Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

fizyka


Zdalne nauczanie – część 9

Prace proszę przesłać do 24 czerwca 2020 r.

 

Klasa VII

 

Temat: Zmiany stanu skupienia ciał.

 

 1. Wyjaśnij pojęcia - topnienie, krzepnięcie, parowanie, wrzenie, skraplanie, sublimacja
  i resublimacja.

 2. Zad. 2/252.

 3. Zad. 1/258.

 4. Zad. 4/264.

 

Temat: Termodynamika – powtórzenie.

 

 1. Test 1/267.

 2. Dla chętnych test 2 – zad.6 str. 268.

 

Klasa VIII

 

Temat: Widzenie i składanie barw.

 

 1. Które ciała prawie całkowicie pochłaniają, a które prawie w całości odbijają światło?

 2. Zad. 1/252.

 3. Zad. 3/253.

 

Temat: Optyka – powtórzenie wiadomości.

 

 1. Test 1/ 274.

 2. Dla chętnych – test 2 str. 275 i str. 276.

 

Powodzenia na egzaminie!!!

 


 

Zdalne nauczanie – część 8

Prace proszę przesłać do 14 czerwca 2020 r.

 

 

Klasa VII

 

Temat: Praca, moc, energia – powtórzenie wiadomości.

 

 1. Proszę wpisać do zeszytu jeszcze raz wzory na:

- pracę;

- moc;

- przyrost energii potencjalnej;

- energię kinetyczną.

 1. Wypisz jednostki podstawowe:

- pracy;

- energii;

- mocy;

- masy;

- przyspieszenia;

- siły.

 1. Rozwiąż zadania z testu 1. Prześlij do sprawdzenia rozwiązania zadań 2 i 4 str. 220. oraz zad. 4 i 5 str. 221.

 

 

Rozpoczynamy nowy dział

Termodynamika

 

Temat: Energia wewnętrzna i sposoby jej zmiany.

 

 1. Co nazywamy energią wewnętrzną i w jaki sposób możemy ją zmienić?

 2. Podaj po trzy przykłady zmiany energii wewnętrznej wskutek dostarczenia/oddania ciepła oraz wykonania pracy.

 3. Zad. 1 str. 236.

 

Temat: Skale temperatur.

 

 1. Co nazywamy temperaturą?

 2. Rozwiąż zadanie 3 str.232, wiedząc, że:

- 5 0C = (-5 + 273) K = 268 K;

0 0C = 273 K;

0 K = - 273 0C;

100 K = (100 – 273) 0C = - 173 0C.

 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła.

 

1. Wyjaśnij na przykładzie na czym polega przekazywanie ciepła wskutek: przewodnictwa cieplnego, konwekcji i promieniowania.

2. Rozwiąż zadanie 3 str. 242.

 

 

 

 

Klasa VIII

 

Temat: Zwierciadła kuliste.

 

 1. Co dzieje się z wiązką promieni, które biegną równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, a co po odbiciu od zwierciadła wypukłego?

 2. Narysuj schematycznie zwierciadło wklęsłe ( fragment okręgu) i zaznacz na rysunku: oś optyczną, środek sfery (środek okręgu), ognisko zwierciadła - rys. str. 205.

 

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

 

1. Promienie użyteczne w konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym:

 1. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko.

 2. Przechodzi przez ognisko i po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rys. w podręczniku str. 208 (na dole).

 

 1. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 6 cm i ogniskowej równej połowie promienia czyli 3 cm. Przedmiot znajduje się o odległości:

a) 5 cm od środka krzywizny zwierciadła;

b) 6 cm od środka krzywizny zwierciadła;

c) 8 cm od środka krzywizny zwierciadła;

Podaj cechy obrazu.

d*) 2 cm od środka krzywizny zwierciadła (zad. dla chętnych).

Podaj cechy obrazu.

 

Temat: Zwierciadła wypukłe. Konstrukcja obrazu.

 

 1. Jakie są cechy obrazu powstającego w zwierciadle wypukłym, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła? Jakie są jego zastosowania?

 2. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w zwierciadle wypukłym:

I. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko.

II. Biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko, a po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rysunek na str. 213.

3. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm, znajdującego się w dowolnej odległości od zwierciadła wypukłego o promieniu krzywizny 6 cm. Ognisko jest w odległości 3 cm od środka zwierciadła.

 

 

 

 


 

Zdalne nauczanie – część 7

Prace proszę przesłać do 31 maja 2020 r.

 

Klasa VII

 

Temat: Przemiany energii mechanicznej.

 

 1. Jakie rodzaje energii składają się na energię mechaniczną?

 2. Co nazywamy układem odosobnionym?

 3. Co mówi zasada zachowania energii mechanicznej?

 

Zad. 1.

Doniczka o masie 2 kg spada swobodnie z wysokości 5 m.

a) Jakim ruchem porusza się doniczka?

b) Jaką energię ma doniczka na wysokości h – oblicz ją.

 1. Jaką energię będzie miała doniczka tuż przed upadkiem?

d) Oblicz prędkość z jaką doniczka upadnie na ziemię.

Straty energii pomijamy – cała energia potencjalna zamienia się w kinetyczną.

 

Zad.2.

Piłka o masie 0.5 kg została podrzucona pionowo do góry z prędkością 10 m/s. Na jaką maksymalną wysokość wzniesie się piłka?

 

Temat: Moc i jej jednostki.

 

 1. Napisz wzór na moc oraz podaj jej jednostkę.

 2. Kiedy ciało/urządzenie ma moc jednego wata?

 3. Napisz, kiedy litera „W” oznacza pracę, a kiedy jednostkę mocy – wat.

4.* Co oznacza 1 KM ?

Zad.1.

Pracę 10 J wykonano w ciągu 2 s. Oblicz moc urządzenia.

Zad. 2.

Ile czasu potrzeba, aby 40-watowa żarówka zużyła 10 J energii elektrycznej?

Zad.3.

Jaką pracę wykona silnik o mocy 400 W w ciągu pół minuty?

 

Temat: Praca, moc, energia – rozwiązywanie zadań.

 

Zad. 1.

Zamień jednostki:

a) 1,2 kW = …................. W;

b) 0.02 MJ = …................... J = …............... kJ;

 1. 2 min 15 s = …..................... s.

 

Zad. 2.

Zamień na dżule:

a) 1kWh (kilowatogodzina) = 1 kW * 1h=1000 W * 3600 s= 1000 J/s * 3600 s = 3600 000 J;

1kWh = 3 600 000 J;

b) 2 kWh = …..;

 1. 15,2 kWh =............ .

 

 

Zad. 3.

Zamień na kilowatogodziny:

a) 1 J = …............. ;

b) 1 kJ = …..........;

c) 1 MJ = ….................. .

 

Zad. 4.

W jakim czasie silnik o mocy 250 W podniesie paletę o masie 120 kg na wysokość 10 m?

 

Zad. 5.

Ile kosztuje 1 J energii elektrycznej? Przyjmij, że płacimy 50 gr za 1kWh.

 

Zad. 6*

Oblicz, na jaką maksymalną wysokość może wznieść się słup wody, jeśli wiadomo, że prędkość wystrzeliwanych cząstek wody może dochodzić do 200 km/h?

Zadanie dla chętnych.

 

Uwaga! Przesyłacie tylko rozwiązania zadań – bez notatek.

 

Klasa VIII

 

Temat: Konstrukcja obrazów w soczewce skupiającej – część druga.

 

Zad. 1.

Narysuj konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej 3 cm. Przedmiot ma wysokość

2 cm i jest oddalony od soczewki o 5 cm. Podaj cechy obrazu.

 

Zad. 2.

Narysuj konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej o ogniskowej 40 mm, dla szpilki, która znajduje się w odległości 8 cm od środka soczewki. Wysokość szpilki 2 cm. Jaka jest wysokość obrazu szpilki?

 

Temat: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej.

 

 1. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej:

- równoległy do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę, tak się załamuje, że jego przedłużenie (linia przerywana) przechodzi przez ognisko;

- drugi, który przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.

Zad.

Skonstruuj obraz kredki o wysokości 4 cm, znajdującej się w odległości 7 cm od soczewki o ogniskowej – 5 cm (soczewka rozpraszająca).

Kolejność wykonania:

 • rysujemy soczewkę rozpraszającą;

 • zaznaczamy po obu stronach, w jednakowej odległości ogniska pozorne (5 cm od soczewki);

 • rysujemy kredkę w odległości 7 cm od środka soczewki;

 • rysujemy kolejno podane wyżej promienie przechodzące przez koniec kredki;

Uwaga obraz powstanie po tej samej stronie co przedmiot w wyniku przecięcia przedłużenia promienia „1” i promienia „2”.

Podaj cechy obrazu.

 

 

Temat: Wady wzroku i ich korekta.

 

 1. Wyjaśnij pojęcia:

- akomodacja;

- źrenica;

- zdolność dobrego widzenia.

 

 1. Jakich okularów używa dalekowidz, a jakich krótkowidz w celu korygowania wady wzroku? Dlaczego?


 Zdalne nauczanie – część 6

Prace proszę przesłać do 15 maja 2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Rodzaje energii. Energia potencjalna ciężkości (grawitacji).

 

Zad. 1. Do podanych przykładów ciał, dopisz odpowiednie rodzaje energii (może być kilka):

a) ćwicząca dziewczyna;

b) jadący samochód;

 1. świecąca latarka;

 1. bateria typu „paluszek”;

e) kanister z benzyną;

f) kanapka z szynką, serem i sałatą.

 

Energia: elektryczna, wewnętrzna, chemiczna, promieniowania, kinetyczna, potencjalna grawitacji, dźwięku, potencjalna sprężystości.

 

 1. Podaj wzór na energię potencjalną grawitacji, jednostkę.

 2. Oblicz energię potencjalną ciał:

a) butli o masie 5 kg, znajdującej się na wysokości 5m;

b) młotka o masie 0,5 kg, na wysokości 20 m;

c) torebki z cukrem na wysokości 30 m. Przyjmij g = 10 m/s2.

 

Temat: Energia kinetyczna- wzór, jednostka.

 

 1. Wzór na energię kinetyczną i jednostka.

 2. Podaj przykład, gdy energia kinetyczna zamienia się na pracę.

 3. Oblicz energię kinetyczną dla dla rowerzysty o masie 80 kg, poruszającego się
  z prędkością:

a) 2 m/s;

b) 4 m/s;

c) 0,5 m/s.

Co dzieje się z energią kinetyczną gdy prędkość wzrośnie dwa razy, zmaleje cztery razy?

Zwróć uwagę, że we wzorze jest kwadrat prędkości – musimy ją podnieść do potęgi drugiej!

 

Temat: Praca, energia – rozwiązywanie zadań.

 

Zad. 1. Na jaką wysokość można podnieść ciało o ciężarze 300 N, wykonując pracę 600 J?

 

Zad. 2. Narciarz ze sprzętem i ubraniem ma masę 90 kg. Kiedy narciarz porusza się z prędkością

20 m/s, jego energia kinetyczna wynosi …........ . Jeżeli narciarz zjedzie ze szczytu na wysokości 928 m n. p. m. na wysokość 728 m n. p. m., to jego energia potencjalna zmaleje o …....... .

Proszę zapisać rozwiązania.

 

Zad. 3. Samochód jadący z prędkością 30 km/h miał energię kinetyczną 40 kJ. Ile wynosiłaby jego energia kinetyczna, gdyby zwiększył swoją prędkość do 60 km/h? Pamiętaj, że we wzorze jest kwadrat prędkości.

 

Zad. 4. Masa samochodu wynosi 1200 kg. Jaką energię uzyska ten samochód po 10 sekundach ruchu, jeśli rusza się z przyspieszeniem 2 m/s2?

 

Zad.5. Oblicz energię kinetyczną małego samolotu o masie 600 kg lecącego z prędkością
180 km/h. Pamiętaj o zamianie jednostki prędkości.

 

Zad. 6. Samochód o masie 1600 kg hamuje od prędkości 90 km/h do zatrzymania,
z przyspieszeniem – 5 m/s
2. Oblicz drogę hamowania.

 

Wskazówka. Oblicz najpierw energię kinetyczną samochodu i wartość siły hamującej. Zadanie dla chętnych.

 

Klasa VIII

Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą – część pierwsza.

 

 1. Promienie użyteczne do konstruowania obrazów:

a) Pierwszy promień - biegnie równolegle do osi optycznej, załamuje się w soczewce
i przechodzi przez ognisko po jej drugiej stronie.

b) Drugi promień – przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.

c) Trzeci promień – przechodzi przez ognisko, dobiega do soczewki, złamuje się w niej i po przejściu przez nią, biegnie równolegle do osi optycznej.

 1. Do konstrukcji obrazu wystarczą dwa promienie.

 

 1. Jak konstruujemy obraz w soczewce skupiającej?

a) Rysujemy soczewkę skupiająca – można schematycznie jako pionową kreskę zakończoną na górze, i na dole strzałkami.

b) Rysujemy główną oś optyczną - pozioma kreska, przechodząca przez środek soczewki.

c) W równych odległościach po obu stronach soczewki zaznaczamy ognisko – punkt F.

d) W odległości podanej w poleceniu rysujemy przedmiot – najczęściej jest to strzałka ustawiona pionowo, grotem do góry, która zaczyna się na osi optycznej.

e) Rysujemy dwa z trzech podanych promieni – wszystkie na początku przechodzą przez koniec przedmiotu.

 1. f) W miejscu, gdzie przetną się promienie po przejściu przez soczewkę powstanie obraz.

Podręcznik str. 182.

 

 1. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 3 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

 2. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 4 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

 3. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

Podaj cechy obrazu- wielkość w porównaniu do przedmiotu, czy jest odwrócony, czy nie.

 

Uwaga. Przesyłacie tylko konstrukcje. Każda na oddzielnym rysunku. Proszę używać przyrządów do rysunków.

 

8*. Zadanie dla chętnych. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej
o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości
x= 1,5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).

 
Zdalne nauczanie – część 5

Proszę przesłać do 30 kwietnia 2020 roku

 

Fizyka

 

Klasa VII

Rozpoczynamy nowy dział – „Praca, moc, energia”

 

Temat: Rodzaje energii. Praca i jej związek z energią.

 

1. Wypisz różne formy energii.

 1. Napisz wzór na pracę, podaj jednostkę pracy.

 

 1. Oblicz i porównaj prace:

a) wykonaną przez Anię, która działając siłą 20 N przesuwa paczkę na odległość 5 m – działając siłą w kierunku ruchu;

b) wykonaną przez Adasia, który działa siłą 250 N i przesuwa biurko na odległość 40 cm, działając siłą w kierunku ruchu.

 

 

Klasa VIII

Rozwiąż zadania:

 1. Oblicz zdolności skupiające dla soczewek o ogniskowych: 10 cm, 8 cm, (-5) cm.

 2. Wykonaj rysunki dla soczewek o ogniskowych: 3 cm i (-1,5) cm.

 3. Oblicz ogniskową soczewki o podanej zdolności skupiającej. Określ, czy jest to soczewka skupiająca, czy rozpraszająca.

 

Powodzenia!
Zdalne nauczanie – część 4

Proszę przesłać do 23 kwietnia 2020 roku

 

Klasa VII

Dynamika – powtórzenie wiadomości

1.     Znać treść każdej z zasad dynamiki i po jednym przykładzie na każdą z nich.

2.     Jakie cechy posiadają siły równoważące się.

3.     Wzór na siłę ciężkości.

4.     Jakim ruchem spadają swobodnie ciała na Ziemi.

5.     Podaj trzy przykłady wykorzystania zjawiska odrzutu w życiu codziennym.

6.     Od czego zależy wartość siły tarcia i oporu.

7.     Podaj trzy przykłady wykorzystania tarcia.

8.     Jakie są rodzaje tarcia kinetycznego. 

9.     Podaj po dwa sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia.

10.  W jakich jednostkach wyrażamy: masę, siłę, przyspieszenie, prędkość. 

Rozwiąż zadania

1.     Zakładając, 2 kratki w zeszycie odpowiadają sile o wartości 10 N, narysuj wektory sił o następujących cechach:

- działa poziomo  w prawą stronę i ma wartość15 N;

- działa ukośnie do góry w prawą stronę o wartości 20 N;

- działa pionowo do góry i ma wartość 35 N.

2.     Przelicz jednostki.

a) 2 kN= ….......... N;

b) 30 N = …........... kN;

c) 35 mN = …........... N;

d) 5 MN = ….................... N = .......................kN.

3.     Na samochód działa w prawą stronę siła 1500 N. Jaką wartość ma siła oporów ruchu jeśli siła wypadkowa ma wartość 1000 N.

4.     Kiedy samochód gwałtownie rusza, na kierowcę działa siła skierowana do …... .Dlaczego?

5.     Z jakim przyspieszeniem porusza się ciało o masie 10 kg, jeśli działa na nie siła 40 N.

6.     Jaka jest masa ciała, jeżeli wiadomo,że siła 5 N nadaje mu przyspieszenie 0,5 m/s².

7.     Jaka siła jest potrzebna, by motocykl o masie 200 kg rozpędzić od 15 m/s do 20 m/s, w ciągu 10s?

8.     Jaka jest wartość siły ciężkości działającej na torbę z zakupami o masie 5 kg?

9.     Ziemia przyciąga worek z piaskiem siłą 200 N. Jak jest masa piasku w worku?

10.  Do jakiej prędkości rozpędzi się kamień spadający swobodnie po 6 s od upuszczenia?

 

Klasa VIII

1.     Co nazywamy soczewką i jakie są ich rodzaje?

2.     Podaj pięć przykładów zastosowania soczewek.

3.     Wyjaśnij pojęcia:

- ognisko soczewki;

- ogniskowa;

- zdolność skupiająca soczewki, łącznie z wzorem.

4.     Narysuj bieg promieni równoległych do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą.

5.     Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 20 cm.

6.     Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej -25 cm. Jaką soczewkę oznacza ujemna ogniskowa (ujemna zdolność skupiająca soczewki)?

 
Zdalne nauczanie – część druga

Zadania proszę przesłać do 2 kwietnia 2020 r.

Klasa VII

1.     Spadek swobodny ciał.

a) Kiedy występuje spadek swobodny ciał?

b) Jakim ruchem spadają swobodnie ciała na Ziemi?

c) Z jakim przyspieszeniem spadają swobodnie ciała na Ziemi (pomijamy siłę oporu powietrza)?

d) Podaj pięć przykładów spadku swobodnego.

e) Zaproponuj doświadczenie, które  pokarze, że spadek swobodny ciał nie zależy od ich masy.

2.     Trzecia zasada dynamiki Newtona.

a) Podaj treść trzeciej zasady dynamiki Newtona.

b) Dlaczego trzecia zasada  dynamiki nazywana jest zasadą akcji i reakcji?

c) Podaj dwa przykłady ilustrujące trzecią zasadę dynamiki.

d) Na czym polega zjawisko odrzutu – wyjaśnij na przykładzie.

W odpowiedziach, przykładach powinny znaleźć się rysunki. Proszę piszcie i rysujcie starannie.

 

Klasa VIII

1.     Zwierciadła i ich rodzaje.

a) Jakie są rodzaje zwierciadeł?

b) Gdzie wykorzystujemy zwierciadła płaskie – podaj trzy przykłady ich zastosowania w życiu codziennym.

c) Jakie cechy posiadają obrazy powstające w zwierciadle płaskim?

2.     Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim.

a) Przypomnij prawo odbicia światła.

b) Narysuj konstrukcję obrazu w zwierciadle płaskim dla strzałki o wysokości 2 cm, nachylonej pod kątem 30 stopni do poziomu. Pamiętaj o zastosowaniu prawa odbicia.

 Do konstrukcji obrazu wystarczą dwa promienie:

 – jeden pada prostopadle na zwierciadło i odbija się pod tym samym kątem – rysujemy jego przedłużenie aż za zwierciadło (lina przerywana);

- drugi promień pada pod dowolnym kątem na zwierciadło i odbija się zgodnie z prawem odbicia – rysujemy jego przedłużenie.

Rysujemy tylko promienie przechodzące przez początek i koniec strzałki.

 

Zdalne nauczanie – część 4

Proszę przesłać do 9 kwietnia 2020 r.

 

Klasa VII

1.     Opory ruchu. Tarcie i jego rodzaje.

a) Jakie są rodzaje tarcia?

b) W jaki sposób możemy zmniejszyć lub zwiększyć tarcie?

c) Podaj po dwa przykłady na tarcie pożyteczne i szkodliwe.

d) Zaproponuj doświadczenie, w którym pokażemy jak tarcie zależy od rodzaju stykających się powierzchni.

2.     Rozwiąż dwa dowolne zadania z podręcznika dotyczące tarcia.

 

Klasa VIII

1.     Czym jest pryzmat?

            a)  Co dzieje się ze światłem z lasera po przejściu przez pryzmat?

            b) Co dzieje się ze światłem białym po przejściu przez pryzmat?

c)     Narysuj rozszczepienie światła białego po przejściu przez pryzmat.

d)     Podaj trzy przykłady z życia codziennego, w którym obserwujemy zjawisko załamania światła.

            2. Proszę zrobić dwa dowolne zadania z podręcznika z tematu o rozszczepieniu światła.

 

 Fizyka - zagadnienia do samodzielnej realizacji przez uczniów

 

Proszę skorzystać z zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub internetu

 

Klasa VII

I Pierwsza zasada dynamiki – znać treść i trzy przykłady ilustrujące ją (przykłady sił i ich wartości).

Druga zasada dynamiki - znać treść i umieć wykorzystać ją do rozwiązywania zadań

 

Zad. 1.

Oblicz przyspieszenie samochodu o masie 800 kg na który działa siła wypadkowa 1,6 kN.

 

Zad. 2.

Jaką siłą należy działać na rower z rowerzystą o łącznej masie 90 kg, by poruszał się z przyspieszeniem 0,5 m/ss ?

 

Zad. 3

Oblicz masę narciarza, który zjeżdżając z górki pod wpływem siły wypadkowej 200 N uzyskał przyspieszenie 1 m/ss..

 

Zad. 4 Oblicz siłę wypadkową działającą na samochód o masie 2 t, który w ciągu 10 s zwiększył swoją prędkość o 20 m/s.

 

Rozwiązanie zadań proszę przesłać na adres e-mail: kepowiczead@interia.pl lub zdjęcie z rozwiązaniami jako załącznik do SMS, MMS na numer 607 598 780

 

Prace proszę podpisać.

 

 

Klasa VIII

 

Drgania i fale – powtórzenie wiadomości

 1. Znać wielkości opisujące ruch falowy i drgający

 2. Zakres słyszalności fal akustycznych dla człowieka.

 3. Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

 

Optyka geometryczna

 

 1. Źródła światła- przykłady.

 2. Powstawanie cienienia i półcienia – rysunki.

 3. Dlaczego widzimy?. Ciała przezroczyste i półprzezroczyste dla światła.

 4. Co nazywamy zwierciadłem? Jakie są rodzaje zwierciadeł?

 5. Zjawisko odbicia światła – rysunek. Prawo odbicia światła.

 

Proszę napisać odpowiedzi na pytania od 3 do 5 i przesłać na adres e-mail: kepowiczead@interia.pl

lub zdjęcie z rozwiązaniami jako załącznik do SMS, MMS na numer 607 598 780

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja