przesyłane na adresy mailowe uczniów.

Klasa IV

 Temat: Święto Bożego Miłosierdzia.

 Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia. 
 Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia

22 lutego siostrze Faustynie Kowalskiej ukazał się Pan Jezus i poprosił :Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

 Zobacz w internecie obraz  Miłosierdzia Bożego.

 Koronka
W Wilnie 13 września 1935 roku s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę.  Gdy odczuła w swej duszy moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić . Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej te słowa i dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca.

Sposób odmawiania "Koronki do Bożego Miłosierdzia"

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Obejrzyj
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,o-milosierdziu,489540

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y

 

Religia klasa V

Temat :Święto Miłosierdzia Bożego

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.   Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia

Obraz Miłosierdzia Bożego

Jego geneza wiąże się z objawieniem, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus powiedział : Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary

Możesz obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=9jHOwvfxPks

Koronka
W Wilnie 13 września 1935 roku s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę.  Gdy odczuła w swej duszy moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić słowami wewnętrznie słyszanymi i zobaczyła, że kara od ziemi została odsunięta. Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej te słowa i dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca. Sposób odmawiania "Koronki do Bożego Miłosierdzia"

Koronkę do Bożego miłosierdzia odmawiamy na różańcu:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


Notatka ( do zeszytu)
Uzupełnij zdania :
Boże miłosierdzie to …...... ponad sprawiedliwość. Największym obrazem tej miłości jest …...... krzyżowa Jezusa. W godzinę tej śmierci są "otwarte zdroje miłosierdzia" dla każdego …......., który zwróci się do Boga prosząc o nią. Jako sposoby czynienia miłosierdzia, Pan Jezus podaje: słowo,........... oraz czyn. W ten sposób każdy może spełniać uczynki miłosierdzia wobec drugiej osoby. Pomocą w rozlewaniu Bożego Miłosierdzia w świecie są: obraz z podpisem ….........., koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna oraz święto Miłosierdzia Bożego w …....... …........... po Wielkanocy.

Praca domowa  
Ułóż krzyżówkę (z treściami religijnymi) , której rozwiązaniem będzie podpis obrazu: "JEZU UFAM TOBIE"

 

Religia klasa VI                 17.04.2020 r.

Temat :Święto Miłosierdzia Bożego

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.   Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia

Obraz Miłosierdzia Bożego

Jego geneza wiąże się z objawieniem, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus powiedział : Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary

Możesz obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=9jHOwvfxPks

Koronka

W Wilnie 13 września 1935 roku s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę.  Gdy odczuła w swej duszy moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić słowami wewnętrznie słyszanymi i zobaczyła, że kara od ziemi została odsunięta. Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej te słowa i dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca.

Sposób odmawiania "Koronki do Bożego Miłosierdzia"

Koronkę do Bożego miłosierdzia odmawiamy na różańcu:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Godzina Miłosierdzia

O trzeciej godzinie - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie - błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).   Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar - bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii.

Notatka ( do zeszytu)
Uzupełnij zdania :
Boże miłosierdzie to …...... ponad sprawiedliwość. Największym obrazem tej miłości jest …...... krzyżowa Jezusa. W godzinę tej śmierci są "otwarte zdroje miłosierdzia" dla każdego …......., który zwróci się do Boga prosząc o nią. Jako sposoby czynienia miłosierdzia, Pan Jezus podaje: słowo,........... oraz czyn. W ten sposób każdy może spełniać uczynki miłosierdzia wobec drugiej osoby. Pomocą w rozlewaniu Bożego Miłosierdzia w świecie są: obraz z podpisem ….........., koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna oraz święto Miłosierdzia Bożego w …....... …........... po Wielkanocy.

Praca domowa  
Ułóż krzyżówkę (z treściami religijnymi) , której rozwiązaniem będzie podpis obrazu: "JEZU UFAM TOBIE"

 

Religia klasa VII                             17.04.2020 r

 Temat : Kult Miłosierdzia Bożego

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.   Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia

Obraz Miłosierdzia Bożego

Jego geneza wiąże się z objawieniem, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus powiedział : Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary

Możesz obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=9jHOwvfxPks

Koronka

W Wilnie 13 września 1935 roku s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę.  Gdy odczuła w swej duszy moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić słowami wewnętrznie słyszanymi i zobaczyła, że kara od ziemi została odsunięta. Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej te słowa i dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca.

Sposób odmawiania "Koronki do Bożego Miłosierdzia"

Koronkę do Bożego miłosierdzia odmawiamy na różańcu:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Godzina Miłosierdzia

O trzeciej godzinie - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie - błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).   Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar - bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii.

Notatka ( do zeszytu)
Uzupełnij zdania :
Boże miłosierdzie to …...... ponad sprawiedliwość. Największym obrazem tej miłości jest …...... krzyżowa Jezusa. W godzinę tej śmierci są "otwarte zdroje miłosierdzia" dla każdego …......., który zwróci się do Boga prosząc o nią. Jako sposoby czynienia miłosierdzia, Pan Jezus podaje: słowo,........... oraz czyn. W ten sposób każdy może spełniać uczynki miłosierdzia wobec drugiej osoby. Pomocą w rozlewaniu Bożego Miłosierdzia w świecie są: obraz z podpisem ….........., koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna oraz święto Miłosierdzia Bożego w …....... …........... po Wielkanocy.

Praca domowa  
Ułóż krzyżówkę (z treściami religijnymi) , której rozwiązaniem będzie podpis obrazu: "JEZU UFAM TOBIE"

 

Religia klasa VIII                             17.04.2020 r

 Temat : Kult Miłosierdzia Bożego

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.   Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia

Obraz Miłosierdzia Bożego

Jego geneza wiąże się z objawieniem, jakie miała s. Faustyna w celi płockiego klasztoru 22 lutego 1931 roku. Pan Jezus powiedział : Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 47).Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary

Możesz obejrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=9jHOwvfxPks

Koronka
W Wilnie 13 września 1935 roku s. Faustyna miała wizję anioła, który przyszedł ukarać ziemię za grzechy. Gdy zobaczyła ten znak gniewu Bożego zaczęła prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę.  Gdy odczuła w swej duszy moc łaski Jezusa, zaczęła się modlić słowami wewnętrznie słyszanymi i zobaczyła, że kara od ziemi została odsunięta. Na drugi dzień, kiedy była w kaplicy, Pan Jezus jeszcze raz przypomniał jej te słowa i dokładnie pouczył, jak należy odmawiać tę modlitwę na zwykłej cząstce różańca.

Sposób odmawiania "Koronki do Bożego Miłosierdzia"

Koronkę do Bożego miłosierdzia odmawiamy na różańcu:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Godzina Miłosierdzia

O trzeciej godzinie - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie - błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320).   Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową - 60 minut modlitwy - ale o modlitwę w momencie, gdy zegar - bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii.

Notatka ( do zeszytu)
Uzupełnij zdania :
Boże miłosierdzie to …...... ponad sprawiedliwość. Największym obrazem tej miłości jest …...... krzyżowa Jezusa. W godzinę tej śmierci są "otwarte zdroje miłosierdzia" dla każdego …......., który zwróci się do Boga prosząc o nią. Jako sposoby czynienia miłosierdzia, Pan Jezus podaje: słowo,........... oraz czyn. W ten sposób każdy może spełniać uczynki miłosierdzia wobec drugiej osoby. Pomocą w rozlewaniu Bożego Miłosierdzia w świecie są: obraz z podpisem ….........., koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna oraz święto Miłosierdzia Bożego w …....... …........... po Wielkanocy.

Praca domowa  
Ułóż krzyżówkę (z treściami religijnymi) , której rozwiązaniem będzie podpis obrazu: "JEZU UFAM TOBIE"
czwartek
klasa VII

 Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 Zmartwychwstanie Jezusa jest największą z wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największym cudem, jaki dokonał się w historii świata. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzili już chrześcijanie  w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Wydaje się to proste i zrozumiałe, a gdy zagłębimy się w te słowa, to okazuje się, że jest to największa tajemnica, którą trudno pojąć człowiekowi. Chrystus powstał z martwych, przeszedł ze śmierci do życia. Podczas śmierci dusza oddziela się od ciała, a w chwili zmartwychwstania ponownie łączy się  z nim. Jedynie Bóg może dokonać takiego cudu, gdyż jest Panem życia i śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, że również nasze ciała kiedyś ożywi, tak jak zapowiedział. Jest to najważniejsze święto w liturgii  Kościoła.

Cud Zmartwychwstania opisują wszyscy ewangeliści:
Mt 28, 1-8 ;
Mk 16,1-8;
Łk 24,1-11;
J 20,1-10.

  W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego śpiewamy:
https://www.youtube.com/watch?v=CqXylgIzCu4

Zapisz temat do zeszytu. Jako notatkę przepisz tekst:

      Zmartwychwstanie Jezusa jest największą z wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największym cudem, jaki dokonał się w historii świata. Jedynie Bóg może dokonać takiego cudu, gdyż jest Panem życia i śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, że również nasze ciała kiedyś ożywi, tak jak zapowiedział.

Cud Zmartwychwstania opisują wszyscy ewangeliści:
Mt 28, 1-8 ;
Mk 16,1-8;
Łk 24,1-11;
J 20,1-10.

Praca domowa                                                                                                                            
Przeczytaj z Pisma Świętego Łk 24, 13-35 i odpowiedz na pytania:
1.     O czym rozmawiali uczniowie w drodze do Emaus?
2.     Kto się do nich przyłączył?
3.     Co mówili o Jezusie?
4.     Czego od Niego oczekiwali?
5.     Jaki zarzut postawili Jezusowi?
6.     Kiedy Jezus został przez nich rozpoznany?
7. Dokąd niezwłocznie się udali?


klasa VIII

 Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 Zmartwychwstanie Jezusa jest największą z wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największym cudem, jaki dokonał się w historii świata. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzili już chrześcijanie  w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Wydaje się to proste i zrozumiałe, a gdy zagłębimy się w te słowa, to okazuje się, że jest to największa tajemnica, którą trudno pojąć człowiekowi. Chrystus powstał z martwych, przeszedł ze śmierci do życia. Podczas śmierci dusza oddziela się od ciała, a w chwili zmartwychwstania ponownie łączy się  z nim. Jedynie Bóg może dokonać takiego cudu, gdyż jest Panem życia i śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, że również nasze ciała kiedyś ożywi, tak jak zapowiedział. Jest to najważniejsze święto w liturgii  Kościoła.

Cud Zmartwychwstania opisują wszyscy ewangeliści:
Mt 28, 1-8 ;
Mk 16,1-8;
Łk 24,1-11;
J 20,1-10.

 W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego śpiewamy:
https://www.youtube.com/watch?v=CqXylgIzCu4 

Zapisz temat do zeszytu. Jako notatkę przepisz tekst:

      Zmartwychwstanie Jezusa jest największą z wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największym cudem, jaki dokonał się w historii świata. Jedynie Bóg może dokonać takiego cudu, gdyż jest Panem życia i śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nadzieję, że również nasze ciała kiedyś ożywi, tak jak zapowiedział.

Cud Zmartwychwstania opisują wszyscy ewangeliści:
Mt 28, 1-8 ;
Mk 16,1-8;
Łk 24,1-11;
J 20,1-10.

Praca domowa                                                                                                                           
 Przeczytaj z Pisma Świętego Łk 24, 13-35 i odpowiedz na pytania:
1.     O czym rozmawiali uczniowie w drodze do Emaus?
2.     Kto się do nich przyłączył?
3.     Co mówili o Jezusie?
4.     Czego od Niego oczekiwali?
5.     Jaki zarzut postawili Jezusowi?
6.     Kiedy Jezus został przez nich rozpoznany?
7.     Dokąd niezwłocznie się udali?
Religia klasa  IV  07.04 2020 r.

 Temat:  Wielki Tydzień biorę udział w Triduum Paschalnym.

               Sercem roku liturgicznego jest Wielki Tydzień to najważniejszy czas dla wszystkich chrześcijan. Jest  to uroczysty czas przypominający nam ostatnie dni Pana Jezusa na ziemi. Przygotowuje  na do największego święta chrześcijan: Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne , czyli Trzy Święte dni :Wielki Czwartek ,Wielki Piątek , Wielka Sobota Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

Aby lepiej zrozumieć możesz  skorzystać:
Gotowa lekcja multimedialna wyjaśniająca Wielki Tydzień.

 Wielki Czwartek – w ten dzień Jezus ze swoimi uczniami spotkał się na uczcie w Wieczerniku. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa

 Wielki Piątek -  w tym dniu Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Jest to najsmutniejszy dzień w roku dla każdego chrześcijanina. W wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii ( nie ma Mszy Świętej ).

 Wielka Sobota  - to dzień pełen modlitwy i skupienia. Oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przychodzimy do kościoła modlimy się przy grobie Pana Jezusa. Rano święcimy pokarm na stół wielkanocny.

 Praca domowa.
Narysuj w zeszycie „koszyk wielkanocny”

 

 Religia klasa V   07.04.2020 r.

Temat:  Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym.

               Sercem roku liturgicznego jest Wielki Tydzień to najważniejszy czas dla wszystkich chrześcijan. Jest  to uroczysty czas przypominający nam ostatnie dni Pana Jezusa na ziemi. Przygotowuje  na do największego święta chrześcijan: Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne , czyli Trzy Święte dni :Wielki Czwartek ,Wielki Piątek , Wielka Sobota Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

 Zapoznaj się treścią katechezy nr 60 str.200 - 204

Możesz też skorzystać
Gotowa lekcja multimedialna wyjaśniająca Wielki Tydzień.

 Wielki Czwartek – w ten dzień Jezus ze swoimi uczniami spotkał się na uczcie w Wieczerniku. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

Wielki Piątek -  w tym dniu Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Jest to najsmutniejszy dzień w roku dla każdego chrześcijanina. W wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii ( nie ma Mszy Świętej ).

 Wielka Sobota  - to dzień pełen modlitwy i skupienia. Oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przychodzimy do kościoła modlimy się przy grobie Pana Jezusa. Rano święcimy pokarm na stół wielkanocny.

 Praca domowa.
Narysuj Paschał – Symbol Jezusa Zmartwychwstałego

 

 Religia klasa VI  07.04.2020 r

 Temat:  Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym.

               Sercem roku liturgicznego jest Wielki Tydzień to najważniejszy czas dla wszystkich chrześcijan. Jest  to uroczysty czas przypominający nam ostatnie dni Pana Jezusa na ziemi. Przygotowuje  na do największego święta chrześcijan: Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne , czyli Trzy Święte dni :Wielki Czwartek ,Wielki Piątek , Wielka Sobota Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

 Aby lepiej zrozumieć, możesz też skorzystać
Gotowa lekcja multimedialna wyjaśniająca Wielki Tydzień.
 

Wielki Czwartek – w ten dzień Jezus ze swoimi uczniami spotkał się na uczcie w Wieczerniku. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.

 Wielki Piątek -  w tym dniu Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Jest to najsmutniejszy dzień w roku dla każdego chrześcijanina. W wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii ( nie ma Mszy Świętej ).

 Wielka Sobota  - to dzień pełen modlitwy i skupienia. Oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przychodzimy do kościoła modlimy się przy grobie Pana Jezusa. Rano święcimy pokarm na tół wielkanocny.

 Praca domowa.
Narysuj Paschał – Symbol Jezusa ZmartwychwstałegoReligia 03.04.2020 r.

Klasa IV

Temat : Dzień świadectwa największej miłości – Wielki Piątek

         W Wielki Piątek Pan Jezus umarł za  nasze grzechy.  Pokazał jak bardzo kocha  nawet największego grzesznika.  W czasie Wielkiego Postu, w piątki,  uczestniczymy w  nabożeństwie

Drogi Krzyżowej , rozważamy mękę i śmierć Syna Bożego.  . Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do obejrzenia drogi krzyżowej w domu.

 Oto moja propozycja
https://www.youtube.com/watch?v=XOMWQ6T6ox4

 Zapisz temat do zeszytu.
Wykonaj zadanie nr 1 w kartach pracy ( str 48 )

 

 Klasa V

Temat : Nabożeństwo Drogi Krzyżowej      

  W Wielki Piątek Pan Jezus umarł za  nasze grzechy.  Pokazał jak bardzo kocha  nawet największego grzesznika.  W czasie Wielkiego Postu, w piątki,  uczestniczymy w  nabożeństwie

Drogi Krzyżowej , rozważamy mękę i śmierć Syna Bożego.  . Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do obejrzenia drogi krzyżowej w domu.

 Oto moja propozycja
https://www.youtube.com/watch?v=XOMWQ6T6ox4

 Zapisz temat do zeszytu.

Narysuj koronę cierniową i wpisz w jej środek modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany....

Wieczorem postaraj się zrobić rachunek sumienia i w cichej modlitwie przeproś Boga za swoje grzechy.

 

Kl VI

Temat:  Jezus uczy mnie jak kochać - Droga Krzyżowa.

             W Wielki Piątek Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Pokazał jak bardzo kocha  nawet największego grzesznika. W czasie Wielkiego Postu, w piątki,  uczestniczymy w  nabożeństwie

Drogi Krzyżowej , rozważamy mękę i śmierć Syna Bożego.  . Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do obejrzenia drogi krzyżowej w domu.

 Oto moja propozycja
https://www.youtube.com/watch?v=XOMWQ6T6ox4

 Zapisz temat do zeszytu.

Narysuj koronę cierniową i wpisz w jej środek akt żalu.

 

  

Klasa VII

Temat: Bóg mówi, ze Cię kocha – Droga Krzyżowa 

                  W czasie Wielkiego Postu zawsze uczestniczymy w rekolekcjach w czasie, których przygotowujemy się do godnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycją jest,że po zakończonych rekolekcjach uczestniczymy w  nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wychodząc na ulice naszych miejscowości rozważamy mękę i śmierć Syna Bożego.  Dajemy świadectwo naszej wiary . Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do innej formy przeżycia  drogi krzyżowej.

 Oto moja propozycja,  posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=5mrUQMxsCeA

 Zapisz temat do zeszytu.

Zrób rachunek sumienia.

Pomódl się za ludzi ,którzy zwątpili  w miłosierdzie Boże i w   trudnych dla nas czasie odeszli od Boga.

 

 Klasa VIII

Temat: Twoja szansa na spotkanie z Miłością. – Droga Krzyżowa     

                  W czasie Wielkiego Postu zawsze uczestniczymy w rekolekcjach w , których przygotowujemy się do godnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycją jest,że po zakończonych rekolekcjach uczestniczymy w  nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wychodząc na ulice naszych miejscowości rozważamy mękę i śmierć Syna Bożego.  Dajemy świadectwo naszej wiary . Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do przeżycia tego nabożeństwa  w domu.

 Oto moja propozycja,  posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=5mrUQMxsCeA

 Zapisz temat do zeszytu.

Zrób rachunek sumienia.

Pomódl się za ludzi, którzy zwątpili  w miłosierdzie Boże i w  trudnym dla nas czasie odeszli od Boga.Klasa IV 31.03. .2020 r.

Temat : Niedziela Palmowa – Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze święta dla każdego chrześcijanina Święta Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanoc. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.

 

Na początek przeczytajcie :

Mt 21, 1-11

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?

» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Posłuchaj na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z9S7kQVNmE

Praca domowa

Narysuj palmę. Zrób zdjęcie i prześlij .

Szczęść Boże !

 

Klasa V 31.03. .2020 r.

 

Temat : Hosanna Synowi Dawida! Niedziela Palmowa.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze święta dla każdego chrześcijanina Święta Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanoc. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.

 

Na początek przeczytajcie :

Mt 21, 1-11

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?

» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Zapisz temat do zeszytu.

Odpowiedz na pytania: Do jakiego miasta wjechał Pan Jezus?

·        Na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy?

·        Jak ludzie przywitali Pana Jezusa?

·        Jakie wznosili okrzyki?

·        Jak Go nazwali?

Posłuchaj na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z9S7kQVNmE

Praca domowa

Narysuj palmę. Zrób zdjęcie i prześlij.

Szczęść Boże !

 

Klasa VI 31.03. .2020 r.

 

Temat :Niedziela Palmowa - Jezus wjeżdża do Jerozolimy.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze święta dla każdego chrześcijanina Święta Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanoc. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.

 

Na początek przeczytajcie :

Mt 21, 1-11

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?

» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Zapisz temat do zeszytu.

Odpowiedz na pytania: Do jakiego miasta wjechał Pan Jezus?

·        Na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy?

·        Jak ludzie przywitali Pana Jezusa?

·        Jakie wznosili okrzyki?

·        Jak Go nazwali?

Posłuchaj na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z9S7kQVNmE

Praca domowa

Narysuj palmę. Zrób zdjęcie i prześlij mi.

Szczęść Boże !

 

Religia klasa VIII 02. 04.2020 r

Temat : Niedziela Męki Pańskiej.

                            Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek)

Przeczytajcie tekst  Męki Pańskiej według św. Marka (Mk 14, 1 - 15, 47)

Uzupełnij karty pracy
       
1) „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie ........
2) „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił.... ....................., połamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, to jest ciało moje."
3) „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę ............................ A Jezus im rzekł: Wszyscy zwątpicie we Mnie."
4) Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drzeć oraz odczuwać ................
5) „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie usnęli ........................., duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe
6) „A zdrajca dal im taki znak: Ten, którego ......................, to właśnie on; chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie."
7) „Wtedy opuścili GO wszyscy i uciekli. A pewien ................ .............. szedł za Nim, odziany prześcieradłem na gołym
ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago."
8) „Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapleje, trzy razy Mnie się
wyprzesz. I wybuchnął......
9) ............ zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem."
10). A był tam jeden, zwany ........................., uwieziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów."
11)..Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: .................. Go!".
12),Wtedy Pilat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał......................... i wydał na ukrzyżowanie."
13),,Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu
żydowski! Przy tym bili Go trzcina po głowie, ..................... na Niego i przyklękając, oddawali Mu hold."
14).i niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z ......................., tamtędy przechodził, przymusili,
żeby niósł Jego krzyż."
15),,Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce
16), Razem z Nim ukrzyżowali.................. złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie."
17).A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny ...........
18), Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: Istotnie, ten człowiek był
..... Bożym."
19). Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria ..... ................., Maria, matka Jakuba
Mniejszego i Józefa, oraz Salome."
20).Już pod wieczór, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z .................., szanowany
członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Pilata i poprosił o ciało Jezusa."
21),Ten zakupił płótna, zdjął Jezusa z krzyża, owiał w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście
do grobu zatoczy! …

Prześlijcie mi zdjęcie wykonanego zadania.

 
Klasa IV                                                                           27.03 2020 r

 

Temat: Warunki dobrej spowiedzi : Rachunek sumienia.

 Zapisz temat do zeszytu.

 

Przeczytaj

                                Do spowiedzi trzeba się przygotować. Rachunek sumienia, to punkt pierwszy. W Turynie ksiądz Jan Bosko założył oratorium. Bezpieczne miejsce dla trudnej i biednej młodzieży z ulic miasta. Młodzi znajdowali tam nie tylko dach nad głową, ale mogli się też uczyć, zdobyć zawód. A także stawać się coraz lepszymi. Ksiądz Bosko bardzo o to dbał. Codziennie miał dla nich „słówko na dobranoc”. Pewnego kwietniowego wieczora opowiedział im sen, który poruszył go do żywego. Przyśniło mu się, że był w kościele. Chłopcy przygotowywali się do spowiedzi i podchodzili do konfesjonału. Ksiądz zaczął spowiadać, ale ponieważ było ich dużo, poszedł szukać księdza do pomocy. Idąc przez kościół, nagle zobaczył chłopców, którzy na szyi mieli sznury, ściskające ich gardła. – Dlaczego macie te sznury? – zapytał ksiądz. – Zdejmijcie je. Oni nic nie mówili, tylko wpatrywali się w księdza. W końcu jeden odezwał się: – Nie mogę go zdjąć, bo z tyłu ktoś jest i trzyma sznur. Ksiądz podszedł bliżej. Za plecami chłopca zauważył okropnego stwora, który zaciskał sznur. Poprosił jednego z chłopców, by z zakrystii przyniósł wodę święconą. – Kim jesteś? – zapytał, podnosząc kropidło. Stwór spojrzał groźnie, wyszczerzył zęby i wykrzywił się przeraźliwie, a ksiądz zobaczył, że w łapie trzyma węzły. – Co to oznacza? – zapytał ksiądz. – Nie wiesz? Tymi węzłami tak ściskam chłopców, że źle się spowiadają. – Jak to? W jaki sposób? – Nie powiem, bo powtórzysz chłopcom. – W imię Jezusa Chrystusa, mów! Potwór zrobił straszliwą minę i odpowiedział: – Jeden węzeł to przemilczanie grzechów podczas spowiedzi. – A tamten? – Nie powiem. Już i tak za dużo ci powiedziałem! – Mów, bo cię obleję wodą święconą! – ksiądz podniósł rękę. – Ten każe nie czynić postanowień i nie słuchać przestróg spowiednika. Patrz, jaki jest skutek ich spowiedzi. Jeśli chcesz wiedzieć, czy trzymam ich na sznurku, to zobacz, czy się poprawiają. – Dlaczego kryjesz się za ich plecami? – Żeby mnie nie widzieli, żebym łatwiej mógł ich zaciągnąć do mojego królestwa. Przyznaję, że mnie sen księdza Bosko też bardzo poruszył. Myślę, że skoro on opowiedział go chłopcom, to warto, żebyście i Wy znali tę historię i o niej pamiętali. Żeby spowiedź była dobra, trzeba się do niej przygotować. Znacie pewnie warunki dobrej spowiedzi. Jaki jest pierwszy? Rachunek sumienia.

Jak „ zrobić” dobrze rachunek sumienia ? To nie jest łatwe. Może podpowie wam ten krótki film,

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0&t=34s

 

Praca domowa

Wieczorem zrób rachunek sumienia i pomódl się za dzieci, które nie korzystają z sakramentu pokuty i pojednania.

Szczęść Boże !
 Klasa V

Temat: Odkrywamy tajemnice życia Jezusa · 

Zapoznaj się z treścią katechezy nr 35 

 

1.                  Napisz, jaką wiadomość przyniósł Maryi anioł Gabriel. .......................................................................................……....................... 

2. Rozwiąż quiz na temat Maryi u Elżbiety. Przy każdym zdaniu zaznacz: prawda (P) lub fałsz (F). 

1) Elżbieta mieszkała w Nazarecie. P/F 

2) Maryja śpieszyła pomóc Elżbiecie. P/F 

3) Elżbieta organizowała spotkanie rodzinne. P/F 

3. Uzupełnij zdania. Maryja i Józef udali się do Betlejem, ponieważ musieli uczestniczyć w ……………………… ludności. Jezus – Syn Boży narodził się w betlejemskiej grocie i został złożony w ………………………… Pierwszymi, którzy przyszli odwiedzić nowonarodzonego Jezusa byli ubodzy ………………………… Mędrcy ze Wschodu …………………………… na twarz, oddając hołd Jezusowi. 

4. Kto należał do Świętej Rodziny? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Jezus Maryja Sara Abraham Mojżesz Józef 

 Zapisz do zeszytu same odpowiedzi na pytania 1 – 4 oraz przepisz całą metrykę chrztu Pana Jezusa. 

5. Uzupełnij metrykę chrztu Jezusa. 

Metryka chrztu 

JEZUS   

(miejsce chrztu)    ……………………… …………………… 

(imię i przydomek osoby, która dokonała chrztu) ……………


Klasa VI

Temat: Święty Wojciech – gorliwy apostoł ·

Zapisz temat do zeszytu.

 

Zapoznaj się  z życiem i działalnością św. Wojciecha.

 https://www.youtube.com/watch?v=QoZRvDmhFnQ

Praca domowa

Uzupełnij zadania w kartach pracy ( katecheza nr 39)
 


Klasa VII

Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Zapoznaj się z treściami katechezy nr 29.

Rozwiąż krzyżówkę : zad nr 1 w kartach  pracy.

Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Apostołowie wraz z Maryją czekali na zesłanie Ducha Świętego. Bali się Żydów i dlatego przebywali zamknięci w wieczerniku. To właśnie tam dokonało się to niezwykłe wydarzenie. Przeczytamy o nim w Piśmie Świętym.

Przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich o Zesłaniu Ducha Świętego: (Dz 2, 1–4).

Aby łatwiej nam było  Ci zapamiętać najważniejsze fakty związane z wydarzeniem zesłania Ducha Świętego wykonajmy kolejne zadania w Kartach pracy.

 

Zapisz do zeszytu

Zesłanie Ducha Świętego to także początek publicznej działalności Kościoła. Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, a swoje narodziny ujawnił przed światem w dniu Zielonych Świąt, kiedy apostołowie zostali – jak mówi Pismo Święte – „przyobleczeni mocą z wysoka” i „ochrzczeni Duchem Świętym”

 

Oraz

Owoce Ducha Świętego (Kompendium KKK 389-390):

 MIŁOŚĆ         WSPANIAŁOMYSLNOŚĆ

RADOŚĆ        ŁASKAWOŚĆ

POKÓJ           WIERNOŚĆ

DOBROĆ       CZYSTOŚC

 Praca domowa

Przedstaw w formie plakatu dary Ducha Świętego ( zrób zdjęcie i prześlij na adres: spbkatecheza@gmail.com

Szczęść Boże !

 

 

Kl. VIII

Temat: Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia.

Zapisz temat do zeszytu.
Zapoznaj się z prezentacją:
https://drive.google.com/file/d/0B5AgsOc5mO4FOWpOa2swMTMteW8/view
Zapoznaj się z treścią katechezy nr 33
Notatkę ( do zeszytu). Dokończ zdanie:
Humanizm chrześcijański to......( podpowiedź podręcznik str 108)
Praca domowa
Wykonaj zadanie 1 i 2 kartach pracy.

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja