Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

historia kl. 5,8

 

 

KLASA VIII

23.06.2020r.

 

Temat: Utrwalenie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

- powtórz wiadomości- str. 266-267,

- zagraj w poniższe gry:

https://wordwall.net/pl/resource/2699229/historia/polska-w-latach-90-xx-w

https://wordwall.net/pl/resource/1765451/historia/polska-po-wojnie-poj%c4%99ciaKLASA V

21.06.2020r.

 

Temat: Polska pierwszych Piastów. Co już wiemy?

 

Zadania dla ucznia:

- obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=pDH-1FSKGcY

Sprawdź swoją wiedzę, grając w poniższe gry:

https://wordwall.net/pl/resource/2029504/historia/dopasowanie-w%c5%82adcy

https://wordwall.net/pl/resource/1214357/historia/dynastia-piast%c3%b3w-sprawdzienie-wiedzy-

 

 

 

KLASA V

19.06.2020r.

 

Temat: Podsumowanie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

- wykonaj do zeszytu zad. 1, 3,5, 6 ze str. 228- prześlij je na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

 

KLASA VIII

19.06.2020r.

 

Temat: Wyzwania współczesnego świata.

 

Zadania dla ucznia:

 

- przeczytaj informacje ze str. 262- 265,

- napisz do zeszytu krótką informację o tym, co według Ciebie jest największym zagrożeniem dla współczesnego świata i prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.comKLASA V

 

15.06.2020r.

 

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

 

Zadania dla ucznia:

 

- zapoznaj się z informacjami z podręcznika- str. 222-227,

- odpowiedz do zeszytu na pytania 2. i 3. ze str. 227.
KLASA VIII
9.06.2020r.

Temat: Świat w erze globalizacji.

Zadania dla ucznia:
- obejrzyj lekcję:
https://www.youtube.com/watch?v=1Ju59cXsthU
- przeczytaj tekst źródłowy "Globalizacja"- str. 258, odpowiedz na pytania dotyczące tekstu.

 KLASA V
8.06.2020r.

Temat: Polska w XVw. pod rządami Jagiellonów.

Zadania dla ucznia:,
- obejrzyj lekcję:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,historia-lekcja-4-28052020,47939369
 

 

KLASA VIII

5.06.2020r.

 

Temat: Polska w NATO I UE.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami ze str. 253-256,

- odpowiedz w zeszycie na pytania do tekstu źródłowego,

- wykonaj do zeszytu zadanie 3. ze str. 256.

 

KLASA V

5.06.2020r.

 

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

 

Zadania dla ucznia:

 

- obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=ZlLvxdNoH2Y

- przeczytaj tekst źródłowy ze str. 218, wykonaj polecenia 1. i 2. do tekstu,

- wykonaj polecenie 3. ze str. 221,

- wszystkie odpowiedzi prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

KLASA VIII

 

2.06.2020r.

 

Temat: Polska w latach 90. XX wieku.

 

Zadania dla ucznia:

- obejrzyj lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=dDUEp_K2pQM

- przeczytaj tekst źródłowy “Społeczne skutki reform”-s. 250, wykonaj do zeszytu ćwiczenia do tekstu.

 

 
 

 

KLASA VIII

29.05.2020r.

 

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

 

Zadnia dla ucznia:

- obejrzyj lekcję:

https://www.youtube.com/watch?v=fezn4fxqGUM

- przeczytaj tekst źródłowy “Ludobójstwo w Rwandzie”- str. 243, odpowiedz na pytania do tekstu,

- zapoznaj się z ikonografiką- str. 244-245, odpowiedz na pytanie 2,

- wszystkie odpowiedzi prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

KLASA V

29.05.2020r.

 

Temat: Unia polsko-litewska.

 

Zadania dla ucznia:

- obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=LLSO0yA_dIM

- przeczytaj informacje w podręczniku- str. 208-213,

- przyjrzyj się mapie na str. 210, odpowiedz na pytania “praca z mapą”.

 

 

 

KLASA VIII

26.05.2020r.

 

Temat: Terroryzm czeczeński.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami “Tajemnice minionego wieku”- str. 240-241,

- przeczytaj tekst źródłowy “Zagrożenia dla światowego pokoju”- str. 239, zastanów się nad odpowiedzią na pytania 1,2 do tekstu źródłowego.KLASA V

 

25.05.2020r.

 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami w podręczniku (s.203-207),

- wykonaj do zeszytu ćwiczenia 1-3 ze str. 207- prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

 

 

 

KLASA V

22.05.2020r.

 

Temat: Zjednoczenie Polski.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z tematem oglądając poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=Y6nM6HN-iz4

- wykonaj do zeszytu polecenia “praca z mapą” ze str. 201

 

KLASA VIII

22.05.2020r.

 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS.

 

Zadania dla ucznia:

-zapoznaj się z tematem oglądając poniższy film

 

https://www.youtube.com/watch?v=6I_7TPA5KJ4

- wykonaj do zeszytu ćwiczenia “praca z mapą” ze str. 238

 

 

KLASA VIII

19.05.2020r.

 

Temat: Sprawdzian wiadomości.

 

Rozwiąż test z poniższego linku, test będzie dostępny od godz. 10.00 do 11.00

https://www.testportal.pl/test.html?t=49CabrdUDRR4 

KLASA V

18. 05.2020r.

 

Temat: Sprawdzian wiadomości.

 

Zadanie dla ucznia:

- rozwiąż test z poniższego linku, test będzie aktywny od godziny 8.00 do 10.00

https://www.testportal.pl/test.html?t=rsrQvgCLuRCJ

 


 

 

KLASA V

15.05.2020r.

 

Temat: Rozbicie dzielnicowe.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami ze str. 192-197,

- odpowiedz do zeszytu na pytania 1, 2, 3 ze str.197- odpowiedzi prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

Zachęcam do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Dby1lfV3ERo

 

KLASA VIII

15.05.2020r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

- powtórz wiadomości przed sprawdzianem korzystając z podsumowania na str. 230-232,

- odpowiedz na pytania 1, 2, 4, 5, 7, 10 ze str. 232 i prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

KLASA VIII

12.05.2020r.

 

Temat: Upadek PRL.

 

Zadania dla ucznia:

obejrzyj lekcję

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-27042020-lekcja-5,47697341

- przeczytaj tekst źródłowy “Expose premiera Mazowieckiego- str. 228,

- wykonaj do zeszytu polecenia do tekstu źródłowego.

 

Uwaga!!! 19 maja napiszesz test podsumowujący rozdział V.

 

KLASA V

11.05.2020r.

 

Temat: Kto spisywał dzieje Polski?

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami ze str. 188-189

Pamiętaj o sprawdzianie zaplanowanym na 15 maja.

 

 

 

KLASA V

08.05.2020r.

 

Temat: Polska pierwszych Piastów- powtórzenie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

- utrwal wiadomości przed sprawdzianem, który zostanie przeprowadzony 15 maja, w tym celu wykonaj w zeszycie ćwiczenia ze str. 158 i prześlij je na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

KLASA VIII

08.05.2020r.

 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z informacjami ze str. 226-229,

- wykonaj ćwiczenia 1-3 ze str.229 i prześlij je na adres historia.5.8.spb@gmail.com
KLASA VIII

 

05.05.2020r.

 

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

 

Zadania dla ucznia:

 

- zapoznaj się z informacjami z podręcznika- str. 220-225,

- możesz obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=M_hYPfHrSnQ&t=54s

- wykonaj do zeszytu ćwiczenia 1,2 ze str. 225- prześlij je na adres historia.5.8.spb@gmail.com
KLASA V

 

04.05.2020r.

