Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach z siedzibą w Stare Boiska 33; 24-340 Józefów nad Wisłą  tel. 81 8286006,  adres e-mail: spboiska@op.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole w Starych Boiskach jest Jarosław Czerw, adres e-mail: rodo@gminajozefow.pl, adres do korespondencji:  Stare Boiska 33 ; 24-340 Józefów nad Wisłą

 

KARTY INFORMACYJNE

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (rodzic/dziecko)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (rodzic/dziecko)

 


Szanowni Państwo.
W związku z prowadzaniem zajęć lekcyjnych w formie e-learningu Administrator danych zamierza przetwarzać i wykorzystywać wizerunek Pana/i dziecka wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu. Udostępnienie przez Pana/ią fotografii Pana/i dziecka lub też korzystanie z kamery internetowej podczas realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku Pana/i dziecka we wskazanym wyżej celu. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach.
Poniżej znajduje się Karta informacyjna o przetwarzaniu danych. 


 KARTA INFORMACYJNA P i R e-lerning

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja