Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach z siedzibą w Stare Boiska 33; 24-340 Józefów nad Wisłą  tel. 81 8286006,  adres e-mail: spboiska@op.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole w Starych Boiskach jest Jarosław Czerw, adres e-mail: rodo@gminajozefow.pl, adres do korespondencji:  Stare Boiska 33 ; 24-340 Józefów nad Wisłą

 

KARTY INFORMACYJNE

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (rodzic/dziecko)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (rodzic/dziecko)