 

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

 

Zadania dla ucznia:

- obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=L-poos5l1-A

- przeczytaj tekst “Ziemia wydarta puszczy” ze str. 183 i odpowiedz do zeszytu na pytanie pod tekstem,

- przeczytaj tekst “Jak narodziło się rycerstwo w Polsce” i odpowiedz do zeszytu na pytanie pod tekste,

- odpowiedzi prześlij na adres historia5.8.spb@gmail.com

 

KLASA VIII

28.04.2020r.

 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL.

 

Zadania dla ucznia:

- obejrzyj poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=Mpr02_WlMpA

- wykonaj zadania 1, 2 do tekstu źródłowego ze str. 213 prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 KLASA V
27.04.2020r.

Temat: Zanim Powstała Polska.

Zadania dla ucznia:
- obejrzyj filmy z poniższych linków:
https://www.youtube.com/watch?v=XvhedHZshtQ
https://www.youtube.com/watch?v=ATuHrI9TUH4
 

 

KLASA V

24.04.2020r.

 

Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z tematem (podręcznik, str. 179-182,

- obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=w5kqYmomxd8

- wykonaj do zeszytu polecenie 2 i 4 ze str. 182 – prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

KLASA VIII

24.04.2020r.

 

Temat: Powstanie “Solidarności”.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z tematem ze str. 207-211,

- obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=PxlqFgmFoqI

- wykonaj do zeszytu ćw. 1 ze str. 211- prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

KLASA VIII

21.04.2020r.


Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

 

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj sie z informacjami z podręcznika- str.202-206,

- wykonaj do zeszytu ćw. 1,2,3,4 str. 206- odpowiedzi prześlij na adres historia5.8.spb@gmail.com

- zachęcam do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=PUSY-4uja8M


 

 

KLASA V

20.04.2020r.

 

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

Zadania dla ucznia:
- zapoznaj się z informacjami ze str.175-178,
- wykonaj do zeszytu ćw. 1,2,3 s. 178 i prześlij na adres historia.5.8.spb@gmail.com

 

 
 KLASA V

17.04.2020r.

Temat: Społeczeństwo średniowiecza- sprawdzian wiadomości.

Zadania dla ucznia:

https://www.testportal.pl/test.html?t=HQQ4vZGJzBvf
Dostęp do testu otrzymasz po wejściu w powyższy link. Przed rozpoczęciem testu wpisz swoje imię i nazwisko. Test będzie aktywny do godziny 12.00
Powodzenia!

 

KLASA VIII

 

7.04.2020r.

 

Temat: Polska po II wojnie światowej- powtórzenie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

 

- przypomnij sobie informacje z całego rozdziału, w tym celu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na str. 198-199,

- przygotuj się do sprawdzianu, który zostanie przeprowadzony 17 kwietnia. 

KLASA V

6.04.2020r.

 

Temat: Polska Bolesława Chrobrego.

 

Zadania dla ucznia:

 

- zapoznaj sie z informacjami ze str. 170-174 w podręczniku,

- napisz do zeszytu notatkę według zagadnień: przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego, miejsce i czas koronacji Bolesława Chrobrego.

Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału “Społeczeństwo średniowieczka”, który zostanie przeprowadzony 17 kwietnia.
KLASA V

 

3.04.2020r.

 

Osoby, którym nie udało się zrobić ćwiczeń z podanego przeze mnie linku, proszę o wykonanie następujących zdań:

- zapoznaj się z tematem w podręczniku (str. 165-169),

- odpowiedz do zeszytu na poniższe pytania i prześlij je do oceny na adres historia.5.8.spb@gmail.com

1. Skąd wzięła się nazwa Polski?

2.  Dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest?

3.  Jakie korzyści przyniosło Polsce przyjęcie chrztu?

 

KLASA V

3.04.2020r.
 
Temat: Mieszko I i początki Polski.

Zadania dla ucznia:
- zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi w linku przesłanym przez nauczyciela na Twoją skrzynkę pocztową,
- rozwiązuj ćwiczenia interaktywne, każde z nich zapisuj klikając w okienko “zapisz”,
- po zapoznaniu z materiałami i rozwiązaniu ćwiczeń, odpowiedz do zeszytu na poniższe pytania:
1. Skąd pochodzi nazwa „Polska”.
2. Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?
3. Jakie zadania miała drużyna księżyca?
- zdjecie odpowiedzi przyślij na adres historia.5.8.spb@gmail.com


KLASA VIII

3.04.2020r.

Temat: Polska w latach 70. XX wieku.

Zadania dla ucznia:

- zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 193- 197),

- wykonaj do zeszytu poniższe polecenia:

1. Scharakteryzuj politykę gospodarczą ekipy Edwarda Gierka.

2. Wyjaśnij, na czym polegała “propaganda sukcesu” lat 70.

3. Przedstaw zmiany w Konstytucji PRL wprowadzone za rządów Edwarda Gierka.

- zrób zdjęcie wykonanych poleceń i prześlij je na adres historia.5.8.spb@gmail.com

- chętni uczniowie mogą obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=PkzaEFuUTQA

 

KLASA V

 

30.03.2020r.

 

Temat: Społeczeństwo średniowiecza- utrwalenie wiadomości.

 

Zadania dla ucznia:

 

- odpowiedz ustnie na pytania ze str. 158 w podręczniku,

- zagraj w grę https://learningapps.org/watch?v=pbjzwh4o320

 

 


klasa V

23.03.2020r.

Temat: Kościół w średniowieczu. 

Uczeń powinien:

- zapozanć się z treścią tematu ze str. 148-150 w podręczniku,

- sporządzić notatkę w zeszycie według zagadnień: rola duchowieństwa w średniowieczu, zadania zakonników, zakony w średniowieczu,

·  odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu źródłowego ze str. 149 i przesłać je na adres historia.5.8.spb@gmail.com (to ćwiczenie zostanie ocenione).

 

27.03.2020r.

Temat: Sztuka średniowiecza.

Uczeń powinien:

- zapozanać się z treścią tematu ze str. 153-157,

- sporządzić notatkę w zeszycie według zagadnień: funkcje sztuki w średniowieczu, cechy stylu romańskiego i gotyckiego,

- wybrać jeden zabytek z okresu średniowiecza znajdujący się w Polsce i zrobic plakat w formie elektronicznej z ilustracją oraz krótką informacją dotyczącą wybranego zabytku. Pracę należy wysłać na adres historia.5.8.spb@gmail.com do 29.03.2020r. (praca na ocenę).

 

kl. VIII

24.03.2020r.

Temat: Polski Październik.

Uczeń powinien:

- zapozanać się z treścią tematu ze str. 182-186,

- zredagować notatkę według zagadnień: przemiany w PRL po śmeirci Stalina, przebieg poznańskiego Czerwca, dojście do władzy Władysława Gomułki,

- odpowiedzieć na pytania do tekstu źródłowego ze str. 184 i przesłać je na adres historia.5.8.spb@gmail.com do 28.03.2020r.

 

27.03.2020r.

Temat: Życie Polaków w czasach PRL.

Uczeń powinien:

- zapozanać się z treścią tematu ze str. 187-192,

- zredagować notatkę według zagadnień: skutki polityki Władysława Gomułki, relacje pomiędzy władzą a Kościołem katolickim, wydarzenia Marca 1986r. i Grudnia 1970r.

- odpowiedzieć na pytania do tekstu źródłowego ze str. 191 i przesłać je na adres historia.5.8.spb@gmail.com do 28.03.2020r.

 

 


kl. V

Mieszkańcy średniowiecznego miasta.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz powtórzenie materiału z podręcznika (str. 142-147).

https://epodreczniki.pl/a/mieszkancy-sredniowiecznego-miasta/DvRxHWd6u

kl. VIII

PRL w latach 1956-1970

Proszę o zapoznanie się z filmem

https://www.youtube.com/watch?v=mHWYMYffL6o&fbclid=IwAR07SPig0OT4pP2MWEQhGyfypRj7QAqNmSPMBVW2TM8okIpOAQs-TcUmvk0

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja