Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

biologiaBiologia kl.VII
Data:25.06.2020
Temat: Uzależnienia. Równowaga wewnętrzna organizmu- podsumowanie działu.
Zagadnienia:
1.Szkodliwość palenia tytoniu.
2.Skutki działania alkoholu.
3.Wypisz zagrożenia dla życia i zdrowia stosowanie używek.
 
 
Biologia kl.V
Data:25.06.2020
Temat: Przegląd roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
Zagadnienia:
1.Wymień po pięć gatunków roślin nagonasiennych i pięć okrytonasiennych.
2.Wykonaj zdjęcie trzem roślinom nagonasiennych i trzem okrytonasiennych.
3.Ułóż krzyżówkę do hasła ROŚLINY.


Biologia kl.VI
Data:24.06.2020
Temat: Różnorodność zwierząt- podsumowanie.
Zadania:
1.Systematyka królestwa zwierząt.
2.Świat bezkręgowców.
3.Świat kręgowców.
4.Zmiennocieplność a stałocieplność.
Biologia kl.VIII
Data:23.06.2020
Temat laczego chronimy przyrodę?
Zagadnienia:
1.Zapoznaj się z tematem - e-podręczniki
-rozwiąż zadania: 1,2,3,4Biologia kl.VII
Data:22.06.2020
Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu. Zaburzenia  homeostazy.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij, na czym polega homeostaza?
2.Wymień najważniejsze parametry organizmu.
3.Jakie  działania należy stosować, aby zapobiegać chorobom?
4.Wymień po kilka chorób wywoływanych przez:
a)wirusy:
b)bakterie:
c)protisty:
d)pasożyty:
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2,3 str.123


Biologia kl.VII
Data:15.06.2020
Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. 
Podsumowanie działu - Rozmnażanie i rozwój człowieka.
Zagadnienia:
1.Wymień choroby układu rozrodczego- podziel na choroby nowotworowe i choroby zakaźne.
2.Jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową?
3.Sprawdź, czy potrafisz- podsumowanie w podręczniku.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.119.
Biologia kl.VI
Data:10.06.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości ,,Kręgowce stałocieplne".
Test zostanie przesłany na e-maila.
 
Biologia kl.VII
Data:08.06.2020
Temat:Etapy rozwoju człowieka: od poczęcia do narodzin, od narodzin do starości.
Zagadnienia:
1.Opisz rozwój zarodkowy i rozwój płodowy.
2.Wymień błony płodowe i opisz ich funkcje.
3.Wymień etapy rozwoju człowieka po urodzeniu.
4.Jakie zmiany zachodzą w ciele dziewczyny i chłopaka w okresie dojrzewania?
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.113 oraz ćw.1,2,4  str.116
Pracę przesyłamy na e-maila.

Biologia kl.VIII
Data:09.06.2020
Temat: Sprawdzian ,,Człowiek i środowisko''.
Testy zostaną przesłane na e-maila.
Biologia kl.V
Data:04.06.2020
Temat:Rozprzestrzenianie się i znaczenie roślin okrytonasiennych.
Zagadnienia:
1.Narysuj dowolny owoc z nasionkiem np.wiśnię i opisz go.
2.Wymień typy owoców.
3.Rozsiewanie się owoców i nasion odbywa się przy udziale:
a)
b)
c)
4.Wypisz znaczenie okrytonasiennych dla człowieka i w przyrodzie.
Praca do przesłania na e-maila.

Biologia kl.VII
Data:04.06.2020
Temat:Męski i żeński układ rozrodczy.
Zagadnienia:
1.Podaj funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.(w tabeli)
2.Wymień narządy płciowe męskie.
3.Wymień narządy płciowe żeńskie.
4.Dojrzewanie dziewcząt i chłopców.
Film edukacyjny:Co się właściwie dzieje, kiedy zaczynasz dojrzewać?
Praca do przesłania na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1,2 str.107 oraz ćw.1,2, str.109
Biologia kl.VI
Data:03.06.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości- Kręgowce stałocieplne.
Zadania:
1.Wiesz czy nie wiesz?-zadania wykonaj w zeszycie.(podr. str.145)
2.Ułóż krzyżówkę z hasłem: KRĘGOWCE.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Biologia kl.VIII
Data:02.06.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości- Człowiek i środowisko.
Zadania:
1.Powtórz ważne zagadnienia- str.169-171.
2.Wiesz czy nie wiesz?- zadania do rozwiązania str.171-172 (odpowiedzi do zeszytu).
3.Ułóż krzyżówkę z hasłem EKOLOGIA.
Praca do przesłania na e-maila.
 Sprawdzian - 09.06.2020
 


Biologia kl.V
Data:28.05.2020
Temat:Rośliny okrytonasienne.
Zagadnienia:
1.Wypisz cechy charakterystyczne roślin nasiennych.
2.Narysuj kwiat rośliny okrytonasiennej, np. tulipana i oznacz wszystkie części kwiatu.
3.Zapylenie odbywa się najczęściej za pośrednictwem zwierząt lub wiatru, podaj po trzy przykłady roślin  zapylanych przez zwierzęta i przez wiatr.
4.Wymień etapy rozmnażania się roślin okrytonasiennych.
Pracę przesyłamy na e-maila.
 Materiały pomocnicze: 
Biologia kl.VIII
Data: 26.05.2020
Temat: Sposoby ochrony przyrody.
Zagadnienia:
1.Wymień formy ochrony obszarowej i podaj po trzy przykłady do każdej z nich.
2.Przedstaw  jeden z parków narodowych. (dowolna forma)
3.Wymień po pięć gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie w Polsce.
Dla chętnych;
Wyszukaj i opisz formę ochrony przyrody występującą w najbliższej okolicy.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.6, 7 str.92
Materiały pomocnicze:
 
Biologia kl.VI
Data:27.05.2020
Temat:Przegląd i znaczenie ssaków.
Zagadnienia:
1.Przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach:
-pływające:
-latające:
-żyjące pod ziemią:
-biegające:
-skaczące:
2.Znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka.
3.Wyjaśnij, co zagraża ssakom i jak możemy je chronić.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Dla chętnych:
Opisz zwierzątko (ssaka), jakie znajduje się w twoim domu.Biologia kl.VII
Data:25.05.2020
Temat:Zmysł powonienia, smaku i dotyku.
Podsumowanie wiadomości o narządach zmysłów.
Zagadnienia:
1.Narząd smaku- wymień i wskaż położenie kubków smakowych na języku. (można narysować)
2.Zmysł dotyku - wymień bodźce odbierane przez receptory skóry.
3.Zmysł powonienia- jakie ma znaczenie?
Pracę przesyłamy na e-maila.
Sprawdź, czy potrafisz.(zeszyt ćwiczeń 105-106)
Zeszyt  ćwiczeń: ćw.1,2,3 str.103
Dla chętnych: 
Badanie roli węchu w rozpoznawaniu smaków. (str.104)
 
 
Biologia kl.VII
Data:28.05.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości- Narządy zmysłów.Biologia kl.V
Data:21.05.2020
Temat:Rośliny nagonasienne.
Zagadnienia:
1.Rośliny nasienne wytwarzają kwiaty, które służą im do rozmnażania płciowego oraz nasiona umożliwiające im rozprzestrzenianie się.
Rośliny nasienne dzielimy na:
-nagonasienne,
-okrytonasienne.
2.Wymień pięć roślin nagonasiennych.
3.Narysuj kwiatostan żeński i kwiatostan męski sosny zwyczajnej (podręcznik str.131)
4.Scharakteryzuj znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.
Pracę przesyłamy na e-maila.
Dla chętnych:
Poszukaj w pobliżu sosny, która w tym okresie intensywnie kwitnie, sfotografuj kwiaty żeńskie i męskie. Prześlij zdjęcie.
                                                  
 
Biologia kl.VII
Data:21.05.2020
Temat:Higiena oka i ucha.
Zagadnienia:
1.Wymień wady wzroku.
2.Opisz jedną z wad wzroku.
3.Napisz, czy nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu?
Pracę przesyłamy na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.102
Biologia kl.VI
Data:20.05.2020
Temat: Ssaki-kręgowce, które karmią młode mlekiem.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij termin: ssaki.
2.Do typu środowiska wpisz nazwę ssaka:
a)powietrze:
b)woda:
c)ląd:
d)gleba:
e)korony drzew:
3.Wymień wytwory skóry ssaków.
4.Scharakteryzuj sposób rozmnażania się ssaków.
Pracę przesyłamy na e-maila.

Biologia kl.VIII
Data:19.05.2020
Temat:Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Zagadnienia:
1.Zdefiniuj pojęcie: zasoby przyrody.
2.Wymień rodzaje zasobów przyrody.
3.Wyjaśnij, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju.
4.Napisz,  w jaki sposób Ty możesz przyczynić się do ochrony przyrody?
Pracę proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.87 
Dla chętnych: ćw.4 str.89
 
Biologia kl.VII
Data:18.05.2020
Temat:Ucho- narząd słuchu i równowagi.
Zagadnienia:
1Wymień i określ funkcje poszczególnych elementów ucha.
2.Przebieg bodźca dźwiękowego.
Małżowina uszna-.....
3.Działanie zmysłu równowagi.
Materiały pomocnicze:
Zeszyt ćwiczeń:ćw.1, 2 str.100
Proszę przesłać na e-maila.
 
Biologia kl.VII
Data:21.05.2020
Temat:Higiena oka i ucha.
Zagadnienia:
1.Wymień wady wzroku i opisz jedną z nich.
2.Wypisz skutki przebywania w hałasie.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.102
Materiały pomocnicze:
Proszę przesłać na e-maila.Biologia VII
Data: 14.05.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości- Układ nerwowo-hormonalny.
Sprawdzian godz.9.20- 10.05
Sprawdzian zostanie przesłany na e-maila.
 
Biologia kl.V
Data:14.05.2020
Temat:Paprotniki.
Zagadnienia:
1.Dokonaj podziału paprotników. 
2.Narysuj paproć i podaj nazwy organów paproci.
3.Wpisz przy każdej funkcji nazwę odpowiedniego elementu paproci:
-pobiera wodę z solami mineralnymi-
-wytwarza zarodniki-
-magazynuje substancje odżywcze-
-uczestniczy w fotosyntezie-
4.Podaj po cztery gatunki: 
-paproci:
-skrzypów:
widłaków:
5.Napisz, jakie znaczenie dla człowieka mają paprotniki?
Notatkę proszę przesłać na e-ma


Biologia kl.VI
 
Data:13.05.2020
Temat:Podsumowanie wiadomości o ptakach.
Zadania:
1. Wykonaj tabelę. Porównaj wybrane cechy gadów  i ptaków.
-narząd oddechowy,
-jak się  poruszają?
-jaka jest ich skóra?
-czy są jajorodne?,
-temperatura ciała.
2.Podaj po trzy cechy charakterystyczne ptaków różnych środowisk:
a)struś-
b)pingwin-
c)bocian-
d)dzięcioł-
e)kaczka krzyżówka-
3.Głuptaki zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Są to ptaki bardzo towarzyskie...…..
Napisz kilka zdań o tym ptaku.
Zadania proszę przysłać na e-maila.
 
BiologiaVIII
 
Data:12.05.2020
Temat:Działalność człowieka a zubożenie różnorodności biologicznej.
Zagadnienia:
1.Podaj przykłady działań człowieka prowadzące do zanieczyszczenia środowiska.
2.Podaj przykłady:                              
a) zanieczyszczeń powietrza:
b) zanieczyszczeń wód:
c) degradacji gleb:
Zadanie: 
 W jaki sposób smog, czyli toksyczne powietrze wpływają na nasz organizm?
Proszę przesłać na e-maila.
 
Biologia kl.VII
Data: 11.05.2020
Temat:Budowa i działanie narządu wzroku.
Zagadnienia:
1.wymień narządy zmysłów odbierające bodźce docierające do organizmu z otoczenia.
2.Wymień elementy budowy oka i opisz każdy element (w tabelce).
3.Wyjaśnij mechanizm powstawania obrazu.
Proszę przesłać na e-maila.
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.98
 
Biologia kl.VII
Data:14.05.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości- Układ nerwowo-hormonalny.
Biologia kl.V
Data:07.05.2020
Temat:Sprawdzian wiadomości- Tkanki i organy roślinne.
Sprawdzian otrzymacie w czwartek na e-maile o godz.10.00
Rozwiązujecie i odsyłacie do godz. 11.00
 
Biologia kl.VII
Data:07.05.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości- Regulacja nerwowo-hormonalna.
Zadania:
1.Sprawdź, czy potrafisz.str. 96-97
2.Powtórzenie z  końca działu do zeszytu.
3.Quiz biologiczny:
 
Poniedziałek 11.05- sprawdzian z działu- Regulacja nerwowo-hormonalna.Biologia kl.VI
 
Data:06.05.2020
Temat:Przegląd i znaczenie ptaków.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij określenia i podaj przykłady ptaków:
a) osiadłe- 
b) przelotne-
c) wędrowne-
2.Znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka.
3.Dlaczego niektóre ptaki odbywają dalekie przeloty?
Pracę proszę przesłać na e-maila.Biologia kl.VIII
 
Data:05.05.2020
Temat:Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
Zagadnienia:
1.Wymień przyczyny eliminowania organizmów.
2.Czynniki wpływające na spadek różnorodności biologicznej.
3.Wyjaśnij pojęcie: gatunek inwazyjny i wymień gatunki inwazyjne w Polsce.
4.Do czego może doprowadzić wprowadzenie do ekosystemu gatunków obcych?
Wysyłamy na e-maila.
 Biologia kl. VII
 
Data:04.05.2020
Temat:Higiena i choroby układu nerwowego.
Zagadnienia:
1.Wymień czynniki wywołujące stres.
2.Wskaż sposoby radzenia sobie ze stresem.
3.Wymień choroby układu nerwowego.
 
Zadanie:
Opisz jedną z chorób układu nerwowego.
Do przesłania na e-maila.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.2 str.94 oraz ćw. 3, 4, str.95
 
 
Biologia kl.V
Data:30.04.2020
Temat: Mchy.
Zagadnienia:
1. Mchy to niewielkie rośliny lądowe, rosnące w miejscach cienistych i wilgotnych, występują niemal na całej kuli ziemskiej.
2.Budowa mchu- narysuj pojedynczy mech i opisz go.
3.Opisz cykl rozwojowy mchów w punktach. (podręcznik str.117).
4.Wymień kilka gatunków mchów.
Zadanie:
Znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka. (może być w tabeli)
Zadania przesyłamy na e-maila.
 
Zadanie dla chętnych:
Przeprowadź doświadczenie: Czy mchy mają zdolność wchłaniania wody.
 
 
 
Biologia kl.VII
Data:30.04.2020
Temat: Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Odruchy.
Zagadnienia:
1. Budowa i rola ośrodkowego układu nerwowego.
2.Budowa i rola obwodowego układu nerwowego.
3.Podział odruchów i przykłady.
 
odruchy:
 
 
 Biologia kl.VI
Data:29.04.2020
Temat: Rozmnażanie się i rozwój ptaków.
Zagadnienia:
1.Rozmnażanie: wszystkie ptaki są zwierzętami  jajorodnymi o zapłodnieniu wewnętrznym. Samica składa jaja   w gnieździe, a następnie wysiaduje je aż do wylęgu piskląt.
2.Narysuj i opisz jajo ptaka .
3.Opieka nad potomstwem.
Opisz gniazdowniki i zagniazdowniki i podaj przykłady ptaków.Biologia kl.VIII
Data: 28.04.2020
Temat: Różnorodność biologiczna.
Zagadnienia:
1.Wyjaśnij pojęcie- różnorodność biologiczna.
2.Wymień poziomy różnorodności biologicznej.
3.Co przyczynia się do wymierania gatunków?
Zadanie:
Wyszukaj informacje na temat gatunków wymarłych.

Biologia kl.VII
Data: 27.04.2020
Temat: Budowa i rola układu nerwowego.
Zagadnienia:
1.Budowa komórki nerwowej:
-narysuj neuron,
-opisz budowę neuronu,
2.Wypisz funkcje układu  nerwowego.
3.Podział układu nerwowego pod względem anatomicznym.
4.Podział układu nerwowego ze  względu na sposób funkcjonowania.
 
Film Układ nerwowy
 
Zeszyt ćwiczeń: 1, 2, 3 str.88


Biologia kl.VII
Data: 23.04.2020
Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.
Zagadnienia:
1. Wyjaśnij, czy równowaga hormonalna ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu?
2.Wymień choroby, które są skutkiem  niedoboru lub nadmiaru hormonów.
3.Wyszukaj w różnych źródłach informacje dotyczące  dwóch  chorób spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem gruczołów dokrewnych.
Notatkę proszę przysłać na e-maila.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2, 3 str.86.
 

Biologia kl.V
Data: 23.04.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości ,,Tkanki i organy roślinne".
Zadania:
1.Wiesz czy nie wiesz?- rozwiązanie zadań z podręcznika str.112.
2. Ułóż krzyżówkę do hasła TKANKI.
Rozwiązane zadania proszę przesłać na e-maila.
Biologia kl.VII
 
Data: 20.04.2020
Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.
Zagadnienia:
1.Narysuj sylwetkę człowieka i zlokalizuj gruczoły dokrewne człowieka.
2.Do każdego gruczołu dokrewnego dopisz hormon, jaki wytwarza.
3.Wyjaśnij na czym polega antagonistyczne działanie hormonów?
Notatka do przesłania na e-maila.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.84

Biologia kl.VIII
 
Data: 21.04.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości- ,,Ekologia".
Testy zostaną przesłane na e-maila we wtorek.
 
Biologia kl.VI
 
Data: 22.04.2020
Temat:Ptaki - kręgowce zdolne do lotu.
Zagadnienia:
1. Wyjaśnij pojęcie -stałocieplność.
2. Wymień cechy przystosowujące ptaki do lotu.
3.Wymień rodzaje piór i opisz ich funkcje.
4.Wyjaśnij, jak oddychają ptaki?
Notatkę proszę przesłać na e-maila.
Obejrzyj film: docwiczenia.pl   Kod: B6AK2U

 


Biologia kl.V
 
Data: 16.04.2020
Temat: Liść- wytwórnia pokarmu.
Zagadnienia:
1.Narysuj dowolnego liścia i opisz jego budowę.
2.Wymień funkcję liścia.
3.Wymień po trzy przykłady roślin, które mają liście pojedyncze lub  złożone.
(notatka do przesłania na e-maila)
 
Zadanie z podręcznika: ćw. 3. str. 109 (przepisać do zeszytu)

Biologia kl.VII
 
Data: 16.04.2020
Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
Zagadnienia:
1. Uzupełnij poniższe zdania:
-Należy dbać o higienę osobistą, ponieważ ....................
-Odpowiedni ubiór zapobiega ......................................
-Zbyt duże spożycie soli jest niezdrowe, ponieważ..........
-Regularne opróżnianie pęcherza moczowego zapobiega.....
2.Jakie są najczęstsze choroby układu wydalniczego- wymień.
3.Wyjaśnij czym jest dializa.
 
Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.79 oraz 3, 4 str.80.
 
 
 
Biologia kl.VI

Data: 15.04.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości- kręgowce zmiennocieplne.

 

Sprawdzian zostanie przesłany na pocztę każdego ucznia o godz.9.00.

 

 

Biologia 
kl.VI
Data:07.04.2020

 
Temat:Powtórzenie wiadomości ,,Kręgowce zmiennocieplne".
 
Zadania:
1.Wiesz czy nie wiesz?- podręcznik str. 115-116
( rozwiązane zadania do przesłania na e -maila)
2.Wypisz po  dwa znaczenia ryb, płazów i gadów dla człowieka.
 
Sprawdzian będzie po świętach. 06.04.2020

Biologia  kl.VII

Data: 06.04.2020

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

Zagadnienia:

1.Wyjaśnij pojęcia: wydalanie, defekacja.

2.Opisz budowę i funkcje układu wydalniczego.

3.Narysuj i opisz nerkę.

4.Napisz, jakie znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu ma           układ wydalniczy? (  do przesłania na e-maila).

Podręcznik do biologii

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.76


Biologia kl.VIII

Data: 07.04.2020

Temat: Podsumowanie  wiadomości o ekologii.

Zadania:

1.Porównaj niszę ekologiczną a siedlisko.

2.Wymień czynniki wpływające na organizmy.

3.Wiesz czy nie wiesz? – podręcznik str.132-133. (proszę przepisać do zeszytu i przesłać na e-maila)

Biologia kl.VI

Data:08.04.2020

Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu ,,Kręgowce zmiennocieplne”.

Materiały będą przesłane na e-mail.


Biologia  kl. VII

Data: 02.04.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości- układ oddechowy.

1.Sprawdź, czy potrafisz: zeszyt ćwiczeń- str.74- 75.

2.Układ oddechowy – quiz:  https://samequizy.pl/uklad-oddechowy-test/,

https://samequizy.pl/uklad-oddechowy/

Biologia kl.V

Data: 02.04.2020

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Zagadnienia:

1.Pęd: podziemny i nadziemny.

Pęd nadziemny = łodyga + liście + kwiat + owoc.

2. Funkcje łodyg:                                                                                             

przerysuj łodygę i zaznacz te funkcje na schemacie (kartę pracy wysyłam na Messenger )

3.Przekształcone łodygi- tabelka do przerysowania i uzupełnienia.

Podręcznik str.102 – 105.

Biologia kl. VI

Data: 01.04.2020.

 

Temat: Podsumowanie wiadomości o gadach.

epodręczniki - https://epodreczniki.pl/a/gady/DtNge2sCL

1.Wyjaśnij: co to są hatterie?

2.Wymień gady występujące w Polsce objęte ochroną prawną.

3. Przeczytaj informacje o gadach i wykonaj ćwiczenia 1- 4.

    (Rozwiązane ćwiczenia przepisz do zeszytu)

Biologia kl. VIII             

Data: 31.03.2020

Temat: Materia i energia w ekosystemie.

Zagadnienia:

1.Wyjaśnij na czym polega krążenie materii w ekosystemie? Wskaż rolę: producentów-

konsumentów-

reducentów-

2.Przeanalizuj  na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną.

3.Opisz obieg węgla w ekosystemie.

Zadanie:

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących obiegu materii w przyrodzie. Zdania prawdziwe przepisz do zeszytu.

  • Rośliny w procesie fotosyntezy wykorzystują materię ze Słońca.

Początek formularza

Dół formularza

  • Obieg materii powoduje zmniejszanie ilości dwutlenku węgla, który już nigdy nie wraca do środowiska.

Początek formularza

Dół formularza

  • Materia z organizmów powraca w postaci prostych substancji do środowiska i może być ponownie wykorzystana.

Początek formularza

Dół formularza

  • W trakcie obiegu materii proste związki chemiczne są przekształcane w skomplikowane związki organiczne.

Początek formularza

Dół formularza

  • Obieg materii powoduje powstawanie dodatkowego pierwiastka – tlenu, którego nigdy wcześniej nie było w przyrodzie.

Początek formularza

Dół formularza

 

Biologia  kl.VII

Data: 30.03.2020

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Zagadnienia:

1.Wymień choroby układu oddechowego.

2. Wymień czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

3. Wypisz kilka argumentów przeciwko paleniu tytoniu,  najbardziej przekonujące dla młodzieży. ( do przesłania)

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.7226.03.2020

Data: 26.03.2020.

Temat: Korzeń- organ podziemny rośliny.

Zagadnienia:

1.Narysuj korzeń i opisz strefy korzeniowe.

2.Funkcje korzenia.(wymień)

3.Podaj różnice między systemem palowym a wiązkowym.

(notatka do zeszytu).

Podręcznik str.98-101.

Zadanie :

Zaproponuj przepis na sałatkę używając  roślin korzeniowych.

 

Biologia kl.VII

Data: 26.03.2020.

Temat: Mechanizm wymiany gazowej, oddychanie komórkowe.

Zagadnienia:

1.Wyjaśnij pojęcia: wymiana gazowa, wentylacja płuc, oddychanie komórkowe.

2.Co się dzieje w twoim organizmie podczas wdechu i wydechu? -

obejrzyj  filmik https://www.youtube.com/watch?v=czZX7ehwufI.

3.Przedstaw przebieg oddychania komórkowego. (może być za pomocą  schematu lub równania)

Zadanie 1i 3 do zeszytu.

Zeszyt ćwiczeń: ćw.1, 2 str.68.

 

KL.VI

 

Data: 25.03.2020.

Temat:Przegląd i znaczenie gadów. 

Zagadnienia:
1. Wymień podstawowe grupy gadów i podaj po dwóch przedstawicieli z każdej grupy.
2.Znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka.
3. Zaproponuj sposoby ochrony gadów.

Zadanie: Przygotuj informacje na temat jednego wybranego gada (do przesłania).

 Biologia kl. VIII

Data:24.03.2020.

Temat: Zależności pokarmowe.

Zagadnienia:

1. Wymień poziomy troficzne występujące w ekosystemie, wyjaśnij ich znaczenie.(pisemnie)

2. Oceń rolę producentów, konsumentów i destruentów w ekosystemie.(ustnie) 

Podręcznik ,,Puls Życia" str. 121-124.

Zadania do wykonania:

1. Wymień po trzy przykłady: producentów i  konsumentów występujących w ekosystemie lasu i jeziora.

2. Zapisz trzy łańcuchy pokarmowe występujące w różnych ekosystemach.

( zeszyt przedmiotowy)

 

 

 Klasa VII

epodreczniki - https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-funkcje/DBJunNSsV

Utrwalamy wiadomości - Układ oddechowy i jego funkcje.

Zagadnienia: I- Górne drogi oddechowe, II- Dolne drogi oddechowe, III- Płuca.

Polecenia do wykonania w zeszycie.

 

Klasa VIII

epodrecznki - https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D14ISqKu1

Podsumowanie zagadnień związanych z ekosystemem.

Zadania do wykonania (w zeszycie)1, 2, 3, 4, 5.

 

Klasa VI

Proszę wykonać ćwiczenia z tematu: Gady, kręgowce, które opanowały ląd

str.85- 88. ( do zeszytu)

 Klasa V
Tkanki roślinne.
zad.
Na podstawie dostępnych źródeł informacji zapoznaj się z tkankami roślinnymi. Przygotuj notatkę (może być w formie tabelki) na temat poszczególnych tkanek (nazwa, cechy budowy, funkcje).
 
Klasa VI
zad.
Obejrzyj film przyrodniczy: BBC Żywe - Płazy i gady.            
Porównaj płazy i gady ( środowisko życia, narząd ruchu, narząd oddechowy, zapłodnienie, rozwój jaja, występowanie larwy).
 
Zad.
Wymień kilka działań mających na celu ochronę płazów i gadów.
 
 
Klasa VII
Zad.
Wymień i opisz elementy budowy układu oddechowego (może być w tabeli).
 
Zad.
Rozwiąż dodatkowe zadania: docwiczenia.pl  Kod:B76YE5 oraz Kod:B72LMA
 
Zad.  
Wyszukaj informacje w różnych źródłach na temat szkodliwości palenia papierosów.
 
 
Klasa VIII
Zad.
Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne - porównaj stosunki między organizmami.
 
Zad.
Wyszukaj w różnych źródłach informacje na temat chorób pasożytniczych występujących u człowieka.
 
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja