Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

język niemiecki

 

 

15.06.2020
kl. 7
Thema: Wohin fahrt ihr in den Ferien? - Plany wakacyjne.
tekst zad. 3 str. 79 - czytamy i tłumaczymy
zad. 4 str. 79 - układamy podobne pytania i odpowiedzi (przykład w zadaniu)
 
kl. 8
Thema: Wiederholung - Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.
ćwiczeniówka str. 84
 
19.06.2020
kl. 7
Thema: Wiederholung - Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.
ćwiczeniówka str. 84
 
kl.8
Thema: Ćwiczenia utrwalające.
proszę napisać podane zdania w czasie przeszłym Perfekt i przyszłym Futur I
 
Ich spiele Ball.
Wir lernen Bio.
Er kocht leckere Suppe.
Meine Freundin reist nach Spanien.
Ihr steht um 7 Uhr auf.
 

 05.06.
 

klasa 7
Thema: Ich mag Wasser und Sonne - opisywanie czasu wolnego.
podręcznik str. 77
 
klasa 8
Thema: Was wird auf dem Programm stehen? - Program wycieczki szkolnej
podręcznik str. 78

 25.05.
 
kl. 7
Thema: Welches Datum ist heute? - Podawanie daty.
Określanie dat / odpowiadanie na pytanie wann? - kiedy?
zad 5 str 75 w podręczniku - pisemnie w zeszycie
ćwiczeniówka - 5 i 6 ćw. str. 79
 
kl. 8
Thema: Im Mai wird eine Klassenfahrt stattfinden - Poznajemy Szwajcarię.
Gramatyka str. 81 punkt 3 - proszę przepisać odmianę czasownika werden do zeszytu
Zad. 1 i 2 str 76 - podręcznik
ćw. 1,2,3 str. 80 - ćwiczeniówka
 
29.05
 
kl. 7
Thema: Ans Meer oder ins Gebirge? - Plany wakacyjne.
zad. 1 str. 76 - podręcznik
ćw. 1 str 80
 
kl. 8
Thema: Wir werden viel besichtigen - Czas przyszły Futur I.
zad. 3 i 4 str 77 w podręczniku
Gramatyka punkt 4 str. 81 - Czas przyszły Futur I.
ćw. 4 str. 80 i ćw. 5 str. 81 w ćwiczeniówce


19.05.2020
kl.7 Temat: Es ist sehr frostig  - opisywanie pogody.
Zad. 4 i 5 str 73
ćwiczeniówka 6,7 str 77
kl. 8 Temat: Ich schlage vor, das zu sehen - przyjmowanie i odrzucanie propozycji.
gramatyka punkt 2 str 81
zad 1 str 74
ćwiczeniówka 1 str 78
 
22.05.2020
kl.7 Temat: Wann hast du Geburtstag? - Pytanie o datę
str. 74
ćwiczeniówka 1,2 str 78
kl. 8 Temat: Zustimmung und Ablehnung - ćwiczenia komunikacyjne.
zad 2,3 str 74,75
ćwiczeniówka 2,3 str 78

 


 

11.05.2020
kl. 7 Thema: Wiederholung - ćwiczenia leksykalne.
Podręcznik str. 67
Ćwiczeniówka 4/67, 5,6,7/68
 
kl. 8 Thema: Ins Kino oder ins Theater?- je nachdem - nazywanie upodobań.
Podręcznik str. 72
Ćwiczeniówka 4/76, 5/77
 
15.05.2020
kl. 7 Thema: Wie sit das Wetter im Frühling? - Pory roku i pogoda.
Zapisujemy nazwy pór roku. Podręcznik - zad 1,2 str 72
Ćwiczeniówka cw 1,2/76
 
kl.8 Thema:In welchen Fil willst du gehen? Wyrażanie opinii na temat kina i teatru.
Podręcznik - str. 73

 

Ćwiczeniówka 1,2 str 7608.05.2020

 

klasa 7

Thema: An der Imbissbude – uzyskiwanie i udzielanie informacji.

 

Zad. 2 str. 66 – czytamy , słuchamy, uzupełniamy i tłumaczymy.

Odpowiadamy na pytania do tekstu.

 

Ćw. 3 str 68 w ćwiczeniówce

 

Podaję również test na zaliczenie rozdziału 5 (na ocenę, macie czas do następnego piątku, czyli 15.05.2020) dokument „ka kl7 Boiska”

Kapitel 5 „Das ist Deutsch. Kompakt.” Kl. VII

NAME: …....................................................................................................

I. Przetłumacz na język polski lub niemiecki.

…............................ - słodki scharf - …............................

…........................... - słony fett - …................................

…............................- pyszny sauer - …..............................

…............................- gorący warm - …............................

…............................- bez smaku kalt - …................................

II. Przetłumacz na język polski lub niemiecki.

1. das Brot - …........................... 2. …............................... - bułka 3. die Butter - ….....................

4. …......................... - jajko 5. das Rührei - ….............................. 6. …............................. - ser

7. die Wurst - ….................... 8. ….................... -szynka 9. der Quark - …...................................

III. Uzupełnij dialogi właściwymi formami czasowników „essen” i „trinken”.

1. Was …................ du zum Frühstück? - Ich ….................. Brötchen mit Nutella.

2. Was …............... er dazu? - Er ….......................... Orangensaft.

3. Was …................ deine Mutter? - Sie …..................... ein Käsebrot.

IV. Połącz pytanie z właściwym daniem lub artykułem spożywczym.


1. Was ist sauer?

2. Was ist geschmacklos?

3. Was ist scharf?

4. Was ist fett?

5. Was ist süß?

6. Was ist lecker?

7. Was ist kalt?

….....

…..................................................

A. Tomatensuppe mit Chili

B. Cola mit Eis und Zitrone

C. mein Lieblingsessen

D. Wasser

E. Zitronensaft

F. Milchschokolade

G. Milch 3,2%


V. Zaimki osobowe w mianowniku i celowniku. Wpisz do tabeli brakujące informacje.


przypa-dek

pytanie

znacze-nie


Mian.

Wer? /Was


ich


er

sie

es


ihr

sie

Sie

Cel.


Komu?


dir
uns


VI. Odmień czasownik „nehmen” przez osoby.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

klasa 8

Thema: Wiederholung – powtórzenie wiadomości rozdział 5.

 

ćw. 5 str 69 w ćwiczeniówce

ćwiczeniówka str 70 – powtórzenie materiału

 

Podaję również test na zaliczenie rozdziału 5 (na ocenę, macie czas do następnego piątku, czyli 15.05.2020) dokument „ka kl8 boiska”

 

Kapitel 5 „Das ist Deutsch. Kompakt” kl. VIII

Name: …...........................................................................................

I. Ułóż zdania.


1. der Tisch, stehen, an, das Fenster - …..............................................................................................................

2. ich, stecken, meine Brille, in, das Etui - …......................................................................................................

3. er, hängen, das Bild, über, das Bett - …...........................................................................................................

4. der Computer, auf, stehen, der Schreibtisch - …..............................................................................................

5. der Kuli, sein, das Mäppchen, in - …...............................................................................................................

II. Podpisz symbole.

...........................................................................................................................................................................

III. Odpowiedz na pytania dotyczące Twojej szkoły.

1. Welche Grundschule besuchst du? - …............................................................................................................

2. Womit fährst du zur Schule? - ….....................................................................................................................

3. Wo befindet sich das Lehrerzimmer? - …........................................................................................................

4. Welche Räume befinden sich im Erdgeschoss? -…..........................................................................................

5. Wo ist das Sekretariat? - …..................................................….........................................................................

IV: Przetłumacz.

1. poczta - …......................... 6. die Bäckerei - …....................................

2. bank - …........................... 7. die Kirche - …........................................

3. szkoła - …......................... 8. der Parkplatz - …....................................

4. hotel - …........................... 9. das Krankenhaus - …..............................

5. stacja paliw - …......................... 10. das Rathaus - ….....................................

V. Wpisz rodzajniki we właściwych przypadkach.

Was? Wohin? Wo?

A. …............... Schrank B. Unter …............ Schrank C. Unter ….......... Schrank

A. ….............. Kommode B. Neben ….......... Kommode C. Neben …......... Kommode

A. ….............. Buch B. In …........ Buch C. In ….......... Buch

A. ….............. Tür B. Hinter …........ Tür C. Hinter …............ Tür

A. ….............. Tisch B. Auf ….......... Tisch C. Auf …............ Tisch


VI. Odmień przez osoby czasownik “lernen“

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
04.05.2020

 

klasa 7

Thema: Hast du Hunger? - Dialog w restauracji.

 

Ćw. 1 str. 66

- zapoznaj się ze słownictwem z ćwiczenia, nieznane słówka zapisz do zeszytu;

- ułóż i zapisz dialogi w zeszycie;

Ćwiczeniówka – zad 1,2 str 68

 

klasa 8

Thema: Meine Schule – opisywanie własnej szkoły.

 

Tekst słuchany – zad. 3,4 str 67

Ćwiczeniówka – ćw. 2,3,4 str 68
27.04.2020
klasa 7
Thema: Ich habe keine Lust auf die bittere Schokolade - wyrażamy opinie.
Powtarzamy słówka - smaki, potrawy, produkty spożywcze
Ćw. 3 str 65 podręcznik - układamy zdania i zapisujemy do zeszytu
Ćw. 4 str 65 podręcznik - budujemy dialog i zapisujemy w zeszycie
zwracam uwagę na zaimki osobowe w celowniku!
Ćwiczeniówka 6,7 str 67
Praca pisemna na ocenę - Proszę napisać co jecie na śniadanie, obiad, kolację. Co lubicie jeść i pić.
 
klasa 8
Thema: Tag der offenen Turen am Gymnasium - Orientacja w szkole.
Ćw 1 i 2 str 66 w podręczniku
Ćwiczeniówka ćw 1 str 68

 

 20.04.2020

 

klasa 7

 

Thema: Was möchtest du zum Nachtisch essen? Poszerzamy słownictwo dotyczące jedzenia i

posiłków.

Zad. 3 str 63

przepisz podane słownictwo do zeszytu i przetłumacz na język polski

zapisz w zeszycie:

das Hauptgericht – danie główne

die Vorspeise – przystawka

der Nachtisch – deser

Zad. 4 str 63

ich möchte - chciałbym

ich möchte

du möchtest

er, sie, es möchte

wir möchten

ihr möchtet

sie, Sie möchten

Przeczytaj i przetłumacz dialog. Ułóż w zeszycie podobny dialog.

Ćwiczeniówka ćw. 3,4,5,6,7 str 64,65

 

24.04.2020

 

klasa 7

 

Thema: Wie schmeckt dir das? - Wyrażanie opinii.

schmecken - smakować
Lust auf – ochota na
Ich habe Lust auf Tee.
Ich habe keine Lust auf Kaffee.

Zad. 1 str. 64
Przetłumacz i przepisz wyrazy do zeszytu. Ułóż zdania.

Zad. 2 str. 64
Uzupełnij tekst podanym słownictwem.

Ćwiczeniówka ćw. 1,2 str 66

 

20.04.2020

 

klasa 8

Thema: Wie komme ich zum Bahnhof? - Pytanie o drogę.

Zad. 1 str. 64
Obejrzyj plan miasta, odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Ćwiczeniówka – ćw. 1, 2 str. 66

 

24.04.2020

 

klasa 8

Thema: Orte auf dem Stadtplan. - orientacja w mieście.

Zad. 2 str. 64
Znajdź miejsca na planie miasta. Zanotuj w zeszycie.

Zad. 3 str. 65
Znajdź miejsca na planie miasta. Dobierz pytania do odpowiedzi.

Ćwiczeniówka ćw. 3,4 str. 66 i 67

 

 17.04.2020

klasa 7

 

Thema: Frühstück und Mittagessen – Nazwanie produktów spożywczych.

 

1. Zad. 1 str. 62 – przepisz podane nazwy produktów spożywczych do zeszytu i postaraj się je zapamiętać.

Ułóż zdania, w których napiszesz, co chętnie jesz i pijesz na śniadanie. Produkty spożywcze używamy w zdaniu bez rodzajników.

Np. Zum Frühstück esse ich Brot mit Schinken oder Quark mit Marmelade.

Dazu trinke ich Tee mit Zucker und Zitrone. (Przykład też proszę przepisać do zeszytu)

 

2. W ćwiczeniówce ćw. 1 i (w miarę możliwości 2)

 

 

klasa 8

 

Thema: In der Stadt – przyimki określające kierunek.

 

Napisz po niemiecku:

 

1. Stadion znajduje się w pobliżu banku.

2. Kościół znajduje się na ulicy Bahnhofstraße.

3. Parking leży na rogu Tulpenstraße i Rosenalee.

4. Stacja paliw znajduje się obok dworca.

5. Poczta jest naprzeciwko cukierni.

 

Ćwiczeniówka: zad. 3 – 7 str 64, 65

 

 

 03.04.2020

 kl. 7

Temat: Was und für wen kaufst du? - Nazywanie produktów spożywczych.
1. Ćw. 1 str. 60
Zanotuj w zeszycie wyrazy z tego ćwiczenia i przetłumacz je na język polski. Proszę zwrócić szczególną uwagę na rodzajniki podanych produktów spożywczych, opakowań, miar i wag (str. 70 w podręczniku)
2. Ćw. 2 str. 60
Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie. Nowe, nieznane słówka zanotuj w zeszycie.
 Ćwiczeniówka
2 i 3 str 62

 Notatki z zeszytu i ćwiczenia proszę przesłać na adres mailowy.

kl. 8

 Temat: Stell das in den Schrank! - Określanie co i gdzie należy położyć.
1. proszę przepisać notatki:

Wo? - gdzie + Dativ (celownik)

Wohin? - dokąd + Akkusativ (biernik)

hängen - wisieć

liegen - leżeć

stehen - stać

sitzen - siedzieć

hängen - wieszać

legen - kłaść

stellen - stawiać

sich setzen - siadać

 Dativ der – dem
die – der
das – dem

Akkusativ
der – den
die – die
das – das

Das Kleid hängt in dem Schrank. Dativ – wo? Sukienka wisi w szafie.
Ich hänge das Kleid in das (ins) Schrank. Akkusativ – wohin? Wieszam sukienkę w szafie.

Zad. 3 str. 60 Ułóż zdania i zapisz je w zeszycie.  
Ćwiczeniówka
Ćw. 1, 2, 3 str 62

 Notatki z zeszytu i ćwiczenia proszę przesłać na adres mailowy.
Zagadnienia do zaliczenia rozdziału 4 dla klasy 7 z języka niemieckiego.

Proszę przysłać wykonane zadania do 06.04.2020r.

 Stunde

Thema: Was kannst du und was musst du machen?

 Czasowniki modalne

können – moc, umiec, potrafic
ich kann
du kannst
er, sie, es kannwir können
ihr könnt
sie, Sie können
müssen – musiec
ich muss
du musst
er, sie, es muss
wir müssen
ihr müsst
sie, Sie müssenmögen – lubic
ich mag
du magst
er, sie, es mag
wir mögen
ihr mögt
sie, Sie mögen
Ich muss Deutsch und Mathe lernen.
schwimmen- wir- können-gut
Wir können gut schwimmen.
müssen – er – zu Hause – sitzen
Er muss zu Hause sitzen.

 Cw 3,4 str 54
cw 5 str 55

 

 Thema: Wie spät ist es? Okreslanie czasu.

 W jezyku niemieckim okresla sie czas na dwa sposoby
nieoficjalny
oficjalny
nieoficjalny – nicht offiziel
nach – po
vor – przed, za
Viertel – kwadrans
halb – w pol
8:10 – Es ist zehn nach acht
7:50 – Es ist zehn vor acht
9:15 – Es ist Viertel nach neun
8:45 – Es ist Viertel vor neun
10:30 – Es ist halb elf
oficjalny – offiziell
die Uhr - godzina
8:10 – Es ist acht Uhr zehn Minuten
7:50 – Es ist sieben Uhr fünfzig Minuten
9:15 – Es ist neun Uhr fünfzehn Minuten
8:45 – Es ist acht Uhr fünfundvierzig Minuten
10:30 – Es ist zehn Uhr dreißig Minuten
17:10- Es ist siebzehn Uhr zehn Minuten
17:10 – Es ist zehn nach siebzehn.
18:50 – Es ist zehn vor neunzehn
18:50 – Es ist achtzehn Uhr fünfzig Minuten
16:15
8:05
22:30
9.29        – Es ist kurz vor halb zehn
1, 3, 4

 

 27.03.20

 klasa 8

Temat: Wiederholung – Powtórzenie wiadomości.

Zadanie na ocenę ! Proszę napisać po niemiecku opis swojego pokoju. Pracę pisemną należy przysłać na adres mail jezyk.niemiecki.spb@gmail.com do 3.04.20

W ćwiczeniu proszę wykonać zadania ze str. 56 i 57.

 

klasa 7

Temat: Ich kann Deutsch sprechen. - Utrwalamy czasowniki modalne „müssen“ i „können“

Zad. 3 str. 55 w podręczniku

Proszę ułożyć dialog na wzór podanego. Proszę zapisać w zeszycie.

Zad 4 str. 55

Proszę napisać w zeszycie zdania jak w przykładzie i je pisemnie przetłumaczyć.

Zad. 5 str. 55

Proszę zapoznać się ze słownictwem z zadania.

W ćwiczeniówce proszę wykonać ćw. 3 i 4 str 54

dla chętnych strona 55

Zdjęcia z zeszytu i ćwiczeń proszę przesłać na mail jezyk.niemiecki.spb@gmail.comdo 30.03.20

zadania nie będą oceniane

 Zagadnienia do powtórki – klasa 7

1. Określanie czasu – formalne i nieformalne.

2. Pory dnia.

3. Opisywanie dnia – czynności dnia codziennego.

4. Pytanie o godzinę i podawanie czasu.

5. Miejsca spotkań.

6. Liczebniki.

7. Materiał gramatyczny:

  • czasowniki rozdzielnie złożone

  • przyimki z biernikiem

  • czasowniki modalne

  • rzeczowniki złożone

 

 

 

Zagadnienia do powtórki – klasa 8

 

1.Składanie życzeń i odpowiadanie na nie.

2. Podawanie adresu.

3. Literowanie polskich i niemieckich wyrazów.

4. Nazwy miejsc i pomieszczeń.

5. Nazwy mebli i sprzętów domowych.

6. Określanie położenia.

7. Opisywanie pokoju.

8. Materiał gramatyczny:

  • przyimki z celownikiem

  • rzeczownik w dopełniaczu

  • rodzajnik określony, nieokreślony, przeczenie rzeczownika i zaimek dzierżawczy w: mianowniku, dopełniaczu, celowniku i bierniku.

 

 

Klasy 7 i 8 zachęcam do korzystania ze stron internetowych np:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JStHTJHyt4

https://www.youtube.com/watch?v=nd0Y_iIaJns

https://www.youtube.com/watch?v=PMj9kUPrnBk

https://www.youtube.com/watch?v=xNQFX-wAuuc

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja