Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Regulaminy

REGULAMIN DOWOZU DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BOISKACH

 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą.Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.
 2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku, którą przekazuje organizatorowi.
 3. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
 4. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu pojawienia się pojazdu zastępczego.
 5. Za zniszczenia spowodowane w autobusie odpowiada uczeń, który tego dokonał.
 6. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym środkiem lokomocji tylko za pisemną zgodą rodzica
 7. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez nauczyciela świetlicy wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektora szkoły rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dowozów opiekunowie:

b) w innym czasie- organizator dowozów.

 

I. PRZYJAZD UCZNIÓW DO SZKOŁY

 1. Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu (za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice).
 2. Po przyjeździe autobusu na przystanek dzieci wsiadają do autobusu (w tym momencie opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci).
 3. Po opuszczeniu autobusu, uczniowie przechodzą do szkoły pod nadzorem opiekuna, gdzie czekają na rozpoczęcie lekcji.
 4. Po skończonych zajęciach uczniowie przechodzą do świetlicy szkolnej aż do godziny odwozu.

 

II. ODJAZD UCZNIÓW ZE SZKOŁY

 1. 1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły na chwilę przed przyjazdem autobusu wychodzą    wraz z opiekunem świetlicy na plac szkolny, gdzie czekają na pojawienie się pojazdu.Nauczyciel świetlicy nie może pozostawić dzieci bez opieki aż do momentu przekazania uczniów pod opiekę osoby sprawującej pieczę nad uczniami w autobusie.
 2. Po zatrzymaniu się autobusu uczniowie wraz z opiekunem wsiadają do środka.                           ZABRANIA SIĘ OPUSZCZANIA PLACU SZKOLNEGO I WSIADANIA DO   AUTOBUSU BEZ OPIEKUNA!!!
 1. W czasie przewozu dzieci siedzą, nie przemieszczają się w czasie jazdy.
 2. Po wyjściu z autobusu nie wolno wybiegać na jezdnię i przebiegać na jej drugą stronę przed odjazdem autobusu.
 3. Po opuszczeniu autobusu odpowiedzialność za dzieci przejmują rodzice.

 

III. PRAWA UCZNIA DOJEŻDZAJĄCEGO

1.      1.W czasie przejazdu autobusem uczniowie mają zapewnioną opiekę. 

 

 IV. OBOWIĄZKI OPIEKUNA W CZASIE PRZEWOZU

1. Opieka nad dziećmi wsiadającymi do autobusu.

2.      Opieka nad dziećmi w czasie przejazdu.

3.      Kontrola bezpiecznego wysiadania uczniów z autobusu.

a)      Uczniowie wsiadają i wysiadają tylko przednimi drzwiami.

4.      Upominanie dzieci niewłaściwie zachowujących się w czasie przewozu.

5.      Przedstawienie problemów wynikłych w czasie przewozu  dyrektorowi szkoły.

 

V. OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Punktualne przybycie rano na punkt zborny i ustawienie się w kolejce.
 2. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie oczekiwania przy drodze publicznej.
 3. Kulturalne zachowanie się w czasie oczekiwania na autobus i w czasie jazdy autobusem.

 

 

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH I PRZEWOZU DOKONUJE RODZIC OSOBIŚCIE  W FORMIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA.
RODZIC PRZYJEŻDŻAJĄCY PO SWOJE DZIECKO NIE MOŻE ZABIERAĆ INNYCH UCZNIÓW BEZ PRZEDSTAWIENIA PISEMNEJ ZGODY RODZICA DANEGO DZIECKA U OPIEKUNA ŚWIETLICY. 

 

 

 

 

 


Regulamin Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Boiskach z dnia 16.12.2011r.
 
 
 1. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 3. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Na terenie placu zabaw zabrania się:
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- zaśmiecania terenu,
- wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów,
- korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce,
- grania w piłkę i inne gry zespołowe,
- jazdy na rowerze.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja