Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

edukacja dla bezpieczeństwa


 

Klasa VIII

 

Tydzień : 03-08.06.2020

Temat: Choroby cywilizacyjne.

 

Wypisz z podręcznika do EdB najbardziej znane choroby cywilizacyjne. Jedną z nich krótko scharakteryzuj.

 


Klasa VIII

 

Tydzień : 25-29.05.2020

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Proszę wykonać polecenia ze strony https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U.

Ćwiczenie nr 1 i nr 2

 Klasa VIII

Tydzień : 18-22.05.2020

Temat: Ciało obce.

Polecenie do wykonania:

 

Wyjaśnij sposób udzielania I pomocy poszkodowanemu z ciałem obcym w oku.

/podręcznik strona 113-114/
Klasa VIII

 

Tydzień : 11-15.05.2020

Temat: Porażenie prądem.

Polecenie do wykonania:

 

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl i sprawdź siebie w postacie zadań testowych./ ćwiczenia 1-6_ na końcu strony/.
Klasa VIII

Tydzień: 04-08.05.2020

Temat: Inne groźne przypadki.

Polecenie do wykonania:

Wykonaj pisemne polecenie 2 ze strony 118.

Zadanie dodatkowe na 6. Postępowanie ratownika na m-u wypadku przy porażeniu prądem, kobiety w zaawansowanej ciąży .
/chora może mieć Covid-19!/.Klasa VIII

Tydzień: 27-30.04.2020

Temat: Urazy termiczne.

Polecenie do wykonania:

Napisz notatkę na temat stopni i rodzajów oparzeń. Na czym polega „reguła dziewiątek”? Udzielanie I pomocy przy urazach termicznych.

/podręcznik str. 104-106/
 
Dzień:   – 15.04.2020 r.

Temat: Kwarantanna domowa. Zasady bezpieczeństwa.

 

Polecenie do wykonania praktycznego ze strony !!!

Najważniejsze w ratownictwie jest zapewnienie poszkodowanemu i ratowanemu bezpieczeństwa. Niestety nagłe  pojawienie się pandemii na świecie COVID-19, wymusiło na nas potrzebę szczególnej troski o swoje bezpieczeństwo osobiste! Dlatego proszę kilkukrotnie poćwiczyć  prawidłowe zdejmowanie jednorazowych rękawiczek. Pomocne materiały są w naszym podręczniku na stronie 72. Ćwiczenia przydały się J

 

 

Polecenie 2. Wypełnij brakujące luki w tekście.


COVID-19 – ostra choroba ……………układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem ………-CoV-2, który pochodzi prawdopodobnie z …………. Choroba została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas pandemii wirusa rozpoczętej w ……..roku. Do typowych objawów choroby zaliczają się………., suchy kaszel, zmęczenie i płytki………. Do mniej częstych objawów należą ………gardła, katar oraz kichanie. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia ……..lub niewydolności…………….. Zakażenie rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą……………, najczęściej przez …………. lub kichnięcie. Okres wylęgania choroby wynosi od ………. do ……..dni.

 

Polecenie 3. Sporządź plan działania i listę produktów, jeśli wraz z rodziną będziesz musiał pozostać w domu przez 14 dni. Nie zapomnij o zabezpieczeniu wody.

Termin wykonania zadań 23 kwietnia.

Wszystkie nadesłane prace oceniono pozytywnie!

 

 Klasa VIII

Temat: Uwaga! Wypadek!

Tydzień: III  02- 08.04.2020

Zagadnienia do przeczytania:

https://epodreczniki.pl/a/uwaga-wypadek/DU9SFukAI

Polecenie do samodzielnego wykonania w zeszycie/ notatka/ !

Termin wykonania zadania  08.04.2020

Polecenie.
Zastanów się, czy samochód, który zatrzymał się w sposób przedstawiony na ilustracji nr 2  rzeczywiście stwarza zagrożenie dla innych kierowców.
Jeżeli tak, to pomyśl, co można zrobić, by je zmniejszyć.

 Odpowiedzi z uzasadnieniem, w postaci zrzutów  ekranowych proszę wysłać na mail skrzynki Edb zamieszonej na stronie szkoły. 
Zadania z podręcznika do Edukacji dla bezpieczeństwa:

Temat: Złamania i zwichnięcia urazowe.

Tydzień:  26- 02.04.2020

https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl

Korzystając z podręcznika lub linku powyżej odpowiedz na pytania i zapisz je w zeszycie.

1.      Wymień i opisz rodzaje złamań, skręceń i zwichnięć.

2.      Opisz pierwszą pomoc w przypadku złamania kości ręki.

3.      Opisz czynności pierwszej pomocy  w przypadku skręcenia stawu skokowego.

4.      Wymień sytuacje w których najczęściej dochodzi do urazów kończyn.

  

Odpowiedzi w swoim zeszycie /screeny/ na adres: edb.spb1@gmail.com

Pozdrawiam i życzę powodzenia Piotr Wrona

  

 1. Wykonanie testu z I pomocy przedmedycznej /online/.

https://test-pierwsza-pomoc.pl/

 1. Notatka z podręcznika EDB do zeszytu na temat:
  Rodzaje złamań i sposobów udzielania pomocy przy urazach kosto-stawowych
  .

 2. Ćwiczenie nr 4 ze str. 103 / Podręcznik EDB/.

  Pierwsza pomoc przy urazie kręgosłupa:

   

  • najlepiej pozostawić poszkodowanego w pozycji, w jakiej się go zastało aż do momentu przybycia pogotowia ratunkowego,

  • jedynie w przypadku istnienia dodatkowego niebezpieczeństwa, należy przenieść poszkodowanego w miejsce bezpieczne,

  • przy przenoszeniu postępować z wyjątkową ostrożnością, starając się nie zmieniać ułożenia poszkodowanego, a zwłaszcza osi kręgosłupa,

  • przenoszenie poszkodowanego na nosze lub inny środek transportu musi odbywać się siłami kilku osób tak, aby głowa z tułowiem i kończynami znajdowały się w jednej linii,

  • niedopuszczalne jest chwytanie poszkodowanego pod pachy i kolana w pozycji, w której głowa zwisa bezwładnie, a kręgosłup jest wygięty w łuk,

  • nie wolno sadzać ani stawiać na nogi poszkodowanego,

  • transport rannego do szpitala powinien być jak najszybszy, ale ze względów bezpieczeństwa -tylko karetką pogotowia ratunkowego.

   

  Ćwiczenie

  Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło:

 3. może spowodować złamanie, np. nogi (inaczej przewrócenie się),

 4. tworzą szkielet klatki piersiowej,

 5. opaska lub trójkątna chusta podtrzymująca chorą rękę,

 6. wraz z łopatkami tworzą obręcz barkową,

 7. część składowa szkieletu,

 8. złamanie, w którym widoczne są w ranie odłamy kostne,

 9. uraz stawu polegający na trwałym przemieszczeniu się powierzchni stawowych względem siebie,

 10. kończyna dolna,

 11. organiczny składnik kości,

 12. układ kostno-stawowy,

 13. przerwanie ciągłości kości,

 14. część czaszki osłaniająca mózg,

 15. komora ciała, w której znajdują się serce i płuca ograniczona częścią kręgosłupa, mostkiem i żebrami,

 16. tworzą ją: kość biodrowa, łonowa i kulszowa.

 

 

 1.  

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja