Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

historia kl. 4,6,7

 

Zadania do wykonania wysyłane indywidualnie na e-mail uczniów


Tematy do zdalnego nauczania od 26.05.2020 r. do 25.06.2020 r.

Nauczyciel – Agnieszka Iracka

Przedmiot- historia

 

27.05.2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Gospodarka II Rzeczypospolitej.

 

Klasa VI

Temat: Podsumowanie działu VI.

 

29.05.2020 r.

 

Klasa IV

Temat: Jan Paweł II – papież pielgrzym.

 

Klasa VII

Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski.

 

Klasa VI

Temat: Sprawdź się!

 

03.06.2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej.

 

Klasa VI

Temat: Tajemnice sprzed wieków- Kto zwyciężył pod Wiedniem?

 

05.06.2020 r.

 

Klasa IV

Temat: „Solidarność” i jej bohaterowie.

 

Klasa VII

Temat: II Rzeczypospolita na arenie międzynarodowej.

 

Klasa VI

Temat: Tajemnice sprzed wieków- Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska?

 

10.06.2020 r.

 

Klasa VII

Temat:Polska w przededniu II wojny światowej.

 

Klasa VI

Temat: Upadek Rzeczypospolitej – utrwalanie wiadomości.

 

17.06.2020 r.

Klasa IV

Temat: Powtórzenie wiadomości- dział IV.

 

Klasa VII

Temat: Podsumowanie rozdziału VII.

 

Klasa VI

Temat: rozwiązujemy krzyżówki historyczne.

 

19.06.2020 r.

Klasa VII

Temat: Rozwiązujemy krzyżówki historyczne.

 

Klasa VI

Temat: Rozwiązujemy krzyżówki historyczne.

 

24.06.2020 r.

Klasa VII

Temat:Podsumowanie wiadomości z klasy VII.

 

Klasa VI

Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy VI.

 Tematy do zdalnego nauczania od 6.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

Nauczyciel – Agnieszka Iracka

Przedmiot- historia

 

 

6.05.2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.

 

Klasa VI

Temat: Upadek Napoleona – lekcja 2.

 

 

8.05.2020 r.

 

Klasa IV

Temat: Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni.

 

Klasa VII

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

 

Klasa VI

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

 

 

13.05.2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Walka o granicę wschodnią.

 

Klasa VI

Temat: Legiony Polskie we Włoszech – lekcja 2.

 

 

15.05.2020 r.

 

Klasa IV

Temat: Zośka, Alek, Rudy- bohaterscy harcerze.

 

Klasa VII

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

 

Klasa VI

Temat: Księstwo Warszawskie.

 

 

20.05.2020 r.

 

Klasa VII

Temat: Rządy parlamentarne.

 

Klasa VI

Temat: Księstwo Warszawskie -lekcja 2.

 

 

22.05.2020 r.

 

Klasa IV

Temat: Pilecki i Inka - „żołnierze niezłomni”.

 

Klasa VII

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji.

 

Klasa VI

Temat: Zagadka śmierci Napoleona.Zagadnienia do zdalnego nauczania – 29.04.2020 r.

Przedmiot: historia

Nauczyciel: Agnieszka Iracka


 

29.04.2020 r.

Klasa VII

Temat Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.


 

Klasa VI

Temat Upadek Napoleona.


 

15.04.2020 r.

 Klasa VII

Temat: Nazizm w Niemczech.

 Klasa VI

Temat: Francja republiką.

 

17.04.2020 r.

 Klasa IV

Temat: Wojny i upadek Rzeczypospolitej- podsumowanie rozdziału.

 Klasa VII

Temat: ZSRS- imperium komunistyczne.

 Klasa VI

Temat: Francja republiką – lekcja 2.

 

22.04.2020 r.

 Klasa VII

Temat: ZSRS- imperium komunistyczne- lekcja 2.

 Klasa VI

Temat: Epoka Napoleona.

 

 24.04.2020 r.

 Klasa IV

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.

 Klasa VII

Temat: Cechy państwa totalitarnego – podsumowanie wiadomości.

 Klasa VI:
25.03.2020 r.

Klasa VII
Temat: Sprawa Polska w czasie I wojny światowej-lekcja 2.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VI
Temat:  Podsumowanie wiadomości o powstaniu kościuszkowskim.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

 

27.03.2020 r.

Klasa IV
Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VI
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu V.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VII
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu V.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.


1
.04.2020 r.
Klasa VII
Temat: Świat po I wojnie światowej.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VI
Temat: Rewolucja francuska.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.


3.04.2020 r.
Klasa IV
Temat: Maria Skłodowska – Curie – polska noblistka.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VI
Temat: Rewolucja francuska- lekcja 2.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VII
Temat: Świat po I wojnie światowej- lekcja 2.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

 

8.04.2020 r.

Klasa VI
Temat: Francja monarchią konstytucyjną.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

Klasa VII
Temat:Narodziny faszyzmu.
Zadania do wykonania wysyłane na e-mail uczniów.

 Klasa IV

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.
Zadania do wykonania:
*praca z mapą – udzielenie odpowiedzi na polecenia zamieszczone pod mapą
*sprawdź się – zad. 1,2,3.4
odpowiedzi proszę przysyłać do 20.03.2020 r.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski
Zadania do wykonania:
*praca z ikonografią (str. 97) – polecenie 1,2
*sprawdź się – 1,2,3,4
odpowiedzi proszę przysyłać do 25.03.2020 r.

 

Klasa VI

Temat: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.
Zadania do wykonania:
*wpisać do zeszytu i nauczyć się przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych rozbiorów
*tekst źródłowy – odpowiedź na polecenia zamieszczone pod tekstem 
*sprawdź się – 1,2,3
odpowiedzi proszę przysyłać do 20.03.2020 r.

Temat:Czy król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę?
Zadania do wykonania:
*opisać wydarzenia od uchwalenia konstytucji 3 maja do trzeciego rozbioru Polski
odpowiedzi proszę przysyłać do 25.03.2020 r.


Klasa VII

Temat: Rewolucje w Rosji.
Zadania do wykonania:
*opisać okres dwuwładzy w Rosji
*praca z tekstem źródłowym – 1,2
*ćwiczenia – 1,2
odpowiedzi proszę przysyłać do 20.03.2020 r.

Temat: Sprawa Polska w czasie I wojny światowej.
Zadania do wykonania:
*tekst źródłowy – Manifest dwóch cesarzy – 1,2
*z orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych wypisać postanowienia w sprawie Polski
*podać nazwiska osób, które działały na rzecz odzyskania niepodległości
*podać postanowienia w sprawie Polski zawarte na konferencji paryskiej

odpowiedzi proszę przysyłać do 25.03.2020 r.

Odpowiedzi na zamieszczone polecenia proszę wysłać na adres e-mail: a.iracka@wp.pl

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja