Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

klasa 3

 


Klasa III 25 .06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Co nas czeka w czwartej klasie?

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6 ze strony 80,81

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania ze stron 82,83,84,85

 

3.Zajęcia rozwijające:
-wykonaj prace plastyczną dowolną techniką, na której przedstawisz bezpieczne zabawy podczas wakacji.
Klasa III 24 .06.2020r.

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Bezpieczne wakacje.

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6 ze strony 74,75,76,77

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 strona 80,81

3. Zajęcia rozwijające:
-wykonaj plakat pt. wakacyjne rady

26.06.2020R. UCZNIOWIE KLASY III PRZYCHODZĄ PO ODEBRANIE ŚWIADECTW I NAGRÓD DO WYCHOWAWCY:

-Grupa I wg uczniów z dziennika (od 1 do 6 ) 11:30-12:00
-Grupa II 12:00- 12:30

Przypominam o najważniejszych zasadach na wakacje:
1.Zasady i zalecenia GIS dotyczące bezpiecznego zachowania w okresie epidemii związanej z COVID-19 czyli:
-częste mycie rąk
-dezynfekcja
-noszenie maseczek i rękawiczek
-unikanie skupisk
-badanie temperatury ciała

2.Zasady korzystania z ruchu drogowego:
-nie bawimy się w pobliżu ulicy
-stosujemy zasady przechodzenia przez jezdnie
-wieczorem chodzimy z odblaskami po chodniku
-spacerujemy zawsze z osobą dorosłą

3.Zagrożenia w naszej okolicy:
-nie wychodzimy nad rzekę bądź staw bez osoby dorosłej
-nie bawimy się narzędziami rolniczymi
-informujemy rodziców o każdym działaniu
-bezpiecznie korzystamy z roweru
-bezpiecznie korzystamy z domowych urządzeń elektrycznych

4.Należy informować osobę dorosłą o zaobserwowanych zagrożeniach

5.W przypadku zauważonego zagrożenia życia lub zdrowia dzwonimy pod numer:
-112 – telefon alarmowy
-997- policja
-998 – straż
-999 – pogotowie ratunkowe

6. Jeżeli będziecie korzystać z placu zabaw lub boiska szkolnego, proszę o stosowanie się do przyjętych zasad:
Zasady korzystania z placu zabaw obowiązujące od dnia 18 czerwca 2020 roku

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

10. Dezynfekcję sprzętu na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego.

11. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

12. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.

13. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw odbywa się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2020 z dnia 19.06.2020r.

 

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego obowiązujące od dnia 18 czerwca 2020 roku

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zasady organizacji i funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego w dobie COVID- 19.

1. Uczestnikiem rekreacji może być osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

2.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

3.W sytuacji, gdy na boisku nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m

z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

4.Zaleca się, aby osoby przebywające na boisku wyposażone były w środki pozwalające na utrzymanie higieny np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończonej rekreacji.

6.Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie rekreacji.

7.W przypadku gdy uczestnik manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na boisku.

8.W przypadku gdy uczestnik podczas rekreacji korzysta z własnego sprzętu - po powrocie do domu należy go umyć z użyciem detergentu.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Opolu Lubelskim Telefon: 81 827 20 41

 

 


Klasa III 23 .06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Dzień taty.

- Przeczytaj czytankę z podręcznika na stronie 64, 65.

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6 ze strony 72,73

-wykonaj ćwiczenia ortograficzne 1,2 strona 88.

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 strona 78,79 oraz prześlij do oceny

3. Język angielski kl.3 23.06.2020r. / 25.06.2020r.

Temat: Liczymy do 100 – utrwalanie poznanych cyfr

1. Posłuchaj piosenki o cyfrach

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

https://www.youtube.com/watch?v=-gmEe0-_ex8

2. Posłuchaj , powtórz i naucz się pisać !! https://en.islcollective.com/english-esl- worksheets/grammar/adjectives/feelings-quiz/12220

https://www.youtube.com/watch?v=iNU1ILy63Wc

3. Karta pracy: https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/grammar/adjectives/feelings-quiz/12220

 

Temat: Przymiotniki w stopniu najwyższym - utrwalenie wiadomości

1. Obejrzyj filmik w którym pani tłumaczy jak stopniujemy przymiotniki

https://www.youtube.com/watch?v=RzPBMuKSi80 najpierw w języku polskim

a potem po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo

https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc

2. Tutaj sprawdź czy umiesz już stopniować przymiotniki:

https://quizizz.com/admin/quiz/5c9230f6ac2550001d735501/stopniowanie-

przymiotnik%C3%B3w

3. Polecam jeszcze tą stronę aby utrwalić sobie gramatykę angielską:

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/stopniowanie-przymiotnikow

 

Religia:
Temat: "Prymas Stefan Wyszyński".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie, że jakaś osoba jest błogosławiona, czyli szczęśliwa w niebie. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesunięta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Otwórz podręcznik na str. 223.

Wykonaj ćwiczenie i dowiedz się, jak nazywany jest kardynał Stefan Wyszyński.

Aby poznać jego życie, zobacz:

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski

Stefan Wyszyński swoją wiarę wyrażał całym życiem, zarówno słowami, jak i czynami. Był biskupem,

prymasem i kardynałem. Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 224.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywany Prymasem Tysiąclecia ponieważ:

bardzo kochał Maryję

stawał w obronie wiary i drugiego człowieka

troszczył się o Kościół w Polsce

Pokoloruj herb Prymasa Wyszyńskiego (podręcznik str. 225).

Wzorem może Ci posłużyć:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski#/media/Plik:Wyszynski_Coat_of_Arms.svg

Pomódl się za naszą Ojczyznę i Kościół w Polsce: Pod Twoją obronę

Szczęść Boże !

 


Klasa III 22 .06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat Kulinarne podróże po Europie

- Przeczytaj czytankę z podręcznika na stronie 62 i 63 .

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5 ze strony 70,71

-wykonaj ćwiczenia ortograficzne 4,5,6 strona 87.

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3,4,5,6 strona 59

 

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 strona 74,75
Klasa III 19 .06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat Poznajemy kraje europejskie.

- Przeczytaj czytankę pod tytułem ,,Dwa tygodnie w Europie” na stronie 60 i 61 .

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6,7 ze strony 63,64(wyślij do sprawdzenia zadania 4 str.63 oraz ćwiczenia ortograficzne 1,2,3 strona 86.

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3,4 strona 58

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 strona 72,73

 1. Edukacja informatyczna

Temat Kraina zer i jedynek.

- Wykonaj ćwiczenia z podręcznika pt. ,,Informatyka” strona 34i35.

PROSZĘ O ZWROT PODRĘCZNIKÓW ORAZ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI W DNIU 23 .06.2020 W GODZINACH OD 10 .00 DO 11.00.

 1. Katecheza

Temat: ,,Bóg dawca pokoju” ;.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Pomyśl, co myślisz, gdy słyszysz słowo ,,pokój”? (zgoda, przyjaźń, dom rodzinny, brak kłótni, brak wojny).

Człowiek czuje pokój gdy jest bezpieczny. W Modlitwie Pańskiej prosimy Boga o jedność wszystkich dzieci Bożych i o pokój. Podczas Mszy świętej jest szczególny moment, w którym ludzie przekazują sobie znak pokoju. Najczęściej może to być ukłon lub podanie ręki osobą najbliżej stojącym.

Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=1ye_Tk4bL4Q

Uzupełnij podręcznik na str. 157.

Prawdziwy pokój jest darem Pana Jezusa. Znak pokoju wyraża, że człowiek jest pojednany z Bogiem i bliźnimi. Przekazanie znaku pokoju oznacza, że wszyscy uczestnicy Mszy Świętej są braćmi i siostrami. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli ludziom pokój. Każdy z nas, na miarę swoich możliwości, może budować pokój.

Pomyśl, jak możesz budować pokój w rodzinie, szkole, podczas zabawy?

Uzupełnij podręcznik na str. 158.

Posłuchaj piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WvEtUR2kLW8

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią świętą, przekazujemy sobie znak pokoju. Pokój jest darem Pana Jezusa, który przyjmujemy i dzielimy się nim z innymi.

Pomódl się o zgodę między ludźmi. Szczęść Boże !

Dzisiaj nie odsyłajcie wykonanych zadań.

 

Szczęść Boże !
Klasa III 15.06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Nasi europejscy sąsiedzie.

- przeczytaj wiadomości w podręczniku strona 58,59

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6,7,8 z strony 60,61,62 (wyślij do sprawdzenia zadania 1,2,3)

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z podręcznika 5,6,7,8,9 strona 57

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 strona 70,71

 1. Plastyka

Temat: Laurka na dzień ojca.

- Wykonaj laurkę na dzień ojca według własnego pomysłu, wykorzystaj różne materiały.

 

Klasa III 10.06.2020r.

 

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Dobry doktor.

- przeczytaj tekst w podręczniku strona 54, 55, 56, 57

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy z strony 56, 57, 58, 59

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3,4 strona 56

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 69 (wyślij do sprawdzenia)

 1. Zajęcia rozwijające

Temat: Łąka w czerwcu.

- namaluj farbami plakatowymi łąkę którą ozdabiają chabry i maki

 1. Język angielski kl.3

09.06.2020r.

Temat: Kanada – zwiedzamy kraje anglojęzyczne w oparciu o przeczytany tekst. Polska i Kanada – podobieństwa i różnice.

1. Przeczytaj tekst w ramach dotyczący Kanady, który znajduje się na stronie 104 w

Podręczniku. Jeżeli nie pamiętasz jakiegoś słówka, sprawdź w słowniku w Internecie

2. Wykonaj zadanie 2 . Zaznacz prawdziwe czyli YES lub fałszywe NO zdania na temat

Kanady.

3. Wykonaj zadanie 4 na stronie 105.

4. A tutaj na kanale youtube, można posłuchać jak piszemy zdania w języku angielskim:

https://www.youtube.com/watch?v=d8UxEkQWcoo

Na tej stronie można poćwiczyć budowę zdań po angielsku:

 

https://www.focus.olsztyn.pl/angielski-szyk-zdania-a.html#.Xt4ZdtSLSt8
Klasa III 09.06.2020r.

 1. Edukacja polonistyczna

Temat: Mamy swoje marzenia.

- przeczytaj wiersz w podręczniku strona 52, 53

- wykonaj ćwiczenia z kart pracy z strony 54, 55

 1. Edukacja matematyczna

Temat: Rozszerzenie zakresu do 100 000, pisanie liczb słowami i cyframi.

- wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3,4,5,6,7 strona 54,55

- wykonaj zadania z ćwiczenia 1,2,3,4 strona 68 (wyślij do sprawdzenia)

 1. Katecheza

TEMAT: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Tej katechezy nie ma w podręczniku... jest przygotowaniem do Uroczystości Bożego Ciała, którą obchodzimy w najbliższy czwartek. Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew. Jest to święto ruchome, lae obchodzimy go zawsze w czwartek po Uroczystości trójcy Świętej.

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ece6fe095a58b0d8d8c7322/guide-boze-cialo

Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych świąt w Kościele. Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały! Kochajmy Eucharystię tak jak ŚW. TARSYCJUSZ *, który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dlatego prośmy właśnie podczas tej Uroczystości, Pana Jezusa o dobrych i gorliwych kapłanów, polecając Mu całe Duszpasterstwo Kościola.

Może troche zabawy?

https://view.genial.ly/5ed242249be45e112004d3cd/interactive-content-boze-cialo-procesja

Zapraszam w czwartek na Mszę świętą oraz do wzięcia udziału w uroczystej procesji.

Szczęść Boże !

 

 
Klasa III 08.06.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Mamy swoje prawa.
-Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 50,51

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4 strona 52,53

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

 

 

 

-Wykonaj sprawdzian z kart pracy na stronie 76,77 i wyślij do oceny
3.Edukacja plastyczna:
-Wykonaj ilustrację do wybranego prawa dziecka.
Klasa III 05.06.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Nasze podwórko.
-Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 46,47,48
-Wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3 ze strony 49

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 50,51, wyślij ćwiczenie 5 do sprawdzenia

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3 strona 53

-Wykonaj z kart pracy polecenie: 1 strona 66 i 1,2,3,4,5 ze strony 67
3.Edukacja informatyczna:
Temat: W krainie mrówek- wykonujemy zadania logiczne.
-Rozwiąż zadania ze strony 32,33 w książce od informatyki.

Kl III 05.06.2020r.

TEMAT : JESTEM DZIECKIEM BOŻYM.

Druga katecheza w tym tygodniu to trochę zabawy z okazji Dnia Dziecka....

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ed0be2567693c1203b0aee2/social-action-dzien-dziecka-niespodzianka-klasy-

starsze

Dla troche młodszych dzieci!

https://view.genial.ly/5ecd602ef568220d50756ca4/interactiwe-image-interactive-image

Pamietajcie !

Wszystkie Dzieci na świecie są Dziećmi Pana Boga !

Zaśpiewaj:

https://www.youtube.com/watch?v=Chv9WFJqvzc&list=RDedP-anEkgpk&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=WNcB5eRqLKw&list=RDM2KnJNdj0h0&index=3

Na koniec katechezy pomódl się za wszystkie dzieci świata.....

Szczęść Boże !

Klasa III 04.06.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, społeczna:

Temat: Sprawdzam siebie: Maj pachnący kwiatami.
-Wykonaj sprawdzian z ćwiczeń zadanie 1,2,3,4,5 ze strony 48, 49 i prześlij do oceny

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 6,7,8,9,10 strona 51

 

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 3,4,5,6,7 strona 65, wyślij do sprawdzenia 4,5,6,7
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj ilustracje przedstawiającą jak spędziłeś Dzień Dziecka.
Klasa III 03.06.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, społeczna:

Temat: Moja mama jest wspaniała.
-Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 44,45

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 strona 45,46,47, wyślij do sprawdzenia ćwiczenie 5

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5 strona 50

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2 strona 64
3.Zajęcia rozwijające:
-Zrób plakat pt. „Jak okazywać wdzięczność swojej mamie”, wyślij zdjęcie do sprawdzenia

 

Katecheza 02.06.2020 r

Temat: Bóg naszym Ojcem.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Na początku roku szkolnego dużo mówiliśmy o modlitwie. Nazwaliśmy modlitwę "rozmową z Bogiem". To najprostsze i najtrafniejsze określenie czym jest modlitwa. W modlitwie rozmawiamy z Bogiem, tak jak rozmawia się z najbliższymi osobami. Pan Jezus często rozmawiał z Osobą, która była dla Niego najbliższa, z Ojcem. Apostołowie widzieli, jak Jezus dużo się modli, dlatego poprosili Go, aby ich też nauczył się modlić, rozmawiać z Bogiem. Powiedział do nich wtedy:

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=MMPQdIp8VfQ

Dziś wszyscy chrześcijanie na całym świecie modlą się tą modlitwą. Wszyscy – bogaci i biedni, dorośli i dzieci, ludzie różnych ras i narodowości zwracają się do Boga Ojca w ten sposób, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Podczas każdej Mszy Świętej modlimy się do Boga Ojca słowami modlitwy Ojcze nasz. W ten sposób prosimy o pokój i jedność.

Uzupełnij podręcznik na stronie 154-155.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=vKsdRmHHa0M

Wykonaj ćwiczenie na str. 156 - dowiesz się, jak inaczej nazywamy modlitwę "Ojcze nasz".

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

W czasie Mszy Świętej, przed Komunią, modlimy się modlitwą "Ojcze nasz". Nauczył nas jej sam Pan Jezus, dlatego nazywamy ją "Modlitwą Pańską".

Praca domowa

Pomódl się słowami Modlitwy Pańskiej za wszystkie dzieci, które mieszkają w domach dziecka.

Szczęść Boże !

 

Język angielski kl.3

02.06.2020r.

Temat: TEST

1. W ramach testu, wykonaj wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 124,125 i 127

Rozwiązania zadań prześlij na maila do końca dnia.

Postaraj się wszystkie zadania wykonać samodzielnie!!!

 

04.06.2020r.

Temat: Australia -zwiedzamy kraje anglojęzyczne w oparciu o przeczytany tekst. Polska i

Australia – podobieństwa i różnice.

1. Spróbuj przeczytać tekst na stronie 102 , dotyczący Australii.

2. Trudne słówka zapisz w zeszycie.

Klasa III 02.06.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Kto mieszka w jeziorze?
-Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 40,41

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 strona 42,43,44

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 4,5,6,7 strona 49

 

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3,4 strona 63
3.Edukacja muzyczna:
Temat: Walczyk dla mamy.
-Naucz się śpiewać piosenki ze strony 90.
Klasa III 29.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Woda- bezcenny dar.
-Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 38,39

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 strona 39,40,41

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3 strona 48

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3,4 strona 62
3.Edukacja informatyczna:
Temat: W krainie mrówek- wykonujemy zadania logiczne.
-Rozwiąż zadania ze strony 32,33 w książce od informatyki.
4.Religia:

Temat: Stół Eucharystii.

Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób. Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem z nimi zasiadał do stołu aby świętować.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=N61ZGgdI3cA

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb i wino w

swoje Ciało i Krew. My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chlebi i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz.

Zobacz :https://www.youtube.com/watch?v=Ja_ED89hYDw

Otwórz podręcznik na str. 150 - zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy

Świętej.

Rozwiąż rebus na str. 151 - dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz.

Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej. Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi "Ciało Chrystusa" My odpowiadamy "Amen". Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo "Amen" znaczy "tak jest naprawdę", "wierzę w to".

Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Ołtarz jest centrum i sercem Kościoła. Na nim sprawowana jest najświętsza ofiara, na nim przychodzi do nas Chrystus pod postacią chleba i wina. Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go w Komunii Świętej. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem.

W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła.

Klasa III 28.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Maj wokół nas.
-Przeczytaj wiersz pt. „Dywan” na stronie 36 w podręczniku
-Napisz w zeszycie ćwiczenie 1 strona 37 z podręcznika i wyślij do oceny

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3 strona 38

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5 strona 46,47, prześlij do oceny zadanie 4 i 5

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 4,5 strona 61
3.Zajęcia rozwijające:
-Na podstawie wiersza „Dywan” wykonaj na kolorowej kartce z różnych materiałów dywan, który utkała wiosna. Wyślij zdjęcie do oceny.

 

Klasa III 27.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:

Temat: Potyczki ortograficzne.

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 strona 36,37

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5 strona 45

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3 strona 60
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj laurkę na Dzień Matki według własnego pomysłu, prześlij zdjęcie do oceny.


Język angielski kl.3

26.05.2020r.

Temat: Mother’s Day

1. Przepisz do zeszytu nowe słownictwo związane z Dniem Mamy ( możesz obok wykonać

rysunki.

Bunch of flowers- bukiet kwiatów

Box of chocolates- bombonierka

Hug- uścisk, przytulenie

Kiss- pocałunek

Love – miłość

Heart- serce

2. Jeżeli masz możliwość odsłuchaj piosenki o mamie z płyty drugiej utwór 57.

Możesz posłuchać piosenki o mamie tutaj , spróbuj zaśpiewać :

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

3. Wykonaj laurkę dla mamy

Tutaj przykład : https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ

Zamieść w niej takie słownictwo jak HAPPY MOTHER’S DAY,

I love you, You are the best,

 

28.05.2020r.

02.05.2020r – TEST unit 8

Temat : Wonderful world

1. Zapoznaj się z krótkimi tekstami w podręczniku na stronie 100 opisującymi poszczególne stopnie

w edukacji brytyjskiej.

Czyli – Nursery- przedszkole 3-4 latka ( Children play and learn) Dzieci się bawią i uczą

Primary school - nauczanie wczesnoszkolne- 5-10 lat ( Children study many different

subject : English, math, science, PE) dzieeci uczą sie wielu różnych przedmiotów

Secondary school- szkoła podstawowa – 11-16 lat lub 18 lat ( Children learn many new

subjects : biology, chemistry , IT) Dzieci uczą się nowych przedmiotów

College lub university - szkoła średnia i uniwersytet - powyżej 18 lat (prepares for jobs

in the future) Przygotowują do pracy w przyszłości

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 na stronie 128 w Zeszycie ćwiczeń.

3. Na zaliczenie wykonaj zad 5 z zeszytu ćwiczeń na stronie 129 i prześlij na maila .

Najpierw narysuj budynek szkoły a potem go opiszesz czy jest duży czy mały jakiego jest koloru.

 

 

Klasa III 26.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna:

Temat: Przygody Karolci.

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 34,35, wyślij do sprawdzenia 5/35

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 44

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3 strona 59

 

Katecheza 26.05.2020 r.

Temat: Stół łączy rodzinę

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

W każdym domu jest stół. To ważne miejsce, do którego zaprasza się najbliższą rodzinę i przyjaciół.

Spotkania przy stole odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ łączą ludzi. Jeśli siedzimy przy jednym

stole, łatwiej nam zrozumieć drugiego człowieka, bo widzimy jego oczy, wyraz twarzy, reakcje na to, co

mówimy. Gdy się widzi twarz i oczy, można bardziej zrozumieć osobę, z którą się rozmawia.

Także Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki.

Otwórz podręcznik na str. 147. Przeczytaj fragmenty z Ewangelii opisujące jak Pan Jezus spożywał z

różnymi osobami posiłek przy stole. Połącz tekst z odpowiadającą mu ilustracją.

Pana Jezusa zapraszano wiele razy do stołu jako przyjaciela. Siadał do stołu także z tymi,

których uważano za grzeszników. Chciał przez to pokazać, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi, kocha ich

i pragnie się z nimi spotkać. Jego postępowanie niektórzy uważali za coś obraźliwego i złego, ale dla

tych, którzy byli z Jezusem, było początkiem nowego życia.

Uzupełnij tabelę w podręczniku na str 148.

Codzienne spotkanie przy stole Świąteczne spotkanie przy stole

 

w najbliższym gronie

spożywanie posiłku w

pośpiechu

codzienny strój

 

przyozdobiony stół

świąteczne potrawy

większe grono osób

dłuższy posiłek

odświętny strój

wspólne rozmowy

 

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=aQJMvhVF9oc

Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny.

Wpisz w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludzi. (np. wspólna rozmowa, wspólne

spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)

Pomódl się za swoją rodzinę i przyjaciół.

Szczęść Boże !


Klasa III 25.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna:

Temat: Spotkanie z Karolcią, czytanie lektury.
-Przeczytaj lekturę „Karolcia” Marii KrUger, możesz użyć podanego linku: https://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/kruger-karolcia.pdf

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 strona 31,32,33, wyślij do sprawdzenia 1,2,3/31

2.Edukacja matematyczna:

Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

- Wykonaj polecenie z podręcznika 4,5,6 strona 43

-Wykonaj z kart pracy polecenia: 4,5,6,7,8 strona 58

Klasa III 22.05.2020r.


Edukacja polonistyczna:
Temat: Zamieszanie z ,,samym h" 
1. Przeczytaj wiersz "Ale heca!" i wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3 z podręcznika str.35
 
Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie pisemne - rozwiązywanie zadań tekstowych
1. Zadania 1, 2, 3 str. 57 z kart pracy
2. Zadania 1 i 3 str. 43 z podręcznika rozwiąż w zeszycie i prześlij do sprawdzenia.

Edukacja informatyczna:
1. Rozwiąż zagadki logiczne z płyty do tematu nr 11.

Religia:
Temat: "Eucharystia uczy nas miłości".
Wiemy już, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postaciami chleba i wina. Wiemy także, że każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą, w której Pan Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Jezus składa siebie w ofierze za nas. My też mamy składać z siebie ofiarę Bogu i drugiemu człowiekowi.
Poznaj historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.
https://www.youtube.com/watch?v=Dt78FjDP5Q0
Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak jak Pan Jezus, oddał swoje życie za drugiego człowieka. To Eucharystia dała ma siłę do podjęcia takiej decyzji.
Od nas nikt nie wymaga abyśmy dosłownie oddawali życie za drugiego człowieka, ale możemy innym ofiarować swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę.
 
Uzupełnij podręcznik na str 141 a dowiesz się, co sprawia Duch Święty w podczas Mszy Świętej.
W czasie Mszy Świętej modlimy się za cały Kościół, naszą parafię, za wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą we Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. 
 
Uzupełnij podręcznik na str. 142. Odpowiedź na pytanie: czego uczy nas Eucharystia?
 
Posłuchaj piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=CPZGruj6Nqc
Pomódl się o jedność między wszystkimi dziećmi Bożymi
Klasa III 21.05.2020r.

 

1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Świat gazet i czasopism.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 33
-Rozwiąż w zeszycie polecenia 1,2,3 z podręcznika ze strony 34

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 29,30

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 42
-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3 strona 56
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj stronę tytułową według swojej wyobraźni do czasopisma pt. „Świat Malucha”

 

 
Klasa III 20.05.2020r.


 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:
-SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY

2.Edukacja matematyczna:
-SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY

3.Religia:
Temat: "Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina"

Każdy z was wie doskonale jak ważny jest dla człowieka pokarm. Pokarm dodaje sił i energii, napój zaspokaja pragnienie. Każdy człowiek aby mógł rosnąć, rozwijać się, pracować, uczyć się a nawet bawić potrzebuje pokarmu i napoju. Bez nich nie moglibyśmy żyć. Nasze ciała potrzebują pokarmu i napoju, żeby żyć w pełni sił.

Wiemy także, że człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza, która również potrzebuje pokarmu duchowego. Dlatego Pan Jezus pragnie nam dawać taki duchowy pokarm, którym jest On sam ukryty pod postaciami chleba i wina.

Wróć do katechezy "Ustanowienie Eucharystii" (wyżej i w podręczniku str 128)

Uzupełnij podręcznik na str 138-139

Cudowna przemiana czyli Przeistoczenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa, jakie w czasie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Pan Jezus.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Qvpab7hy4q0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przeistoczenie to cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Dokonuje się ona w czasie Mszy Świętej na słowa Konsekracji.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 

 
Klasa III 19.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: W świecie książek.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 30,31,32

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 strona 26,27,28

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 41
-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3,4 strona 55, wyślij 3 i 4 do oceny

Język angielski kl.3 19.05.2020r.

Temat: Review – Powtórzenie materiału z działu 8

1. Powtórz wszystkie poznane słówka z działu „Our Class” unit 8

2. Wykonaj zadanie 1 ze strony 98 w podręczniku. Zrób taką tabelkę z przedmiotami które masz

w szkole i podobnie jak dziewczynka na obrazku zaznacz w niej które przedmioty lubisz

+” lub nie lubisz „- „ Następnie pod tabelką napisz zdania które przedmioty lubisz np. I

like math. I których nie lubisz np. I don’t like PE.

3. Zajrzyj do zad.3 na str. 98 i przyjrzyj się konwersacji chłopców.

Napisz w zeszycie odpowiedzi na te trzy pytania:

1. What are you doing tomorrow evening?

2. What are you doing tomorrow morning?

3. What are you doing next weekend?

Przykład odpowiedzi. . Tomorrow evening, I ‘m playing computer games.

Na zaliczenie prześlij mi na maila zdjęcie z zadania 3.

 

21.05.2020r.

Temat : Review – Utrwalenie słownictwa z działu 8

1. Powtórz słownictwo z działu 8

2. Zagraj w grę na stronie 99 w podręczniku. Rzucaj kostką i przesuwaj pionek na odpowiednie

pole. Nazywaj to, co widzisz na zdjęciu, odpowiadaj na pytania i układaj wyrazy i zdania.

Jeżeli czegoś nie wiesz, sprawdź w słowniku lub zapytaj mnie na naszej grupie na

Messengerze. Powodzenia 

3. Prześlij mi na maila tylko informacje czy wykonałeś podane zadania.

4. A tu filmik dla utrwalenia słownictwa:

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk

a na tej stronie jest quiz który sprawdzi twoją wiedzę ze słówek

https://quizizz.com/admin/quiz/5e79fc43f74228001bafa851/school-subjects

 

Religia

19.05.2020 r.

Temat: Przygotowanie i przyniesienie darów.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent,

niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze

sobą nawet najdrobniejszy podarunek dla gospodarza.

Mówiliśmy już (Katecheza 19 i 20 - podręcznik str 76-81), że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do

kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta.

W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4

Dlaczego do ołtarza przynosimy chleb i wino?

1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana

Jezusa.

2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.

3. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.

Po przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza przewodniczący liturgii odmawia modlitwy nad

chlebem i winem. Zazwyczaj w tym czasie śpiewa się pieśń na przygotowanie darów i modlitwy te

odmawiane są po cichu.

Modlitwa nad chlebem:

Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest

owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Modlitwa przy wlewaniu wody do wina:

Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze

człowieczeństwo.

Modlitwa nad winem:

Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest

owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas napojem

duchowym.

W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie.

Uzupełnij podręcznik na str. 136-137

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Pod Twoją obronę...

Szczęść Boże !

 

Klasa III 18.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Wycieczka w góry.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 28,29

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4 strona 24,25

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5 strona 40, polecenie 2 wyślij do sprawdzenia.
-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3,4 strona 54

Klasa III 15.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i społeczna:
Temat: Wielki Polak, wielki człowiek.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 26,27

-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8 strona 21,22,23

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
-Zapoznaj się z podanym filmikiem :
https://www.youtube.com/watch?v=ndZ4X_sU_uo
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 39
-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3 strona 53
3.Edukacja informatyczna:
-Skopiuj zdjęcie Jana Pawła II z Internetu i napisz kilka zdań o nim i wyślij do oceny.

Religia
TEMAT: Jan Paweł II - 100 rocznica urodzin.

Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.

18 maja to data urodzin św. Jana Pawła II. W tym roku przypada 100 rocznica urodziny wielkiego Polaka. Miał to być dla nas wszystkich radosny czas i chociaż nie możemmy spotkać się w szkole i wiele wydarzeń musieliśmy odwołać, możemy wspólnie świętować 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Na początek posłuchaj urodzinowej piosenki napisanej specjalnie z okazji urodzin papieża „Nie zastąpi Ciebie nikt”

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5ea477218cfd990d7d82d51e/presentation-jan-pawel-ii-darem-dla-mnie-polaka-i-dla-calego-swiata-kl-1-i-2

Zapraszam Was również na Światowe Dni Pamięci św. Jana Pawła II, które w dniach 16-24 maja do Wadowic. Tym razem jednak zamiast na wadowicki rynek, zapraszamy Was przed ekrany. Wszystkie eventy będziecie mogli śledzić za pośrednictwem mediów telewizyjnych oraz internetowych .

Od Małego do Świętego.100 lecie urodzin Jana Pawła świętego”

Program uroczystości znajdziecie:

https://wadowice.pl/od-malego-do-swietego-razem-swietujmy-to-niezwykle-stulecie-program/

Relacje oraz transmisje z poniedziałkowego świętowania będziecie mogli śledzić za pośrednictwem profili facebookowych Wadowice – tu wszystko się zaczęło oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

A na koniec prośba: Pomódl się Litanią do św. Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

(Zaproś do modlitwy Rodziców)

 

Szczęść Boże!
Klasa III 14.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i społeczna:
Temat: Polacy za granicą.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 24,25
-Wykonaj polecenia 2 z podręcznika strona 25, wykonaj w zeszycie i prześlij do sprawdzenia
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 18,19,20

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
-Zapoznaj się z podanym filmikiem :
https://www.youtube.com/watch?v=bpWObnofamA
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5 strona 38
-Wykonaj z kart pracy polecenia: 1,2,3,4 strona 52
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj plakat pt. „Nasza Ojczyzna” z wykorzystaniem różnych materiałów, plakat wyślij do oceny.
4.Edukacja muzyczna:
-Nauka piosenki „Nie ma jak dom”
https://www.youtube.com/watch?v=SAxem9LqlK0

 

 

 Klasa III 13.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: W pracowni mistrza Matejki.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 22
-Wykonaj polecenia z podręcznika strona 21
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 16,17

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 37
-Zagraj w grę z kart pracy na stronie 50.
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj projekt pocztówki, wykorzystaj technikę doklejania, wydzieranki, malowania lub rysowania. Przyślij zdjęcie pocztówki.


Język angielski kl.3

12.05.2020r. - wtorek

Temat: School leaving party

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem zamieszczonym w zielonej tabelce na stronie 96 w podręczniku.

2. Przepisz słówka do zeszytu i znajdź w słowniczku na str.118 ich polskie znaczenie.

Odsłuchaj na płycie nr.3 nagranie 23 wymowę poszczególnych słówek i powtórz kilka razy za lektorem.

Ewentualnie możesz odsłuchać podanych słówek wpisując je w tłumacza i naciskając ikonkę głośnika.

3. Jeżeli masz możliwość, odsłuchaj dialogi z zad.1 str.96 w podręczniku. 3/24, a jeżeli nie spróbuj je przeczytać i przetłumaczyć. Zanotuj słówka których nie znasz.

4. Wykonaj zad. 2 str. 97 – dopasuj napis do obrazka i przepisz do zeszytu a następnie wyślij mi na maila zdjęcie wykonanego zadania na zaliczenie !!!

5. Wypisz do zeszytu słówka z zad.4str.97 i przykład pytania i odpowiedzi.

This evevning- wieczorem

Tomorrow morning- jutro rano

Next summer- w następne lato

This weekend- w ten weekend

Tomorrow evening- jutro wieczorem


14.05.2020r. – czwartek

Temat : School leaving party cz.2

1. Wykonaj zad.1 str. 122 w zeszycie ćwiczeń

2. Na podstawie tekstu z zad.1 z podręcznika str.96 , wykonaj zad.2 w zeszycie ćwiczeń. Wybierz tylko jedną prawidłową odpowiedź.

3. Wykonując zad.3 w zeszycie ćwiczeń str.123 , możesz się wspomóc słówkami z zad 2 w podręczniku str.97

4. Zrób zad.4 na str.123 narysuj co będziesz robić jutro i napisz zdanie.

5. W ramach zaliczenia tego tematu, prześlij mi zdjęcie z zad.3 i 4 na str.123

Klasa III 12.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Majowe święta.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 18,19,20
-Wykonaj polecenia z podręcznika strona 21
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 14,15, prześlij do sprawdzenia stronę 14.

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5 strona 49
3.Religia:
Temat: Przygotowanie i przyniesienie darów

Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent,

niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze sobą nawet najdrobniejszy podarunek dla gospodarza.

Mówiliśmy już (Katecheza 19 i 20 - podręcznik str 76-81), że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta.

W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4

Dlaczego do ołtarza przynosimy chleb i wino?

1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.

2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.

3. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.

Po przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza przewodniczący liturgii odmawia modlitwy nad

chlebem i winem. Zazwyczaj w tym czasie śpiewa się pieśń na przygotowanie darów i modlitwy te odmawiane są po cichu.

Modlitwa nad chlebem:

Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Modlitwa przy wlewaniu wody do wina:

Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.

Modlitwa nad winem:

Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas napojem duchowym.

W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie.

Uzupełnij podręcznik na str. 136-137

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo. 
Klasa III 11.05.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Co nas czeka w maju?
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 16,17
-Wykonaj polecenia z podręcznika strona 15
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 strona 12,13

 

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5,6,7 strona 47,48

 
Klasa III 08.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Chrońmy to co najcenniejsze.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 13,14
-Wykonaj polecenia z podręcznika strona 1
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4 strona 10,11

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 4,5,6,7 strona 46
3.Edukacja muzyczna:
Temat: Utrwalić to, co piękne
-Naucz się śpiewać piosenki ze strony 66 z podręcznika do muzyki, możesz użyć podanego linku:
https://www.youtube.com/watch?v=nO6kE399d9I&t=191s
4.Edukacja informatyczna:
-Odszukaj na internecie ginący gatunek zwierząt np. dzikie konie, pobierz zdjęcie i dodaj własny opis. Wyślij do oceny.

5.Religia:

Temat: "Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła".

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wiemy już kiedy i gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli odprawił pierwszą Mszę

Świętą. Miało to miejsce w Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej

Wieczerzy.

Otwórz podręcznik na str. 132.

Co przedstawiają ilustracje? Na ilustracji możemy zobaczyć Pana Jezusa na krzyżu i księdza

odprawiającego Mszę Świętą.

Czy wiesz co łączy te wydarzenia?

Pan Jezus złożył siebie samego na krzyżu jako ofiarę dla Boga.

To samo czyni dziś na ołtarzu w czasie Mszy Świętej.

Ofiara to dar składany Bogu.

Uzupełnij podręcznik na str. 133.

Ofiara krwawa - Pan Jezus złożył ją na krzyżu tylko raz. Umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

Ofiara bezkrwawa - Pan Jezus składa ją na ołtarzu w czasie każdej Mszy świętej. Ta ofiara jest składana

wiele razy. Pan Jezus ofiaruje nam swoje ciało pod postacią chleba i wina ( komunia święta)

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY

Praca domowa

Zadanie str.134

Szczęść Boże !


Klasa III 07.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: W parku narodowym.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 10,11
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 8,9, ćwiczenia 4 i 5 wyślij do oceny.

 

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5,6,7 strona 36
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy i zachowaj w teczce plastycznej do powrotu do szkoły.


Klasa III 06.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Las naszym skarbem.
-Przeczytaj z podręcznika część 4, strona 8,9
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4,5 strona 6,7

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 7,8,9,10,11,12 strona 35
- Wykonaj z kart pracy ćwiczenie 1,2,3 strona 45
3.Zajęcia rozwijające:
-Narysuj na kartonie dęba, brzozę, sosnę, lipę i podpisz te drzewa. Wykonany rysunek zachowaj w teczce plastycznej do powrotu do szkoły.

Język angielski kl.3

05.05.2020r.

Temat A school trip 1

1. Zapoznaj się ze słówkami z zielonej ramki w podręczniku na str. 94 .

2. Przepisz je do zeszytu i znajdź na końcu podręcznika w słowniczku ich polskie znaczenie.

3. Odsłuchaj na płycie 3/20 jak brzmią te słówka po angielsku lub wpisz w tłumacz i naciśnij ikonkę głośnika.

4. Jeżeli masz możliwość posłuchaj z płyty( 3/21) o czym jest tekst z zad.1 str.94 w podręczniku.

Ewentualnie sam przeczytaj i spróbuj przetłumaczyć tekst. Słówka , których nie będziesz wiedział , wyszukaj w słowniku i zapisz do zeszytu. W razie problemów napisz do mnie na maila lub na naszej grupie na „Messengerze”.


07.05.2020r.

Temat : A school trip

1. Przypomnij sobie słówka z ubiegłej lekcji dotyczące szkolnej wycieczki.

2. Wykonaj zad.1 ze str. 120 w Zeszycie ćwiczeń.

3. Jeżeli masz możliwość odsłuchania nagrania 22 z płyty 3 , to wykonaj zad.2 w zeszycie ćwiczeń str. 120, jeżeli nie masz takiej możliwości to omiń to zadanie.

4. Wykonaj zad.4 ze strony 121 w zeszycie ćwiczeń, a zad. 3 po połączeniu ze sobą słów w takim samym kolorze przepisz do zeszytu i prześlij mi na maila zdjęcie na zaliczenie.


Klasa III 05.05.2020r.


 1.Edukacja polonistyczna i przyrodnicza:
Temat: Nasza Ziemia.
-Przeczytaj „Fantastyczne dzieła natury” z podręcznika część 4, strona 6,7
-Wykonaj z kart pracy część 4, ćwiczenia 1,2,3,4 strona 4,5, ćwiczenie 2 prześlij do oceny

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4,5,6 strona 34, prześlij 5 i 6 do sprawdzenia

3.Religia:
Temat: "Ustanowienie Eucharystii."

Jest taki dzień, kiedy w sposób uroczysty spożywamy wieczerzę. To oczywiście Wigilia przed świętami

Bożego Narodzenia. Ubieramy się wtedy odświętnie, jest choinka, opłatek, wspólna modlitwa i życzenia.

Izraelici, do których należał Pan Jezus, też mieli swoje święta, które uroczyście obchodzili. Największym

świętem była Pascha.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ogHL_lDFM3Q

Przeczytaj Mk, 14, 22-25

Ustanowienie Eucharystii

22 A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest

Ciało moje». 23 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. 24 I

rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. 25 Zaprawdę, powiadam

wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go

nowy w królestwie Bożym»

Zastanów się, co Pan Jezus powiedział o chlebie? Co Pan Jezus powiedział o winie? Gdzie dziś możemy

usłyszeć te słowa?

Pan Jezus zamienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

To, co uczynił Pan Jezus, dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=HRecqoMK6aY

Uzupełnij podręcznik na str. 129-131

W zaszycie zapisz temat i notatkę:Klasa III 04.05.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:

Temat: Sprawdzam siebie. Magia teatru.
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4 strona 88,89

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 33, zadanie 3 i 4 prześlij do oceny
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5 strony 44
3.Edukacja plastyczna:
-Wykonaj plakat reklamujący teatr.
Klasa III 30.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Wizyta w teatrze.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 80, 81
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5 strona 86,87

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Pomyślę i rozwiążę.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2 strona 32, wyślij do oceny zadanie 2
-Wykonaj polecenie z kart pracy 4,5,6 strony 43
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj laleczkę teatralną ze zużytych przedmiotów codziennego użytku i wyślij zdjęcie.
4.Edukacja muzyczna:
-Naucz się śpiewać piosenki z podręcznika strona 64 pt. „Pan komputer” , możesz wykorzystać podany link:
https://www.youtube.com/watch?v=a_29Eh9Dtlw

Klasa III 29.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Fantastyczne dzieła architektury.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 78,79
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5 strona 84,85

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Budowanie liczby trzycyfrowej.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3,4 strona 31
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3 strony 42
3.Zajęcia rozwijające:
-Namaluj na kartonie ciekawą budowlę, zaprojektowaną samodzielnie.
4.
Język angielski kl.3 28.04.2020 r.

Temat: Our class - Nasza klasa

1. Otwórz podręcznik na stronie 90- 91, posłuchaj nagrania 14 z płyty 3. Ewentualnie zapoznaj

się z poniższym tekstem.

Boy: Hey, what are you doing?

Girl: We're doing a science project. We're watering the plants and watching them grow.

Science is my favourite subject. What's your favourite?

Boy: That's great! I like science, but my favourite subject is PE. I love playing football and

running. Oh, I must hurry. I have a PE lesson at half past nine.

Przetłumacz tekst do zeszytu. Większość słówek już znasz, ale są zapisane w czasie

Present Continous z końcówką – ing, watch- oglądać + ing, run- biegać + ing, water-

woda, podlewać +ing. Słówka: PE- to wf, a science to przedmioty ścisłe np. fizyka,

biologia, chemia

2. Wykonaj zad.1,2,3 na str. 116 i 117 w zeszycie ćwiczeń. Zad.2 wykonaj na podstawie

powyższego tekstu.

3. Zad.4 z zeszytu ćwiczeń napisz w zeszycie i prześlij mi zdjęcie do sprawdzenia. W razie

problemów napisz do mnie na naszej grupie, chętnie pomogę.


Język angielski kl.3 30.04.2020

Temat: It’s holiday time.- Czas wakacji.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem na stronie 92 w podręczniku ( ramka na górze

strony). Przepisz słówka do zeszytu i poszukaj w słowniczku na końcu podręcznika ich

polskiego znaczenia. Posłuchaj nagrania 17 z płyty 3 dotyczącego wymowy tych słówek

lub wpisz w tłumacz i naciśnij ikonkę głośnika. Powtórz kilka razy za lektorem.

2. Posłuchaj na you tube jak wymawia sie niektóre słówka https://youtu.be/AnZxeX_8mVk

https://youtu.be/JoDm0RC5gk8

https://youtu.be/ksdwagKjuTw


3. Wykonaj zad.1, 2 i 3 z zeszytu ćwiczeń na stronie 118 i 119 . Zadanie 2 zrób na podstawie tekstu z

podręcznika – historyjka obrazkowa.

4. Naucz się słówek na pamięć!!!

5.Wykonaj do zeszytu twój plan zajęć w języku angielskim i prześlij mi proszę zdjęcie. W razie

problemów, chętnie pomogę .

Powodzenia ��

5.Religia
Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych

Przeczytaj:

Pewien człowiek, przechodził ulicami miasta. Widział wielu ludzi. Zobaczył też jedną ubogą staruszkę,

która prosiła o jałmużnę. Na jej widok pomyślał sobie: „Panie, Boże dlaczego pozwalasz na coś takiego?

Proszę Cię, zrób coś”. Tego samego dnia wieczorem zobaczył w telewizji twarze przerażonych dzieci, bo

w jakimś kraju wybuchła wojna. Widok ten poruszył go tak bardzo, że powiedział: „Panie Boże, zobacz

ile biedy i nieszczęść, spójrz na to cierpienie. Proszę Cię uczyń coś”. Nocą, we śnie człowiek usłyszał

głos Pana Boga: - „Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!”

Por. B. Ferrero. Ostatnie miejsce

Pomyśl:

Co zrobił człowiek z opowiadania, kiedy zobaczył staruszkę i dowiedział się o wojnie?

Człowiek na widok cierpienia zrobił coś bardzo ważnego. Powiedział o tym Bogu. Wiemy już, że

rozmowa z Bogiem to modlitwa. Wiara otwiera nasze serca i czyni nas wrażliwymi na potrzeby innych

ludzi.

W czasie Mszy Świętej, po wyznaniu wiary zwracamy się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi

przyszliśmy na Eucharystię.

Zobacz

https://www.youtube.com/watch?v=dr04Z9B-RxE

Ostatnia część liturgii słowa to modlitwa wiernych.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku na str. 124 - dowiesz się jak inaczej nazywa się modlitwa wiernych.

Uzupełni podręcznik na str 124-125

W zeszycie zapisz temat i notatkę:

Modlitwa wiernych kończy liturgię słowa. Powierzamy w niej wszystkie sprawy Panu Bogu.

Praca domowa:

Napisz wezwanie modlitwy wiernych - podręczni str 125 ( proszę napisać dwa wezwania i odesłać)

Szczęść Boże !


Klasa III 28.04.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: W świecie mitów.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 75,76,77
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5 strona 82,83, zdania z ćwiczenia 5 wyślij do oceny

 

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Budowanie liczby trzycyfrowej.
- Wykonaj polecenie z podręcznika 1,2,3 strona 30
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4 strony 41, zadanie 4 wyślij do oceny
3.Edukacja plastyczna:
-Wykonaj ilustracje do przeczytanej czytanki „Puszka Pandory” 


Klasa III 27.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Co jest naprawdę ważne?.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 73, 74
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5,6 strona 80,81

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 4,5,6,7 strona 40
3.Edukacja techniczna:
-Wykonaj wachlarz z papieru   


Klasa III 24.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Ciekawe pojazdy.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 72
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4 strona 78,79

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3 strona 39
-Wykonaj z podręcznika zadanie 1 strona 29.
3.Zajęcia informatyczne:
Temat: Ciekawe pojazdy.
-Odszukaj i przeczytaj w internecie ciekawostki o nietypowych pojazdach takich jak: motolotnia, drezyna, amfibia.  Klasa III 23.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:
Temat: Na lotnisku.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 69,70,7
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4 strona 76,77

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.
- Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4 strona 38, zadanie 4 wyślij na mailu do oceny
3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj samolot z papieru, możesz skorzystać z podanego linku
https://www.youtube.com/watch?v=b385fkYM844 wyślij zdjęcie do oceny. 

Klasa III 22.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna, przyrodnicza:
Temat: Statki na widnokręgu.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 66,67
-Wykonaj polecenie z podręcznika na stronie 68, napisz całe opowiadanie wraz z tytułem i wstępem i wyślij do oceny
-Wykonaj polecenie z kart pracy 1,2,3,4,5,6.7 strona 74,75

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ze strony 36, 37

3.Zajęcia rozwijające:
-Namaluj farbami plakatowymi dowolny statek. 

 Klasa III 21.04.2020r.

 

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Podróżujemy po lądzie.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 63, 64, 65
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ze strony 72, 73

 

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Rozszerzenia zakresu liczbowego do 1000.
-Wykonaj z podręcznika ćwiczenia 1,2,3 ze strony 28 i wyślij ćwiczenie 3 do oceny na mailu


3.Edukacja muzyczna:
-Naucz się śpiewać piosenki z podanego linku:

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY

 

4.Religia:
Temat: Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa.

 

Przeczytajcie tekst w podręczniku str. 118.

 

Zastanów się i odpowiedz na pytania :

 

1. O czym rozmawiali dwaj uczniowie ?

 

2. Kto z nimi szedł drogą ?

 

3. Czy uczniowie rozpoznali Jezusa ? Co zrobił wtedy Jezus ?

 

Z nami też Pan Jezus rozmawia i przychodzi do nas podczas Mszy Świętej. Pragnie mówić do każdego z

 

nas tak abyśmy Go poznali i zrozumieli . W czasie liturgii posługuje się ustami księży., którzy wyjaśniają

 

nam słowo Boże usłyszane w czytaniach mszalnych. . Spotkanie z Jezusem przemienia nasze serca i

 

sprawia, że chcemy być Jego uczniem, czyli dzieckiem Bożym.

 

Wykonaj zadanie na stronie 119 w podręczniku.

 

Koło Przemiany serca.

 

Wiem, ze jest trudne ( trochę Wam pomogę )

 

Wpiszcie

 

Jezus przybliżył się i szedł z nimi.

 

Jezus zapytał ich co się stało.

 

Jezus wyjaśnił im Pisma

 

Jezus zostaje z nimi.

 

Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał chleb, dał go uczniom

 

Jezus zniknął im z oczu.

 

Praca domowa

 

Znajdź i zapisz pięć przykładów czasopism i programów telewizyjnych, w których dawane jest

świadectwo o Jezusie Chrystusie ( podręcznik str. 119)

 

data 24. 04. 2020 r.

 

Temat: Wyznajemy naszą wiarę.

 

Przeczytaj opowiadanie U fryzjera

 

U fryzjera

 

Pewien mężczyzna poszedł, jak co miesiąc, do fryzjera. Zaczęli rozmawiać o różnych sprawach. 

Ni z tego, ni z owego, wywiązała się rozmowa o Bogu.

Fryzjer powiedział:

- Wie pan, ja nie wierzę, że Bóg istnieje.

- Dlaczego pan tak uważa? - zapytał klient.

- Cóż, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjść na ulicę, żeby się przekonać, że Bóg nie istnieje.

Gdyby Bóg istniał, myśli pan, że istniałoby tyle osób chorych? Istniałyby opuszczone dzieci? Gdyby 

istniał Bóg, nie byłoby bólu, nie byłoby cierpienia... Po prostu nie mogę sobie wyobrazić Boga, który na

to wszystko pozwala.

Klient pomyślał chwilę, chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Nie chciał wywoływać niepotrzebnej 

dyskusji. Gdy fryzjer skończył, klient zapłacił i wyszedł. I w tym momencie zobaczył na ulicy człowieka

z długą zaniedbaną brodą i włosami. Wyglądało na to, że już od dłuższego czasu jego włosy i broda nie

widziały fryzjera. Był zaniedbany i brudny. 

Wtedy klient wrócił i powiedział:

- Wie pan co? Fryzjerzy nie istnieją!

- Bardzo śmieszne! Jak to nie istnieją? - zapytał fryzjer - Ja jestem jednym z nich!

- Nie - odparł klient - Fryzjerzy nie istnieją, bo gdyby istnieli, nie byłoby ludzi z długimi włosami 

brodą, jak ten człowiek na ulicy.

- A nie, fryzjerzy istnieją, to tylko ludzie nie poszukują nas z własnej woli.

- No właśnie - powiedział klient. - Dokładnie tak. Bóg istnieje, to tylko ludzie Go nie szukają i robią to

z własnej woli, dlatego jest tyle cierpienia i bólu na świecie.

Bóg nie obiecywał dni bez bólu, radości, bez cierpienia, słońca bez deszczu. 

Obiecał siły na każdy dzień, pociechę wśród łez i światło na drodze...


Odpowiedz na pytania:


Dlaczego fryzjer nie wierzył w Boga ? 

Co zrobił mężczyzna, który był u fryzjera?

Zastanów się i zapisz dookoła słoneczka co według ciebie oznacza słowo Wierzyć ( podręcznik strona

121)

 

Rozwiąż krzyżówkę str 122

 

Praca domowa 

Pomódl się za osoby, które straciły wiarę w Boga.


5. Język angielski kl.3 21, 23. 04.2020r.

 

21.04.2020r. (poniedziałek)

 

Temat : Wonderful World- Pojazdy

 

1. Wykonaj zadania 1,2,3,4 na stronie 112-113 w zeszycie ćwiczeń

 

Dla przypomnienia słówka do zad.1 napiszemy:

 

- in Italy- we Włoszech

 

- sailing boat- żeglować , pływać łodzią

 

-high-speed train- szybki pociąg / fast - szybki

 

-wooden boat- drewniana łódź

 

-got three wheels- ma trzy koła

 

-travel- podróżować

 

Nazwy pojazdów znajdziesz w Podręczniku na str.88 – 89

 

Zad.2 – krzyżówka / across- poziomo, down -pionowo

 

Zad 3 – Pamiętaj zaczynamy od zaimka w tym przypadku – „it” – It is …… lub It has

 

.

 

Zad.4 Opisz pojazd na przykład: It is a bicykle. It is a big. It is a fast. It has got two

 

wheels. It a black and pink.

 

2. Przypomnij sobie słówka z działu 7 !!!!!


 

23.04.2020r. ( czwartek)

 

Temat : Test

 

1. W ramach testu wykonaj zadanie 1,2,3,4 na stronach 110 i 111 w zeszycie ćwiczeń .

 

Zrób zdjęcie i prześlij mi na maila jezyk.angielski.0123.spb@gmail.com, Messenger

 

lub sms-em

PowodzeniaKlasa III 20.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna, edukacja przyrodnicza:
Temat: Wędrówki z kompasem.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 60, 61, 62 i porozmawiaj z rodzicami na temat czytanki oraz poleceń znajdujących się pod czytanką pt. „Wyznaczamy kierunki”
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze strony 70, 71 zadanie 5 prześlij do oceny na mailu

 

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Rozszerzenia zakresu liczbowego do 1000.
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ze strony 34,35 Klasa III 17.04.2020r.

 1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Co nas czeka w kwietniu.
-Przeczytaj z podręcznika tekst na stronie 58, 59
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ze strony 68, 69

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Rozszerzenia zakresu liczbowego do 1000.
-Wykonaj z podręcznika ćwiczenia 1,2,3 ze strony 27 i prześlij zadania do oceny

3.Edukacja informatyczna:
Temat: Dziś w promocji...- tworzymy reklamę w Wordzie.
 -Przeczytać tekst w podręczniku strona 28 i 29 i według tych punktów wykonać reklamę ulubionego produktu mlecznego w programie Word. Przesłać do sprawdzenia tą reklamę.

 

4. Język angielski kl.3      16.04.2020r.

Temat:  Review – Powtórzenie wiadomości 

1. Obejrzyj filmiki utrwalające godziny :

https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA 

2.  Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str. 108 i 109 i prześlij mi rozwiązanie na maila : stomczyk55@interia.pl  lub jezyk.angielski.0123.spb@gmail.com 

3. Powtórz  i utrwal wszystkie słówka  z działu 7 – wykonaj do każdego słówka fiszkę czyli mała karteczka (może być kolorowa) na której wypiszesz z jednej strony słówka po angielsku a z drugiej po polsku . Spróbuj pobawić  się w odgadywanie najpierw  czytasz słówko po angielsku a potem zgadujesz jego polskie znaczenie. 

UDANEJ ZABAWY   

 Na stronie https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-1  znajdują się ćwiczenia do utrwalenia   godzin.

5. Religa klasa III 17.04.2020 r

Temat: Święto Bożego Miłosierdzia.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, czyli druga Niedziela Wielkanocna to Święto

Miłosierdzia Bożego Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia.

22 lutego siostrze Faustynie Kowalskiej ukazał się Pan Jezus i poprosił :Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

 Pkoloruj obraz zgodnie z oryginałem i opisz go słowami z ramki. Podręcznik str. 218

Pan Jezus za pośrednictwem s. Faustyny zostawił nam modlitwę: Koronkę do Miłosierdzia Bożego i powiedział: Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 1572). O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, ... Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz.

1320).

Naucz się odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego ( podręcznik str. 220)

Możesz obejrzeć

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,o-milosierdziu,489540

 

https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_YKlasa III 16.04.2020r.

 

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Na wiosnę wszystko się zmienia.
-Wysłuchaj lekturę z podanego linku: https://www.youtube.com/watch?v=XWVraDxkqJc
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 ze strony 66,67

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Sprawdzam siebie.
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ze strony 32,33

3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj ilustrację do wysłuchanej lektury, wyślij do oceny na maila.

4. Religia

Temat : Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym.

Kiedy Jezus umarł, pewien bogaty człowiek o imieniu Józef poprosił Piłata o zgodę na to, żeby zdjąć z pala ciało Jezusa. Józef owinął je w delikatny pachnący materiał, a potem złożył w nowym grobie.

Wejście zastawił ciężkim kamieniem. Naczelni kapłani powiedzieli do Piłata: ‛Boimy się, że uczniowie Jezusa wykradną jego ciało i powiedzą, że ożył’. Piłat powiedział więc: ‛Zabezpieczcie grobowiec i postawcie przed nim straż’.

Trzy dni później, wcześnie rano, do grobu przyszło kilka kobiet i zobaczyło, że ktoś odsunął kamień. W środku był anioł, który powiedział do nich: ‛Nie bójcie się. Jezus został wskrzeszony. Idźcie do uczniów i powiedzcie im, że spotka się z nimi w Galilei’.

Tymczasem Maria Magdalena szybko odszukała Piotra i Jana. Powiedziała im: ‛Ktoś zabrał ciało Jezusa!’. Obaj pobiegli więc do grobu. Kiedy zobaczyli, że jest pusty, poszli do swoich domów. Maria wróciła do grobu i zobaczyła, że w środku siedzi dwóch aniołów. Powiedziała im: ‛Nie wiem, dokąd zabrano mojego Pana’. Potem zauważyła jakiegoś mężczyznę. Myślała, że to ogrodnik, i powiedziała: ‛Panie, powiedz mi, proszę, gdzie go zabrałeś’. Jednak kiedy ten człowiek powiedział do niej: ‛Mario!’, zrozumiała, że to Jezus. Zawołała: ‛Nauczycielu!’ i mocno go chwyciła. Jezus powiedział do niej: ‛Idź do moich braci i powiedz im, że mnie widziałaś’. Maria natychmiast pobiegła do uczniów i powiedziała im, że spotkała Jezusa.

Zajrzyj na stronę https://www.youtube.com/watch?v=qmhJlXUsuUQ

Wykonaj zadania w podręczniku
str 173 - zad 2 dokończ rysunek
str 174 – praca domowa.

Możesz także obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Szczęść Boże !

Klasa III 15.04.2020r.

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Po śladach wiosny.
-Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 55,56 pt. „Z wiosną na ratunek”
-Wykonaj z podręcznika zadanie 1 ze strony 57, wykonaj opis forsycji w mailu do oceny.
-Wykonaj z kart pracy ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze strony 64,65

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Sprawdzam siebie.
-Wykonaj z podręcznika zadania 6,7,8,9 ze strony 26, zadanie 10 ze strony 26 dla osób chętnych

3.Zajęcia rozwijające:
Temat: Wiosna
-Namaluj farbami plakatowymi obrazek przedstawiający fiołki i zawilce, wyślij zdjęcie do oceny.

 

Klasa III 08.04.2020r.

 

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Co robimy wiosną?
-Przeczytaj tekst w podręczniku ze strony 52
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4 ze strony 62,63

 

2.Edukacja przyrodnicza:
Temat: Zakładamy hodowle fasoli
1.Wykonaj polecenia z książki ze strony 54, po wyhodowaniu fasoli proszę o przesłanie zdjęcia hodowli.

 

3.Edukacja matematyczna:
Temat: Sprawdzam siebie
-Wykonaj z podręcznika zadania 1,2,3,4,5 ze strony 25

 

4.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj pisanki na stół wielkanocny i wyślij zdjęcia tych pisanek do oceny

 

5.Język angielski:
Temat : Easter – Wielkanoc

1. Obejrzyj filmik, jak obchodzone są święta wielkanocne w Wielkiej Brytanii

https://www.youtube.com/watch?v=4zscSH5Gfdk

Poznaj nowe słownictwo, powtarzaj słówka za lektorem:

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem , przepisz do zeszytu i wykonaj do nich obrazki

Słówka po angielsku Słówka po polsku Obrazek
easter egg wielkanocne jajko
lamb owieczka
chicken kurczaczek
easter basket koszyczek ze święconką
bible biblia
easter cake babka
easter palm palma wielkanocna

2. Zaprojektuj kartkę świąteczną „ HAPPY EASTER”

 

6. Religia

Temat: Wielki Tydzień biorę udział w Triduum Paschalnym.

Sercem roku liturgicznego jest Wielki Tydzień to najważniejszy czas dla wszystkich chrześcijan. Jest to uroczysty czas przypominający nam ostatnie dni Pana Jezusa na ziemi. Przygotowuje na do największego święta chrześcijan: Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne , czyli Trzy Święte dni :Wielki Czwartek ,Wielki Piątek , Wielka Sobota Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

Aby lepiej zrozumieć możesz skorzystać:

Gotowa lekcja multimedialna wyjaśniająca Wielki Tydzień.

https://view.genial.ly/5e85f36a59ee3c0df4f98dd4/interactive-image-wielki-tydzien
1.
Wielki Czwartek – w ten dzień Jezus ze swoimi uczniami spotkał się na uczcie w Wieczerniku. Pan JezusWieczerniku. Pan Jezus

podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa

Wielki Piątek - w tym dniu Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi. Jest to

najsmutniejszy dzień w roku dla każdego chrześcijanina. W wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii (nie ma Mszy Świętej ).

Wielka Sobota - to dzień pełen modlitwy i skupienia. Oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Przychodzimy do kościoła modlimy się przy grobie Pana Jezusa. Rano święcimy pokarm na

stół wielkanocny.

Praca domowa.

Narysuj w zeszycie „Koszyk wielkanocny”

 

Teraz zajęcia będą odbywać się od 15.04.2020r. (środa).
Na nadchodzące święta życzę Wam zdrowia, radości i spełnienia marzeń.
Klasa III 07.04.2020r.

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Nadchodzi Wielkanoc
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 5,6,7,8,9 ze strony 92,93.

2.Edukacja informatyczna:
-Namaluj pisankę w programie Paint i wyślij ją do oceny na maila.

3.Edukacja matematyczna:
Temat: Pomyślę i rozwiążę. 
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5 ze strony 31.

Klasa III 06.04.2020r.

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Wielkanoc
-Przeczytaj tekst pt. ”Wielkanocna niespodzianka” z podręcznika na stronie 82, 83, 84.
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy ze strony 90 i 91

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dzielenie liczb typu 96:6
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3,4,5,6,7,8,9 strona 29,30

3.Edukacja plastyczna:
-wykonaj kartkę świąteczną, napisz na niej życzenia, wyślij zdjęcie tej kartki do oceny a następnie podaruj bliskiej osobie. 
Klasa III 03.04.2020r.

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: W poszukiwaniu wiosny.
-Przeczytaj w podręczniku wiersz “Wiosenne przebudzenie” ze strony 51
-Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 ze strony 60 i 61
-Zadanie 3 ze strony 60 wyślij w wiadomości tekstowej na mailu do sprawdzenia.

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Rozwiązywanie zadań.
-Wykonaj z kart pracy 1,2,3,4 ze strony 28
-Ćwiczenie 2 oraz 3 ze strony 28 wyślij w wiadomości mailowej.

3.Edukacja plastyczna:
-wykonaj obrazek dowolną techniką na temat “Wiosna już się obudziła” i wyślij zdjęcie na maila.

4. Język angielski

Temat: WE MUST HURRY

1.     Przepisz do zeszytu nowe słówka. Jeśli masz możliwość spróbuj posłuchać ich brzmienia w języku angielskim. Płyta(3/9), Google tłumacz .

backpack

plecak

map

mapa

money

pieniądze

passport

paszport

snacks

przekąski

swimsuit

kostium kąpielowy

ticket

bilet

hurry

śpieszyć się

leave

odjeżdżać /opuszczać

must

musieć

 Z podanych słówek stwórz własne kartki wyrazowe  i obrazkowe. Nie musisz na komputerze, możesz narysować sam. Potem pobaw się np.   dopasowywanie czyli wyraz + obrazek. Jeżeli masz z kim się pobawić , zaproponuj komuś,  żeby chował ci obrazek, a ty zgadnij jakiego brakuje po angielsku.

3.     Jeżeli masz możliwość odsłuchania płyty( 3/10), możesz wykonać zadanie 1  str.84 podręcznik Czyli odsłuchać nagranie i spróbować przeczytać.

4.     Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 3 i 5 str. 106/107

Zadanie 2 zrób na podstawie dialogu z podręcznika ( zad.1 str.84).

Zdania z zad.3 są z dialogu  z zad 2.

Zad5. Najpierw ułóż zdania tam ,gdzie są długie kreski. A potem spróbuj ponumerować.

 

W razie pytań i wątpliwości napisz do mnie.

Wyślij  mi potwierdzenie wykonania zadań w zeszycie ćwiczeń na naszego maila.

 

5.Religia

Temat: Nabożeństwo drogi Krzyżowej.

W czasie Wielkiego Postu, w piątki, chętnie uczestniczycie w nabożeństwie Dogi

Krzyżowej. Skoro jednak nie możemy spotkać się w piątek w kościele, zachęcam was do obejrzenia drogi

krzyżowej w domu.

Oto moja propozycja:

https://www.youtube.com/watch?v=XOMWQ6T6ox4

W zeszycie narysuj krzyż i napisz modlitwę: Któryś za nas cierpiał rany....

Wieczorem zrób sobie rachunek sumienia i w cichej modlitwie przeproś Pana Boga za

swoje grzechy.

 
02.04.2020r.
 

1.Edukacja polonistyczna:
Temat: Takie niezwykłe miejsca.
-Przeczytaj w podręczniku tekst z 50 strony
-Wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 strona 58,59

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Dzielenie liczb typu 96:6, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia.
-Wykonaj z podręcznika zadania 1,2,3,4 ze strony 24

3.Edukacja muzyczna:
-zaśpiewaj rodzicowi wybraną przez siebie z podręcznika klasy III piosenkę, a rodzic niech odpisze w wiadomości mailowej w jakiej skali od 1 do 6 udało ci się zaśpiewać.


4.Zajęcia rozwijające:
-wykonaj z plasteliny baranka wielkanocnego i wyślij zdjęcie na maila. 


Religia 02.04.2020 r.

 Temat Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy – Niedziela Palmowa.

                    Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej to szósta niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli czas bezpośrednio poprzedzający Święta Paschalne. W tym dniu liturgicznym Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na pięć dni przed ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy słały płaszcze na Jego drodze, rzucały gałązki oliwne i palmowe, wołając: Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mt 21,9).

 Na początek przeczytajcie : Mt 21, 1-11 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaGdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?

» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Zapisz temat do zeszytu.
Odpowiedz na pytania: Do jakiego miasta wjechał Pan Jezus?

   Na czym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy?

   Jak ludzie przywitali Pana Jezusa?

   Jakie wznosili okrzyki?

   Jak Go nazwali?

Posłuchaj na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_z9S7kQVNmE

Praca domowa
Narysuj palmę. Zrób zdjęcie i prześlij.

Szczęść Boże !

 

 01.04.2020r.


1.Edukacja matematyczna:
Temat: Rozwiązywanie zadań.
-Rozwiąż zadania z kart pracy 1,2,3,4 strona 27.

2.Edukacja przyrodnicza i polonistyczna:
Temat: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
-Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 48 i 49
-Rozwiąż zadania z kart pracy 1,2,3,4,5,6,7,8 ze stron 55,56 i 57
-Wyślij na emailu do sprawdzenia tylko zadanie 8 do sprawdzenia. Najlepiej napisz je w wiadomości tekstowej na mailu.

3.Zajęcia rozwijające:
-Wykonaj palmę wielkanocną i wyślij zdjęcie na maila.

4. Język angielski

Temat : Let’s go to Egypt

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem i przepisz je do zeszytu. Spróbuj posłuchać brzmienia tych słówek albo na płycie zamieszczonej w podręczniku ( 3/6) , ewentualnie wpisując słówko w Tłumacz Google i naciskając ikonkę głośnika.

Powtórz kilka razy.

 camel wielbłąd

country kraj/państwo

desert pustynia

holiday wakacje

night noc

pyramid piramida

river rzeka

signs znaki

sail on a boat żeglować

ancient starożytny

strange dziwny

 2. Wykonaj w zeszycie zad 2 ze strony 83 z Podręcznika . Rozszyfruj zdania ukryte za pomocą znaków.

3. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1,2 i 4 str. 104/105
Zadanie 2 zrób na podstawie tekstu w podręczniku na stronie 82.

4. W aplikacji LearningApps.org przygotowałam dla was ćwiczenia do poćwiczenia słówek. To bardzo ważne żebyś powtarzał słówka.

 Linki do ćwiczeń i kartkówki :
https://learningapps.org/display?v=ppqg3c60n20
https://learningapps.org/display?v=ppvkshed520
 Postaraj się zrobić ćwiczenia bezbłędnie i daj znać czy ci się udało!!!

 31.03.2020r.


1.Edukacja polonistyczna i społeczna:
Temat: Jak powstaje film?
-Przeczytać tekst w podręczniku na stronie 45-46.
-Wykonaj ćwiczenia z kart pracy 1,2,3 ze strony 53,54
-Zadanie 4 ze strony 54 dla osób chętnych w zeszycie, po wykonaniu tego ćwiczenia, daj do przeczytania rodzicom.

2.Edukacja matematyczna:
Temat: Mnożenie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.
-Wykonaj zadania 1,2,3,4 z podręcznika ze strony 23.
-Napisz w zeszycie ile sztuk liczy mendel oraz tuzin.

3.Religia:
Temat : Niedziela Palmowa - śpiewamy Hosanna.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze święta dla każdego chrześcijanina Święta Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanoc. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, kończąc tym samym czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.
Na początek:
Przeczytajcie opowiadanie
Jacek z Agatką wybrali się z mamą na targ. Mamusia miała zrobić zakupy, a dzieci koniecznie chciały zobaczyć „jak to w koszykach na rynek wiosnę się przynosi”Mama pokazała dzieciom: w jednym miejscu stał chłopiec z koszyczkiem pełnym fiołków, powiązanych w małe bukieciki. Dalej stała pani z dużym koszem zielonych, świeżych gałązek i z żółtymi narcyzami. Nagle Jacek usłyszał wołanie: „ bazie, bazie – panowie i panie – do bazi, do bazi, bo bazie są tanie”.  I zaraz powiedział Agatce do ucha: „Chodź, zobaczymy te bazie”. Były to gałązki wierzbowe ze srebrnymi, puszystymi baziami. Ustawiła się po bazie cała kolejka i wszyscy  kupowali, nawet mamusia Jacka i Agatki. Dzieci ucieszyły się, bo z baziami niosły wiosnę do domu. Ale zawsze ciekawy Jacek pytał mamy, dlaczego dziś ludzie kupowali bazie. Czy bazie są najładniejsze? – One będą potrzebne w niedzielę do kościoła? – mówi mamusia. – A po co w kościele bazie? – znów pyta Jacek. Dodamy do nich zieloną gałązkę i ładną wstążkę i pójdziemy uroczyście witać Pana Jezusa. Już wkrótce Niedziela Palmowa - powiedziała wesoło mama.

Zapraszam was teraz do wysłuchania krótkiej audycji.
Posłuchaj na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gnrR_jlWKhU
Wiem, że z powodu trudnej sytuacji nie będziemy mogli, jak co roku,  uczestniczyć w uroczystej procesji w Niedzielę Palmową.
Dlatego proszę obejrzyjcie:https://www.youtube.com/watch?v=bVpQiqc9zOs

Praca domowa
Narysuj palmę. Zrób zdjęcie i prześlij mi.
Szczęść Boże !

 

 

30.03.2020r. Klasa III


1. Religia:
Temat:  Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa 

Ewangelię może czytać tylko kapłan lub diakon. Na początku czytający przypomina wszystkim o obecności Bożej słowami: „Pan z wami”. Na to wezwanie odpowiadamy: „I z duchem twoim”. Po wezwaniu: „Słowa Ewangelii według świętego...” odpowiadamy: „Chwała Tobie Panie” i czynimy znak krzyża na czole, ustach i na sercu. To oznacza, że pragniemy o słowie Bożym pamiętać, mówić o nim i nosić je w sercu. Na zakończenie czytania kapłan mówi: „Oto słowo Pańskie”, a my odpowiadamy: „Chwała Tobie Chryste”.

Zapamiętaj!

W Ewangelii słuchamy Jezusa. Jest ona najważniejszym tekstem liturgii słowa. Słuchamy jej z uwagą w pozycji stojącej.

Wykonaj zadanie nr 1 w podręczniku str, 116

 Praca domowa

Przeczytaj uważnie przypowieść o siewcy i narysuj ziemie, na które padły ziarna. (podręcznik str 117).

Szczęść Boże.

 

2. Edukacja polonistyczna i społeczna:
Temat: Zatrzymać czas.
-Przeczytaj tekst w podręczniku strona 44.
-Wykonaj ćwiczenia z edukacji społecznej i polonistycznej od 1 do 4 strona 51 i 52.

3.Edukacja matematyczna:
Temat: Mnożenie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.
-Wykonaj zadania 1,2,3 z podręcznika ze strony 22.
-Zadania rozwiąż w zeszycie.


27.03.2020r.   klasa 3

1.Edukacja polonistyczna:
-Temat: W galerii sztuki. :
       -Podręcznik cz.3 str. 42 i 43
       -Przesłać do sprawdzenia ćwiczenie 2: “Jakie elementy zostały przedstawione na obrazie Paula Cezanne’a?”
      -Karty pracy 1,2,3,4,5,6,7,8 str. 48-50. Przesłać do sprawdzenia ćwiczenie 8 strona 50: “Opisz swoje wrażenia po obejrzeniu obrazu”.

2.Matematyka:
-Temat: Iloczyny i ilorazy w zakresie 100.
               -Podręcznik Matematyka str. 20 i 21. Przesłać zadania 1 i 2 strona 21.
 3.Informatyka:
-Temat: Dziś w promocji...- tworzymy reklamę w Wordzie.
               -Przeczytać tekst w podręczniku strona 28 i 29 i według tych punktów wykonać reklamę butów w programie Word. Przesłać do sprawdzenia tą reklamę.

4.Wychowanie fizyczne:
-Zrób dwie serie podanych ćwiczeń:

·       Przysiady wykonywane na zmianę, trzymając się za ręce;

·       brzuszki z klaśnięciem w dłonie;

·       chód bokiem, krokiem „odstawno-dostawnym” z ugiętymi kolanami;

·       przysiady z lekkim wyskokiem;

UWAGA: PROSZĘ O WYSŁANIE MI W WIADOMOŚĆI LUB W PLIKU ZADAŃ WYZNACZONYCH. ZADANIE Z INFORMATYKI W WORDZIE. JEŻELI KTOŚ NIE POSIADA PROGRAMU WORD TO NIECH NAPISZE MI INFORMACJE NA MAILU. 

26.03.2020r.


1.Edukacja polonistyczna:
Temat. Sprawdzam siebie.
Wykonaj ćwiczenia z kart pracy Elementarz odkrywców część 3 str.46,47 ćw.1,2,3,4.

2.Edukacja matematyczna:
Wykonaj zadania w kartach pracy Elementarz odkrywców Matematyka cz.2.str.20

3.Zajęcia rozwijające:
Namaluj kapelusz Pani Wiosny.


Język angielski kl.3  26.03.2020

Temat: What time is it?

 1.Posłuchaj piosenki a później dialogu:

 https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU

https://www.youtube.com/watch?v=cs81UdOc9TU

2.Napisz w zeszycie w języku angielskim o której godzinie :

What time do you go to schol?       / np. It's seven o'clock
 It's ….................................

What time do you do your homework   …...................................

What's time do you go to bed?…................................................

3. Napisz w zeszycie podane godziny
8:00     np. - It's eight o'clock

10:00   …...............................

3: 00    ….............................

7: 00    …..............................

12:00  …...................................

4.Zrób w zeszycie ćwiczeń zadanie 3  i 4 ze strony 103
Zadanie 4 zapisz w zeszycie. Podziel kartkę na pół i w jednej połówce wypisz gdzie można podróżować , a w drugiej czym.

Na przykład:

I'm going to the  mountain

I'm going by taxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 25.03.2020r.
 

1.Wychowanie fizyczne:

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

 

2.Edukacja polonistyczna:

-Temat. Technika na co dzień.

Wykonaj ćwiczenia z kart pracy Elementarz odkrywców część 3 str.43,44,45 ćw.1,2,3,4.5

Wykorzystaj Podręcznik Elementarz odkrywców cz.3 str.40 i 41
 

3 Edukacja matematyczna:

Wykonaj zadania w kartach pracy Elementarz odkrywców Matematyka cz.2.str.19

 

4 Edukacja techniczna: Wykonaj na kartonie wiosenne drzewko wykorzystując kolorowy papier i bibułę.

 

PRACE PLASTYCZNE I TECHNICZNE ZBIERAMY DO TECZKI ARTYSTY I W ODPOWIEDNIM CZASIE ZOSTANĄ OCENIONE.24.03.2020r. Klasa III

1.Edukacja matematyczna:
-wykonaj zadania w zeszycie:
1. Wiosną posiałem w ogródku warzywa. Wyhodowałem 14 rzodkiewek i 17

marchewek. Do szkoły zaniosłem 8 rzodkiewek i rozdałem je dzieciom. Ile

rzodkiewek mi zostało?

A. 9                     B. 6                       C.23                   D. 0

2. Ścieżką rowerową jedzie pięć rowerów jeden za drugim. Pierwszy jedzie tata

Jasia i Amelki. Na końcu jedzie mama tych dzieci. Tuż za tatą jedzie Jaś, a Amelka

jedzie tuż przed mamą. Który z kolei jadę ja?

A. piąty             B. drugi                 C. trzeci              D. czwarty

3. Wypożyczyłem książkę z biblioteki w środę. Pani bibliotekarka powiedziała, że

mam ją zwrócić za dwa tygodnie i dwa dni. W którym dniu tygodnia powinienem

pójść do biblioteki?

A. w czwartek    B. w piątek         C. w niedzielę     D. w środę
4. Niedawno mierzyłem wzrost dzieci z trzeciej klasy. Okazało się, że Jaś ma 153 cm

wzrostu, a Żaneta 135 cm. Dominik jest wyższy od Żanety, ale niższy od Jasia. Ile cm

wzrostu ma Dominik?

A. 154 cm          B. 153 cm             C. 136 cm            D. 134 cm

5. Muszę uporządkować szarfy w koszach. Chcę, aby w każdym koszu było po tyle

samo szarf. Policzyłem, że w jednym koszu jest 13 szarf, w drugim koszu jest 16

szarf, a w trzecim koszu jest tylko 1 szarfa. Ile szarf powinno być w każdym koszu?

A. 10                  B. 6                        C. 11                       D. 3

 

2.Edukacja polonistyczna:
-Przeczytaj od strony 16 do 18 “Dzieci z Bullerbyn” z linka:
 https://drive.google.com/file/d/1v2uC-tsH1-51MSsQ7eK3T4jyNXV2-bdF/view?usp=sharing
i wykonaj ilustracje do tego tekstu na kartce A4.

Język angielski kl.3

1. Zapoznaj się z poniższymi słówkami – przepisz je do zeszytu (obok na marginesie wpisz date wykonania polecenia)

Aiport- Lotnisko

beach -plaża

Suitcase- walizka

be late -spóźnić się

go by bus- jechać autobusem

take a taxi- zamówić taksówkę

to the seaside -nad morzem

Can you remember?- Czy pamiętasz?

It’s eleven o’clock -Jest 11 godzina

It’s half past eleven- Jest 11;30 /jest wpół do 12

What’s time is it ? -Która godzina

 

2. Jeśli masz dołączoną do podręcznika płytę CD i masz możliwość odtworzyć nagranie

3/4 ( czyli płyta 3 nagranie 4 ) , to zrób to a następnie powtarzaj słówka za lektorem

3. Jeśli masz w domu zeszyt ćwiczeń , rozwiąż zadanie 1, 2 str.100

Zad.1 str. 102 .

Bardzo proszę osoby, które mają taką możliwość o przesłanie mi potwierdzenia

wykonania zadania . Wystarczy wpisać np. Julia K.– wykonałam . Mój adres

mailowy : stomczyk55@interia.pl, na Messagera.23.03.2020r. 

Edukacja polonistyczna:

1. Podkreśl w zdaniach dwoma kreskami wyraz oznaczający czynność, a jedną kreską wyraz oznaczający wykonawcę tej czynności. Rozwiń zdania, dopisując wyrazy odpowiadające na wskazane pytania.

Uczennica rysuje.

Uczennica.............................. rysuje............................
                                   (jaka?)                        (co?) (czym?)

Zające bawią się.

…...............zające bawią się....................................................... .

     (jakie?)                                                      (jak?) (gdzie?)

2. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki i dopisz je do pasujących rzeczowników.

szkło • jabłko • muzyka • wełna

…........................................instrument …................................czapka

….........................................sok ….....................................butelka

3. Zastąp liczby w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie.

W sobotę (8) ….....................marca Tomek obchodził

swoje urodziny. Chłopiec zaprosił na nie dzieci ze swojej

klasy: (2)….............................. dziewczynki i (5) …............................

chłopców oraz (3) ….......................................kolegów z podwórka.

Mama upiekła wspaniały tort orzechowy i postawiła na nim

(9)…........................................ świeczek.

 

Edukacja matematyczna:

1.Narysuj w zeszycie do matematyki dwa dowolne prostokąty i oblicz ich obwody.

2.W zeszycie ułóż zadanie tekstowe do podanego wzoru: 100-5x4=?

 

Edukacja plastyczna:

1.Namaluj farbami plakatowymi wiatr.Zadania do wykonania w dniu 20.03.2020r.

 

Język polski:
-wykonaj trzy kolejne zadania z podręcznika z wydawnictwa “AKSIM”
-napisz w zeszycie list, w którym powitasz Wiosnę: “Witam Cię Wiosno...”

Matematyka (Przepisać do zeszytu):
1.Oblicz ilorazy. Sprawdź dzielenie za pomocą mnożenia.
52 : 4 =
84 : 3 =
72 : 6 =
96 : 8 =

2. Odległość z Konina do Poznania wynosi 98 km. Oblicz długość połowy tej trasy.

3.Tata Mikołaja waży 81 kg. Mikołaj jest trzy razy lżejszy od taty. Ile waży Mikołaj?

 • Mikołaj ma kotkę, która jest od niego trzy razy lżejsza. Ile waży kotka?.Informatyka:
-narysuj w programie Paint Panią Wiosnę i pokoloruj ją.

 
1.Język polski: 

-Rozwiązywać kolejne sprawdziany trzecioklasisty z ostatnio zakupionych książek z wydawnictwa “AKSIM” 

-Czytać lekturę “Dzieci z Bullerbyn”  

-Ćwiczyć pisanie z pamięci i ze słuchu  
-Ćwiczyć ortografię z ostatnio zakupionych książek z wydawnictwa “AKSIM” 

-Czytać kolejne czytanki z podręcznika “Elementarz odkrywców” 

 

2.Matematyka: 
-Rozwiązywać zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie w zakresie 100 
-Rozwiązywać zadania na dodawanie i odejmowania w zakresie 100 
-Ćwiczyć obliczenia zegarowe i kalendarzowe 
 

3.Informatyka: 
-Budować poznane skrypty w programie “Scratch”  
-Utrwalać poznane wcześniej skrypty 

 

4.Edukacja przyrodnicza: 
-Założyć dodatkowy zeszyt i prowadzić w nim obserwacje pogody 

 

5.Edukacja muzyczna: 
-Utrwalać piosenki, które zostały wprowadzone 

 

6.Edukacja plastyczna: 
-Wykonać dwie dowolne prace plastyczne w różnych technikach


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja