Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

chemia


Chemia kl.7 24.06.2020r.

Temat: Chemia wokół nas

 1. Obejrzyj filmiki na temat produktów chemicznych z którymi spotykamy się na cc odzień

https://www.youtube.com/watch?v=aEpWMynsZso

https://www.youtube.com/watch?v=8XTd1zpKsZs

https://slideplayer.pl/slide/2926921/

 

 

Chemia kl.8 22.06.2020r.

Temat: Węglowodany w życiu codziennym

 1. Zapoznaj się z poniższymi filmikami

https://www.youtube.com/watch?v=5Oq1NSNjvVU

https://www.youtube.com/watch?v=Y0TsZrRGyos

 1. Tutaj możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat węglowodanów:

https://quizizz.com/admin/quiz/5ca25d1117116e001a8a247a/wglowodany

 

25.06.2020r.

Temat : Chemia wokół nas

 1. Obejrzyj filmiki na temat produktów chemicznych z którymi spotykamy się na cc odzień

https://www.youtube.com/watch?v=aEpWMynsZso

https://www.youtube.com/watch?v=8XTd1zpKsZs

https://slideplayer.pl/slide/2926921/

 

 

 

 
Chemia kl.7 19.06.2020r.

Temat: Prawa chemiczne i ich twórcy

 1. Zapoznaj się z twórcami praw chemicznych w podręczniku na stronie 234-235

 2. Zanotuj w zeszycie imiona i nazwiska odkrywców oraz prawo jakie udało im się stworzyć.

 3. Tutaj można sobie przypomnieć poszczególne prawa chemiczne:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/teddy-dresser

https://chem24.pl/podrecznik-,10,148,Prawo-stalosci-skladu

https://chem24.pl/podrecznik-,10,160,Prawo-zachowania-masy

https://www.youtube.com/watch?v=16hqOj59I9w

 

 

Chemia kl.8 15.06.202r

Temat: Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie chemii

 1. Zapoznaj się z wybitnymi ludźmi, którzy za swój wkład w rozwój chemii otrzymali pokojową nagrodę Nobla. – Podręcznik str.222-223

 2. Opisz w zeszycie jedno z odkryć.

 3. Tutaj poznasz laureatów nagrody Nobla z chemii z ostatnich 10 lat:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C459970%2Claureaci-nagrody-nobla-w-dziedzinie-chemii-w-ostatnich-10-latach.html

 


Chemia kl. 8

08.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości- związki nieorganiczne

 1. Obejrzyj filmik na kanale you tube na temat związków nieorganicznych

https://www.youtube.com/watch?v=Z8K_FBPcf9M

 1. Na podstawie tekstu ze strony e –podręczniki .pl , przypomnij sobie wiadomości na temat zasad i kwasów : https://epodreczniki.pl/a/zasady-i-kwasy---podsumowanie/D1EbcudZV

Możesz rozwiązać zadania które znajdują się pod tekstem .

 1. Na tej stronie możesz wykonać quiz i utrwalić swoją wiedzę : https://chem24.pl/chemia-testy,box,tw,60

 

 

Chemia klasa 7

10.06.2020r

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu tlenki i wodorotlenki

 1. Zapoznaj się z materiałem na stronie

http://karnet.up.wroc.pl/~weber/tlenki.htm

https://chemiadlaopornych.pl/szkola-podstawowa/tlenki/#more-429

 1. Na stronie quizizz przećwicz wiadomości na temat wodorotlenków, przydadzą się w klasie 8

https://quizizz.com/admin/quiz/5d81ef05523416001be54cc2/wodorotlenki

https://quizizz.com/admin/quiz/58de33a343d547ba546687a4/wodorotlenki-odwr%C3%B3cona-lekcja

 

 
CHEMIA kl.7

03.06.2020r.

Temat : Powtórzenie materiału z działu „tlenki i wodorotlenki

TEST- 05.06.2020r.

 1. Zapoznaj się z materiałem utrwalającym dział „tlenki i wodorotlenki” w podręczniku str. 225

oraz z filmikami na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3ZM4k9NCwLc

ewentualnie można zajrzeć jeszcze raz tu: https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE

Polecam jeszcze tą stronę : https://klasowka.onet.pl/podrecznik/chemia-nowej-ery-klasa-2-gimnazjum/rozdzial-ii-wodorotlenki/wytlumaczenie

 1. Tutaj można rozwiązać przykładowy test i sprawdzić swoją wiedzę:

https://chem24.pl/chemia-testy,box,tw,145 z wodorotlenków

https://chem24.pl/chemia-testy,box,tw,62 z elektrolitów

 1. Na zaliczenie tego tematu prześlij na maila rozwiązanie zadania 2 i 10 na str. 226 w podręczniku

 

CHEMIA KL. 8

04.06.2020r

Temat : Test

Test znajduję się pod tym linkiem

https://www.testportal.pl/test.html?t=g6sTEYS8E92k

i będzie aktywny we czwartek o godz. 10: 30

 

 
Chemia kl.7 29.05.2020r.

Test z działu tlenki i wodorotlenki 05.06.2020r. !!!

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad

 1. Cele lekcji:

 • omówienie procesu dysocjacji jonowej zasad.

 • zapisywanie równań dysocjacji jonowej zasad

 1. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku strona 222-223

oraz na stronach:

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/DZxZYVWqO

https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc

https://www.youtube.com/watch?v=RWxJ0EVC9f4

 1. Do zeszytu napisz :

 • definicję dysocjacji jonowej oraz dysocjacji jonowej zasad ( 224)

 • ogólny zapis równania reakcji dysocjacji zasad oraz podpisz na co dysocjują zasady ( w podręczniku na czerwono str.223)

 • podaj trzy przykłady równań reakcji dysocjacji jonowej zasad

 1. Na zaliczenie wykonaj zadanie 1 str.224. i prześlij rozwiązanie na maila.

 

Chemia klasa 8 28.05.2020r.

01.05.2020r. –TEST z działu substancje o znaczeniu biologicznym

Temat: Podsumowanie działu - Substancje o znaczeniu biologicznym czynnym.

 1. Powtórz wiadomości z działu Substancje o znaczeniu biologicznym w podręczniku str. 218

 2. Możesz obejrzeć filmik utrwalający dany dział:

https://www.youtube.com/watch?v=US45pPbw0jw

 1. Przygotuj się na test z danych zagadnień

 • nazwy i wzory tłuszczów

 • podział tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki

 • co to jest emulsja

 • zastosowanie tłuszczów

 • z jakich pierwiastków zbudowane są białka i jak je dzielimy

 • pojęcia: koagulacja, peptyzacja, wysalanie białek, denaturacja, zol i żel, reakcja ksantoproteinowa:

 • podział sacharydów i jak powstają

 • właściwości glukozy i fruktozy , reakcja spalania glukozy

 • wzór sacharozy i jakim przemianom ulega w organizmie

 • pojęcia : dekstryny, błonnik pokarmowy

 • zastosowanie skrobi i celulozy , jak wykryć skrobię

 

 

 
Chemia kl.7 27.05.2020r.

Temat : Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.

 1. Cele lekcji :

- poznanie pojęcie zasada

-odróżnianie zasad od wodorotlenków

-poznanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie- ich wzorów sumarycznych oraz sposobów otrzymywania

 1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tematu w Podręczniku str.219-220

- Napisz w zeszycie definicję ZASADY

-Wypisz przykłady zasad

- Podaj przykłady wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie i ich reakcje otrzymywania.

- Napisz co to jest zasada amonowa i amoniak i jakie ma zastosowanie

 1. Jak odczytywać informacje z tabeli rozpuszczalności

https://www.youtube.com/watch?v=MXKWM_ssUJ8

 1. Na zaliczenie prześlij rozwiązanie zad.1 i 2 na stronie 221

 

 

Chemia kl.8 25.05.2020r.

 

Temat : Celuloza

 1. Cele lekcji

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań celulozy

2. Zapoznaj się z tematem na str. 214-215 w podręczniku oraz na stronach:

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/celuloza

https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt

3. Napisz w zeszycie :

-wzór sumaryczny celulozy

-właściwości fizyczne i chemiczne

-zastosowanie celulozy i jej znaczenie dla organizmu

4. Dla chętnych - Zastosowanie celulozy w budownictwie:

https://www.youtube.com/watch?v=sqLQOeExHRU

 1. Na zaliczenie, prześlij mi na maila rozwiązanie zadania 1 i 3 ze strony 217

 2. TEST z Substancji o znaczeniu biologicznie czynnych - 4 czerwiec !!!! 


 Chemia kl.7 22.05.2020r.

Temat: Wodorotlenek wapnia

 1. Zapoznaj się z materiałem dotyczącym tematu lekcji :

Podręcznik str.216-218

https://www.youtube.com/watch?v=t5eRze8daDM

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---wlasciwosci-i-zastosowanie/D1c0WbFKe

 1. Na podstawie doświadczenia 34 str. 216 napisz w zeszycie

 • reakcję otrzymywania wodorotlenku wapnia.

 • właściwości Ca(OH)₂

 • wypisz jakie produkty powstają w wyniku przeróbki wapieni str.217 i przepisz definicje ze str.218 ( Zapamiętaj!)

 • gdzie można zastosować Ca(OH)₂

 1. Prześlij na maila informację czy wykonałeś powyższe punkty.

 

Chemia kl.8 21.05.2020r.

Temat: Skrobia i celuloza- polisacharydy cz.1

 1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tylko skrobi:

https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt

https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ – badanie właściwości skrobi.

 1. Napisz w zeszycie

 • wzór ogólny polisacharydów i wyjaśnienie literki n

 • właściwości skrobi

 1. Na podstawienie doświadczenia nr.46 str.213 „Wykrywanie skrobi” napisz obserwacje i wniosek.

 2. Wypisz jakie ma zastosowanie skrobia.

 3. Napisz w jaki sposób powstaje skrobia i prześlij mi rozwiązanie na maila w ramach zaliczenia.

 

 Chemia kl.7 20.05.2020r.

Temat : Wzory i nazwy wodorotlenków

 1. Zapoznaj się z materiałem przybliżającym temat lekcji

https://epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/D1F3LscyE

https://www.youtube.com/watch?v=oqaiMzRtrSc

https://www.youtube.com/watch?v=m7_1W6i-BxY

 1. Zapisz w zeszycie :

 • Wzór ogólny wodorotlenków i jego oznaczenia

 • Definicję wodorotlenków i grupy wodorotlenowej str.210

 • Przykładowe nazwy wodorotlenków wraz z wzorami sumarycznymi ( tabelka 20 str.209)

 • Na podstawie filmików z you tube do których linki zamieściłam powyżej, wykonaj zad.1,2 na stronie 210 w podręczniku.

Rozwiązanie koniecznie prześlij mi na maila w ramach zaliczenia tematu.

 

Chemia kl. 8 18.05.2020r.

Temat: Sacharoza- disacharyd

 1. Zapoznaj się z materiałem na temat sacharozy znajdującym się na stronie:

https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4

https://www.youtube.com/watch?v=x0NmPIdkRkA

Obejrzyj doświadczenie –Hydroliza sacharozy oraz zwęglanie cukrów:

https://www.youtube.com/watch?v=zFf5F1_iThA

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU

 1. Napisz w zeszycie wzór sumaryczny sacharozy oraz na podstawie obejrzanego materiału i informacji zawartych w podręczniku wypisz właściwości sacharozy.

 2. Napisz reakcję rozkładu sacharozy w żołądku człowieka str.209

 3. Wypisz zastosowanie sacharozy str.210

 4. Na zaliczenie napisz co to jest maltoza i laktoza. Odpowiedzi prześlij na maila.

 
Chemia kl.7

15.05.2020r

Przygotuj się do kartkówki z tematu : Tlenki metali i niemetali . Kartkówka będzie dostępna na platformie quizizz. Wszelkie informacje prześlę na grupę.

 

 

 

Chemia kl.8

14.05.2020r.

Temat : Glukoza i fruktoza- monosacharydy

 1. Zapoznaj się z materiałem przybliżającym temat lekcji:

https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp

 1. Napisz w zeszycie wzór sumaryczny cukrów

Równanie reakcji chemicznej powstawania glukozy

Równanie reakcji biologicznego utleniania glukozy

 1. Obejrzyj film : Badanie właściwości glukozy:

https://www.youtube.com/watch?v=ie9WGl_WP5E

 1. Wypisz właściwości glukozy i fruktozy oraz ich zastosowanie

 2. Na zaliczenie wykonaj zad.1 ze str.207 oraz napisz co to jest hipoglikemia i hiperglikemia

 
Chemia kl.7

13.05.2020r.

Temat : Odczyn roztworu

 1. Obejrzyj filmiki przybliżające temat lekcji :

https://www.youtube.com/watch?v=m_qZCoMdgCY

https://epodreczniki.pl/a/odczyn-roztworow/DSGuB6r4w

 1. Na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji, przypomnij sobie że związki nieorganiczne dzielimy na : tlenki (które poniekąd już poznałeś/łaś) , wodorotlenki o których będziemy mówić oraz kwasy i sole o których będzie mowa w klasie 8. Żeby zrozumieć dzisiejszy temat musisz wiedzieć, że roztwory mają różne odczyny : kwasowy ( kwasy – więcej jonów H⁺) , zasadowy (wodorotlenki – więcej jonów OH⁻) i obojętny ( czyli kwas=zasada- H⁺ = OH⁻). Do mierzenia odczynu roztworu stosuję się następujące odczynniki ( przepisz do zeszytu) :

 1. Paski uniwersalne fot.118 , podręcznik 205 str

 2. Fenoloftaleina

 3. Oranż metylowy

 4. Wskaźniki naturalnie występujące w przyrodzie np.: wywar z czerwonej kapusty, sok buraczany, esencja herbaciana, sok z borówki.

 1. Przerysuj do zeszytu Tabelkę nr.19. Barwy wskaźników w roztworach wodnych badanych substancji + zapoznaj się z informacją – Jak ustalić odczyn roztworu? Str.207

Uzyskany kolor np. po zanurzenia papierka uniwersalnego w jakimś roztworze porównujemy z barwą na skali dołączonej do opakowania i odczytujemy jego odczyn (zasadowy, kwasowy lub obojętny).

 1. Napisz do zeszytu definicje: wskaźniki, fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny. Str.208

 2. Zadanie na zaliczenie !!! : wykonaj zad.1 i 3 str.208 i prześlij mi rozwiązanie.

W razie problemów napisz na maila lub na „Messengera”

 1. Na następnej lekcji , planuję zrobić kartkówkę z tlenków metali i niemetali !!!

 

CHEMIA kl.8

07.05.2020r.

Temat: Sacharydy

 1. Zapoznaj się z filmikami przybliżającymi temat lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=hrPcPDw_iiQ

https://www.youtube.com/watch?v=hPbUvXNdOMM

https://www.youtube.com/watch?v=sizwI6sUAh8

 1. Zapisz do zeszytu wzór ogólny sacharydów i definicję str.203

 2. Przerysuj do zeszytu schemat podziału sacharydów ( str.203) oraz nazwy cukrów i ich wzór sumaryczny.

 3. Wyślij potwierdzenia wykonania zadań na maila. Na następnej lekcji, kartkówka z tłuszczów i białek.

 

 
Chemia kl.8 11.05.2020r.

Kartkówka z tłuszczów i białek na platformie quzizz .com .

 

Link do logowania został wysłany na grupę .
CHEMIA kl.8

07.05.2020r.

Temat: Sacharydy

 1. Zapoznaj się z filmikami przybliżającymi temat lekcji:

https://www.youtube.com/watch?v=hrPcPDw_iiQ

https://www.youtube.com/watch?v=hPbUvXNdOMM

https://www.youtube.com/watch?v=sizwI6sUAh8

 1. Zapisz do zeszytu wzór ogólny sacharydów i definicję str.203

 2. Przerysuj do zeszytu schemat podziału sacharydów ( str.203) oraz nazwy cukrów i ich wzór sumaryczny.

 3. Wyślij potwierdzenia wykonania zadań na maila. Na następnej lekcji, kartkówka z tłuszczów i białek.

 

 Chemia kl.7 06.05.2020r.

Temat Tlenki metali i niemetali.

 1. Przepisz do zeszytu cele lekcji do powyższego temat , ze strony 195 w podręczniku

 2. Posłuchaj wiadomości na temat tlenków :

https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ

https://www.youtube.com/watch?v=AisZPD0G3sw

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P

 1. Do zeszytu napisz wzór podstawowy tlenków ( 197s.)

 2. To jak ustalamy wzory sumaryczne, już trochę ćwiczyliśmy sobie, ale warto sobie przypomnieć i przeanalizować przykłady ze strony 197.

 3. Wypisz do zeszytu przykłady zastosowań tlenków s.198-199

 4. Napisz w jaki sposób otrzymujemy tlenki s.200 i co to jest katalizator.

Na zaliczenie wykonaj zad.1,2 i 3 str.201 i prześlij mi zdjęcie na maila.

 

Chemia kl.7 08.05.2020r.

Temat : Elektrolity i nieelektrolity cz.1

 1. Przepisz cele do lekcji ze strony 195

 2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tematu na str.202, 203 i 204 w Podręczniku .

 3. Wykonaj notatkę do zeszytu:

 • Przerysuj schemat podziału związków chemicznych

 • Napisz co to są elektrolity i podaj kilka przykładów z życia codziennego

 • Napisz co to są nieelektrolity i również podaj kilka przykładów

https://www.youtube.com/watch?v=FaKrhv1_Qww

https://www.youtube.com/watch?v=Aq73hiKJJrs

 1. Przerysuj tabelkę ze strony 203 Elektrolity i nieelektrolity .

 2. Zapisz gdzie znalazły zastosowanie elektrolity str.204

 3. Na zaliczenie napisz – Jaka jest rola elektrolitów w organizmie człowieka? I prześlij odpowiedź na maila.

Rozwiąż quiz:

https://samequizy.pl/elektrolity-i-nieelektrolity/

 

Chemia kl.8 04.05.2020r.

Temat : Bialka cz.2 – Jakim procesom ulegają białka?

 1. Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na stronie 200, odpowiedz pisemnie do zeszytu :

 • Co zaliczamy do procesów odwracanych jakim ulegają białka?

 • Jakie wyróżniamy procesy nieodwracalne w strukturze białka?

 • Co to jest ZOL i ŻEL?

 

 1. Napisz w jaki sposób można pomóc osobie , która zatruła się metalami ciężkimi lub ich związkami chemicznymi np. solami? Str. 201

 2. Zadanie na zaliczenie! Wyjaśnij, jakie czynniki powodują odwracalne, a jakie nieodwracalne ścięcie białka. Który z tych procesów jest niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka?
Chemia kl.8 30.04.2020r.

Temat: Białka cz.1

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat białek:

https://www.youtube.com/watch?v=QshBp-YiU4U

https://www.youtube.com/watch?v=2bBGElfdFfs

https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/Di56UwmTx

 

 1. Na podstawie zdobytych informacji oraz podręcznika napisz do zeszytu:

 • Co to są białka, z czego są zbudowane i jakie zawierają pierwiastki

 • Jak można podzielić białka? s.196

 • Jakie właściwości mają białka s. 198 i 199.

 1. Na zaliczenie wykonaj zadanie 1 ze str.201 i prześlij na maila.

 

 Chemia kl.7 21.04.2020r.

Temat: Stężenie procentowe cz.2

 1. Obejrzyj filmik na temat obliczeń stężenia procentowego -

https://www.youtube.com/watch?v=_tuNyXjJVPw

https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

https://www.youtube.com/watch?v=x_b5kl0l6Xs - ok.5 min

 

 1. Napisz w zeszycie Przykład 45 i 46 ze stron: 186-187 ale wybierz tylko jeden sposób , który jest dla ciebie bardziej zrozumiały.

 2. Wzory potrzebne do rozwiązania zadań w domu:

wzór na ms = Cp x mr : 100%

mr = ms x 100% : Cp

mr= ms+ mrozp.

 1. Wykonaj zadania na ocenę !!!!

 1. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 20g soli kamiennej w 50g wody.

 2. Oblicz ile gramów kwasu borowego należy rozpuścić w wodzie , aby otrzymać 160 g roztworu o stężeniu 5%.

 3. Oblicz ile kilogramów zalewy do kiszenia ogórków, będącej 5% roztworem, można przygotować z 0,5 kg soli kamiennej.

Z rozwiązanych zadań zrób zdjęcie i prześlij na nasz adres mailowy.

PowodzeniaCHEMIA kl.8 20.04.2020r.

Temat Podsumowanie działu pochodne węglowodorów.

 1. Wykonaj zadanie 1, 2 i 4 na stronie 188 w Podręczniku

 2. Dla utrwalenia wiadomości możesz obejrzeć następujące filmy

https://www.youtube.com/watch?v=MMuQFSf-ET4

https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0

https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8

https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA

https://www.youtube.com/watch?v=u5m2nj5z4-A

 1. Tutaj można sprawdzić swoją wiedzę i rozwiązać test, jedynie dla powtórzenia ii utrwalenia wiadomości https://chem24.pl/chemia-testy,box,tw,71

 2. Rozwiązane zadania z podręcznika proszę przesłać na maila.

PozdrawiamChemia kl.7     17.04.2020r.

Temat : Stężenie procentowe roztworu

1.     Zapoznaj się z materiałem na stronie  https://epodreczniki.pl/a/stezenie-procentowe-roztworu/DKDywpMJi 

2.     Przepisz do zeszytu

a)     Co to jest stężenie procentowe roztworu

b)     Wzór na obliczanie stężenia procentowego  oraz masy roztworu ( 184-185)

3.     Przepisz do zeszytu jeden przykład 44  (str.185) jak obliczać stężenie  procentowe roztworu Cp, (wybierz tylko jeden sposób dla ciebie zrozumiały).

4.     Spróbuj wykonać sam zadanie 1 na stronie 191 – prześlij mi rozwiązanie na maila.

5.     W razie pytań i wątpliwości napisz na grupie. J  Powodzenia

  Chemia kl.8      16.04.2020r

Temat:  AMINOKWASY

1.     Zapoznaj się z materiałem w podręczniku  str.182-185 oraz na stronie https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri
 Zrób notatkę do zeszytu , odpowiadając na następujące pytania:
a)     Co to są aminokwasy, jakie zawierają grupy?   Podaj dwa przykłady .(182str.)
b)     Jakie właściwości mają aminokwasy? (183str.)
c)     Gdzie znalazły zastosowanie  ? (183str.)
d)     Co to są peptydy, wiązania peptydowe i białka? (185str)
e)     Podaj przykłady aminokwasów występujących w białkach oraz ich symbole           ( str.185 tabelka)

Kartkówka- proszę napisać i przesłać mi zdjęcie na maila.!!!

1.     Napisz równanie reakcji  spalania całkowitego kwasu o 7 atomach węgla w cząsteczce

2.     Uzupełnij tabelkę  :

Wzór sumaryczny

Nazwa zwyczajowa

Nazwa systematyczna

(HCOO)2Mg

 

 

 

(CH3CH2COO)2Mg

 

 

 

(CH3CH2CH2COO)2Mg

 

 

 

 

 

 

 

 3.     Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od kwasu palmitynowego.                                                                                        .

 A. 2Br(aq)

B. 2 Br(aq)

C.Br2(aq)

D. Br (aq)

 

Chemia kl.7
        15.04.2020r.

Temat : Rozpuszczalność substancji w wodzie  cz. 2

1.      Jeszcze raz polecam filmiki pomocne w zrozumieniu tematu. Bardzo proszę o obejrzenie i zwrócenie szczególnej uwagi jak rozwiązywać zadania z rozpuszczalności substancji:

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

https://www.youtube.com/watch?v=E3PGhMWIuTA 

2.      Przeanalizuj dokładnie-  Przykład 42 i  43 w tabelce na stronie 181 i 182 oraz  przepisz zadania  do zeszytu (pomiń 1 kolumnę z krokami oraz opisy z kroku 2)

3.      Wykonaj zadanie 2 i 3 ze strony 183 i prześlij mi na maila rozwiązanie.

4.      W razie wątpliwości i pytań , daj mi znać na naszej grupie lub indywidualnie .
Chemia kl.7       07/08.04.2020

Temat : Rozpuszczalność substancji w wodzie .cz.1

1.     Przepisz do zeszytu cele lekcji

-poznaje pojęcie rozpuszczalność i wykonuje obliczenia związane z rozpuszczalnością; 

-korzysta z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie.

2.  Zapoznaj się z definicją rozpuszczalności str.177 i zapisz ją do zeszytu

3. Przeanalizuj krzywe rozpuszczalności na stronie 178 i 179 i napisz w zeszycie definicję krzywej rozpuszczalności str.177 i 180

Rozwiąż zadania i prześlij rozwiązanie na maila:

1. Na podstawie krzywej rozpuszczalności  odczytaj ile wyniesie w gramach rozpuszczalność azotanu V sodu  NaNO  w temperaturze:

A) 20ºC        B) 60ºC

2. odczytaj z krzywej rozpuszczalności str.178 ile wynosi w gramach rozpuszczalność cukru w temperaturze: 30ºC  oraz soli NaCl w temperaturze 90ºC.

3. W jakiej temperaturze rozpuści się 180 g KI?

 

Bardzo polecam poniższe filmiki pomocne podczas zdalnej nauki !!!

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50

https://www.youtube.com/watch?v=E3PGhMWIuTA

 

W razie pytań i wątpliwości i pytań zapraszam na naszą grupę .Chemia kl.8   06/07.04.2020

Temat: ESTRY

1.      Przepisz do zeszytu cele lekcji:

-poznaje pojęcia: estry, grupa estrowa;

-wyjaśnia mechanizm reakcji estryfikacji;

-poznaje nazwy oraz wzory estrów;

-poznaje właściwości i zastosowania estrów.

2.      Napisz  w zeszycie  co to są estry i grupa estrowa?  Str.177

3.      Przeanalizuj doświadczenie 37( str.177)  i napisz w zeszycie co to jest estryfikacja ( zapisz reakcję estryfikacji).

4.      Przepisz nazwy estrów z tabelki 17 na str.180  i ZAPAMIĘTAJ je , oraz napisz ich właściwości

5.      Wypisz, gdzie znalazły zastosowanie estry.

6.      Zadanie na ocenę - 1 i 2 str.181 . Prześlij rozwiązanie na maila chemia.spb@gmail.com

TUTAJ ZNAJDZIESZ MATERIAŁY POMOCNE DO TEMATU. Zachęcam do skorzystania

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/DDkpKT1YS   -wykonaj  ćwiczenie .1 i 2

https://www.youtube.com/watch?v=c-AY4qwoB4A

https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0

 

DLA CHĘTNYCH  na plusa !!!

 

Wypisz jakie zapachy posiadają estry.
Chemia kl.7    02.04.2020r

Temat: Rodzaje roztworów

Przepisz Cele do zeszytu:

·       poznaje pojęcia: roztwór, substancja rozpuszczona;

·       poznaje rodzaje roztworów

·       poznaje rodzaje mieszanin

1.      Obejrzyj film na youtube-  https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU

2.     Napisz definicję roztworu str. 176

3.     Przeanalizuj doświadczenie  na str.171 i 173  dotyczące otrzymywania roztworu nienasyconego i nasyconego.

4. Napisz definicję roztworu nasyconego i nienasyconego oraz krystalizacji, koloidu i zawiesiny str.176

5. Przeanalizuj tabelkę na str. 175- rodzaje mieszanin

6. Napisz w zeszycie  jaki jest podział mieszanin ze względu na wielkość cząsteczek oraz ze względu na ilość substancji.

7. Wypisz jakie jeszcze mogą być rodzaje rozpuszczalnika str.176

 Zrób zadanie  Zad.1 str.176

Dla chętnych!!!

Wykonaj teścik/ ćwiczenie sprawdzające opanowany materiał: https://klasowka.onet.pl/podrecznik/chemia-nowej-ery-klasa-1-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iii-poznajemy-rozne-rodzaje-roztworow/test

 

Chemia kl 8    02.04.2020r

Temat : Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

1.      Przepisz cele lekcji  do zeszytu:

·        omawia zmiany właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego;

·        zapisuje równania reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy

2.      Na podstawie tekstu w podręczniku ( str.174)  odpowiedz na pytanie i zapisz w zeszycie :

ü  Jak można podzielić kwasy karboksylowe z e względu na ilość atomów węgla w cząsteczce.

3.      Przeanalizuj tabelki  ze strony 174 i 175 i odpowiedz pisemnie na pytania:

a)      W jakim stanie skupienia występują kwasy karboksylowe?

b)     Jaka jest ich liczba atomowa?

c)      Jakie mają właściwości?

d)     Jakim reakcjom chemicznym ulegają?

e)      Czy są palne?

f)      Czy dobrze rozpuszczają się w wodzie? ( przykłady)

g)     Czy ulegają dysocjacji? (przykłady)

4.      Zastosowanie kwasów karboksylowych

- w jakim przemyśle mają zastosowanie kwasy karboksylowe?

- napisz gdzie stosujemy kwasy  szczawiowy, cytrynowy i jabłkowy  oraz gdzie występują

 Robicie fotkę i wysyłacie na naszego maila.!! Pozdrawiam

 Praca dla chętnych na 5

Ułóż w apce  LearnigApps.org  lub innej – jakieś zadanie do wykonania dla kolegów związane z kwasami karboksylowymi. Wyślij nam linka.!!!

 Kilka pomocy dla lepszego zrozumienia tematu:

https://www.youtube.com/watch?v=MMuQFSf-ET4

https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0

 Dla przypomnienia jak tworzymy wzory kwasów.

https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8

https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA

https://www.youtube.com/watch?v=u5m2nj5z4-A

 
Chemia kl.7      31.03.2020

 

Temat : Woda jako rozpuszczalnik cz.2

1.     Zapoznaj się z tekstem e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/DYNLy4Koc

2.      Na podstawie  tekstu z podręcznika (str 167) i e- podręcznika, odpowiedz na pytanie :

- Co wpływa na zdolność rozpuszczenia substancji w wodzie?

- W jaki sposób ustawiają się cząsteczki wody do cząsteczek substancji rozpuszczonej ?

3.     Przepisz krótką notatkę to zeszytu i ZAPAMIĘTAJ!

 Rozpuszczanie jest procesem fizycznym i polega na wymieszaniu drobin substancji rozpuszczanej z drobinami rozpuszczalnika.

4.               Mieszanie przyspiesza rozpuszczanie substancji w wodzie.

5.               Im substancja jest bardziej rozdrobniona, tym szybciej ulega rozpuszczaniu.

6.               Temperatura ma wpływ na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie – wraz z jej wzrostem rośnie szybkość rozpuszczania.

 
Wykonaj zad.4 str.169 Podręcznik ( w zeszycie)  oraz zad. 1,2,3 z e-podręcznika (tylko on-line).

 
Chemia kl.7  26/27. 03.2020

Temat: Woda jako rozpuszczalnik cz.1

1.     Przepisz do zeszytu cele lekcji

- poznam pojęcia: emulsja, rozpuszczalnik, dipol, proces rozpuszczania

- poznaję budowę cząsteczki wody

- analizuję wpływ temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji  na szybkość rozpuszczania ( wtorek 31.03.2020)

2.     Zapoznaj się z pojęciami emulsja, rozpuszczanie substancji i napisz definicję do zeszytu ( str.166)

3.     Napisz w zeszycie wzór sumaryczny, strukturalny i elektronowy oraz przerysuj  model pręcikowo-kulkowy cząsteczki wody. (str.166)

4.     Opisz budowę cząsteczki wody.( str.166)

5.     Wyjaśnij pojęcie-  dipol (str.169)

   Wykonaj zadanie  1 i 2 str.169 i prześlij zdjęcie na maila

 

Chemia kl.8  26.03.2020

 

Temat: Estry.

1.     Zapisz w zeszycie cele lekcji:

a) poznanie pojęć: estry, grupa estrowa

b) poznanie nazw i wzorów strukturalnych estrów

c)Poznanie właściwości i zastosowań estrów.

2.     Zapisz w zeszycie co to są estry,grupa estrowa i estryfikacja ( str.181 ZAPAMIĘTAJ)

3.     Kilka filmów o estrach:

https://www.youtube.com/watch?v=sJWXEgGEJEs

https://www.youtube.com/watch?v=gczwnsBejm8

4.     Napisz reakcje estryfikacji  w której produktami są estry i woda (str.177)

5.     Przerysuj do zeszytu tabelkę ze strony 178 .

6.     Wypisz właściwości estrów ( str.180)

7.     Wypisz zastosowanie estrów (181)
kl.7  24.03.220

Temat: Woda - właściwości i rola w przyrodzie.

1.     Obejrzyj filmik na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI

2.     Na podstawie obejrzanego filmu i materiału w podręczniku odpowiedz na pytania:

a)     W jakim stanie skupienia występuje woda?

b)     Jaka jest temperatura wrzenia wody?

c)     Jaka jest gęstość wody w temp. 0º  i 4º ?

d)     Czy da się konkretnie ustalić temperaturę parowania wody?

e)     Co zostaje po odparowaniu wody ?( doświadczenie  24 / str.160)

3.      Podaj definicję WODY DESTYLOWANEJ  i napisz gdzie się ją stosuje( str.161)

4.     Wymień główne źródła zanieczyszczeń wód /wykres 161 str/

Zadania 2-4 piszemy w zeszycie i wysyłamy potwierdzenie wykonania zadania na maila. UDANEJ NAUKI J  w razie pytań piszcie na grupie.

 

P.S. Powtórzcie wiadomości z poprzedniego rozdziału, ponieważ w przyszłym tygodniu zrobię test.!!!!Klasa 8 – 23.03.2020

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe

1.      Napisz definicję wyższych kwasów karboksylowych

2.      Zapisz w zeszycie  wzory i nazwy trzech kwasów tłuszczowych str169

3.      Na podstawie doświadczenia 33 wypisz właściwości tych kwasów str. 170 oraz przepisz reakcje spalania jednego wybranego kwasu.

4.      Obejrzyj film na you tube jak powstają mydła?

https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0

Napisz reakcje kwasu stearynowego  z zasadą sodową

5.      Wypisz gdzie znalazły zastosowanie powyższe kwasy karboksylowe?

 

 

Bardzo proszę o informacje zwrotną na maila :  chemia.spb@gmail.com, lub  stomczyk55@interia.pl ewentualnie na stronie naszej grupy.  Można wysłać zdjęcie z zeszytu, ewentualnie napisać wykonałam/em i kto.Klasa 7

Równania reakcji

https://www.youtube.com/watch?v=k36mdgKGtAc

https://www.youtube.com/watch?v=qSV34rV1Uwc

https://www.youtube.com/watch?v=b_qQtGCb4sQ

Prawo zachowania masy

https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU

Zad 4,5 str.158 podręcznik

 

Klasa 8

Kwasy karboksylowe

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY

https://www.youtube.com/watch?v=u5m2nj5z4-A

https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

Zad. 1,2 strona 168 Podręcznik

 

 

 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja