Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Stare Boiska 33, 24-340 Józefów nad Wisłą, tel./fax 81 828 60 06, email: spboiska@op.pl

język angielski, kl.4-8

 


Kl. IV

25.06.2020 czwartek

The subject: Happy holidays.

1.   https://bit.ly/2BBdy1o

2.   https://bit.ly/3ez1o82

 

KL. V

25.06.2020 czwartek

The subject: Happy holidays.

1.   https://bit.ly/2BBdy1o

2.   https://bit.ly/3ez1o82

 

Kl. VII

25.06.2020 czwartek

The subject: Happy holidays.

1.   https://bit.ly/2BBdy1o

 

2.   https://bit.ly/3ez1o82Kl. V

24.06.2020 

The subject: Vocabulary exercise – lekcja wakacyjna.

Wykonaj zadania:

1.   https://monikakapusniak.blog/2020/06/18/dziurki-sloneczko-i-kwiatuszek/?fbclid=IwAR33qOCYRe30_Pi6akp8xS5HJMpaWTiTuBBI1UVc5SxQq007SBJlgA37DoA

2.   https://view.genial.ly/5ee8f559dbb68d0d92c540f7/interactive-content-whatisdifferenta1

 

 

 

 

 

 

Kl. VIII

24.06.2020 Happy holidays – lekcja wakacyjna.

The subject: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur językowych.

 

1.    https://view.genial.ly/5ee6801e0d7bd20d89ff2f22/presentation-holiday-fun?fbclid=IwAR1fSf5ecNeW-LKwZqcJvOP-9qYSf0qEBINmyqUuuLNvLrdZaYE0a6jJuTU 

 

2.   https://freeenglishlessonplans.com/2016/06/14/last-day-of-term-top-5-quiz/?fbclid=IwAR31bptMKwPxFx6JejJDmGfU3FtYj6VjNvdK4Yl
Kl VI

 

23.06.2020 wtorek

The subject: Amazing nature. 

1.   Podręcznik, zad. 1 str. 116.

2.   Podręcznik, zad. 2, str. 116. Przeczytaj tekst.

3.   Definitions- str. 117.

4.   Quiz time str. 117.

 

 

KL. VII

 

23.06.2020 wtorek

The subject: Utrwalanie wiadomości.

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A str. 98 i 99

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 100 i 101.

 

KL. VIII

23.06.2020 wtorek

The subject: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur językowych.

Wykonaj zadania:

1.https://view.genial.ly/5ee8f559dbb68d0d92c540f7/interactive-content-whatisdifferenta1

 

2.https://view.genial.ly/5eef047b03dcf70d91737652?fbclid=IwAR04POIp-hoPaqdCtwXbo7maYLXHXz5i_MFmKOahX-oKc45z4HP-C8JuiwcKl. IV

22.06.2020 poniedziałek

The subject: Warsaw, Poland -  praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 112. Jeśli są jakieś trudne wyrazy sprawdź ich znaczenie w słowniku.

2.   Podręcznik, zad. 2 i  3  str.113.

 

 

Kl. V

22.06.2020 poniedziałek

The subject: The Lighthouse Path – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst na str. 110 w podręczniku.

2.   Popraw zdania , zad. 3 str. 111.

 

Kl. VI

22.06.2020 poniedziałek

The subject: Time to explore more: Famous People.

1.   Podręcznik, zad. 1, str. 114. Przeczytaj opisy osób i dopasuje je do obrazków.

2.   Podręcznik, zad. DEFINITIONS, str. 115.

3.   Podręcznik, zad. Quiz time, str. 115.

 

Kl. VII

22.06.2020 poniedziałek

The subject: Utrwalanie wiadomości.

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A str. 98 i 99

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 100 i 101.

 

KL. VIII

22.06.2020 poniedziałek

The subject: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur językowych.

 

1.   Wykonaj zadanie: https://wordwall.net/resource/3026042/personal-details-speaking-b1-b2

2.   Wykonaj zadanie: https://view.genial.ly/5ee6801e0d7bd20d89ff2f22/presentation-holiday-fun?fbclid=IwAR1fSf5ecNeW-LKwZqcJvOP-9qYSf
Kl. VI

19.06.2020 piątek

The subject:  Diagnoza całoroczna.

1.   Test diagnozujący osiągniecia całoroczne powędruje do Waszych skrzynek o godź. 9.00

 

Kl. IV

19.06.2020 piątek

The subject: Wrocław, Poland - praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 110. Jeśli są jakieś trudne wyrazy sprawdź ich znaczenie w słowniku.

 

2.   Podręcznik, zad. 2,  3  i 4 str.107.
Kl. IV

15.06.2020 poniedziałek

The subject: Ireland – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 108. Jeśli są jakieś trudne wyrazy sprawdź ich znaczenie w słowniku.

2.   Podręcznik, zad. 2 i  3  str.107.

 

 

KL. V

15.6.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian diagnozujący osiągnięcia z całego roku.

 

KL. VI

15.06.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian wiadomości z unitu 8. 

 

1.   Sprawdzian powędruje do waszych skrzynek o godź.9.00

 

 

KL. VII

15.06.2020 wtorek

The subject: Utrwalanie wiadomości.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3,4 str. 78.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5,7,8 str. 79. 

 

 

 

kl. VIII

15.06. 2020 poniedziałek

 

Konsultacje w godz. 9.15-11.15Kl. V

10.06.2020 środa

The subject: Australia – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst na str. 108 w podręczniku.

2.   Popraw zdania , zad. 3 str. 109.

3.   Odpowiedz na pytania w zadaniu 6, str. 109

 

Kl. VIII

10.06.2020 środa

Thesubject: Rozwijanie sprawności egzaminacyjnych. 

1.   Utrwalanie znajomości funkcji językowych. 

2.   Utrwalanie znajomości środków językowych.  

3.   Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego. Kl. VI

09.06.2020 wtorek

The subject: Powtórzenie wiadomości  z unitu 8.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3,4 str. 78.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5,7,8 str. 79.

 

Kl. VII

09.06.2020 wtorek

The subject:  Powtórzenie wiadomości z unitu 8. 

 

1.   Podręcznik, str.130, zad. A i B po zeskanowaniu.

2.   Podręcznik, str. 130 zad. C i zad. D, E,  str. 131

 

Kl. VIII

09.06.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności egzaminacyjnych.

1.   Utrwalanie znajomości funkcji językowych.

2.   Utrwalanie znajomości środków językowych. 

3.   Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego.


Kl. IV 

08.06.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian diagnozujący osiągnięcia z całego roku.

1.   Sprawdzian powędruje do waszych skrzynek  o godz. 9.00.

 

 

KL. V

08.06.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian z unitu 8.

1.   Sprawdzian powędruje do Waszych skrzynek o godzinie 9.00.

 

 

KL. VI

08.06.2020 poniedziałek

The subject: Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne. Wydawanie poleceń.

1.   Lekcja online o 8.15.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1, 2, 5 str. 76

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6,7 str. 77.

 

 

KL. VII

08.06.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian diagnozujący osiągnięcia z całego roku.

1.   Sprawdzian powędruje do waszych skrzynek  o godz. 9.00.

 

 

KL. VIII 

1.   Konsultacje w godź. 9.15-11.15.Kl. VI

05.06.2020 piątek

The subject: Opisywanie pogody.

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki na str.. 108. Poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Przeczytaj trzy krótkie dialogi w podręczniku na stronie 108.

3.   Uzupełnij zdania w zad. 2 str. 108. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1 i 2 str. 76.

 

 

Kl. IV

05.06.2020 piątek

The subject: The United Kingdom – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 106. Jeśli są jakieś trudne wyrazy sprawdź ich znaczenie w słowniku.

 

2.   Podręcznik, zad. 3 i  4  str.107.Kl. IV

04.06.2020 czwartek

The subject: Sprawdzian z unitu 8. 

1.   Sprawdzian powędruje do waszych skrzynek  o godz. 9.00

 

KL. V

04. 06.2020 czwartek

The subject: The United States of America – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj tekst na str. 106 w podręczniku.

2.   Odpowiedz na pytania , zad. 2 str. 107.

3.   Podręcznik, zad. 3, str. 107. Dopasuj definicje do wyrazów.

 

Kl. VII

04.06.2020 czwartek

The subject: Dzień sportu- redagowanie wpisu na bloga.

1.   Przepisz do zeszytu Useful Expressions z podręcznika ze str. 129 

i poszukaj znaczenia w słowniku.

 

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A,B,C, str.93
 03.06.2020 środa

KL. VIII

The subject: Konsultacje z uczniami w godz. 9.15 11.15.

 

 

kl. V

03.06.2020 środa

The subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 8.

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3, str. 100.

 

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4,5,6, str. 101.
Kl. VI

02.06.2020 wtorek

The subject: Pierwszy tryb warunkowy.

1.   Lekcja online o godź. 8.15

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5, 6, 8, str. 75.

 

 

Kl. VII

 

02.06.2020 wtorek

The subject: Sport – ćwiczenie umiejętności udzielania rad i reagowania na nie.

1.   Przepisz do zeszytu Useful Expressions z podręcznika, str. 127 i zapisz polskie tłumaczenie.

2.   Podręcznik, Zad. B ,str. 127.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad.  E, str. 90.

 

 

 

Kl. VIII

02.06.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności egzaminacyjnych.

1.   Utrwalanie znajomości funkcji językowych.

2.   Utrwalanie znajomości środków językowych. 

3.   Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego.

 
Kl.IV

 

29.05.2020 piątek

The subject: Powtórzenie wiadomości.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3, str.100.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 7 str. 101. 

3.   Sprawdzian z unitu 8 odbędzie się w czwartek 4 czerwca o godź. 9.00 na tych samych zasadach co dotychczas.

 

 

Kl. VI

 

29.05.2020 piątek

The subject: Zanieczyszczanie środowiska – praca z tekstem.

1.   Przepisz do zeszytu słówka z podręcznika z ramki na stronie 107 i poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst ze str. 106.

3.   Podręcznik, zad. 2 str. 106. Odpowiedz na pytania, odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Kl. IV

28.05.2020 czwartek

The subject: Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 2 str. 98.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6 str. 99.

3.   Przygotuj się do powtórzenia materiału. Powtórz słówka ze str. 102.

 

 

 

Kl. V

28.05.2020 czwartek

The subject: Konstrukcja „ be going to”.

 

1.   Lekcja online o 8.15.

2.   Podręcznik, zad.  7 str. 99.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5 i 7 str.  97.

 

KL. VII

 

28.05.2020 czwartek

The subject:  Liczebniki główne i  porządkowe.

1.   Podręcznik, zad. A str. 126. Pogrupuj liczebniki główne i porządkowe.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A i B str. 89.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. C,D, str. 90.

 


Kl. V

27.05.2020 środa

The subject: Udzielanie wskazówek.

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki, z podręcznika str.100. Poszukaj znaczenia w słowniku i zapisz do zeszytu.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem trzy krótkie dialogi, str. 100.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad.2 str. 98.

 

KL.VIII

27.05.2020 środa

The subject: Rozwijanie sprawności egzaminacyjnych.

1.   Utrwalanie znajomości funkcji językowych.

2.   Utrwalanie znajmości środków językowych. 

3.   Ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego.

 


Kl. VI

26.05.2020 wtorek

The subject: Zerowy tryb warunkowy.

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, zad. 5 str. 105.

3.   Podręcznik, zad. 7 str.105.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5 str. 72.

5.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6 str. 73.

 

Kl. VII

26.05.2020 wtorek

The subject: Sport – ćwiczenia leksykalne.

1.   Wypisz słówka z zad. A i F str. 122 oraz H i I str.123. Znajdź znaczenie w słoniku i zapisz do zeszytu.

2.   Podręcznik, zad. B, D, E str. 122.

3.   Podręcznik, zad G i J, str. 123

 

Kl. VIII

26.05.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności egzaminacyjnych.

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. B str. 98-99.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A i D str. 100.

 Kl. IV

25.05. 2020 poniedziałek

The subject: Na wakacjach w Szkocji – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj w podręczniku na str. 100 trzy krótkie dialogi.

2.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z żółtej ramki.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1 str.98

 

Kl. V

25.05.2020 poniedziałek

The subject: The Grand Canyon – praca z tekstem.

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki ze str. 99 i poszukaj w słowniku polskiego znaczenia.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika ze str. 98.

3.   Podręcznik, zad 2. Str. 98. Określ, które zdania są prawdziwe a które fałszywe, zgodnie z przeczytanym tekstem.

 

Kl. VI

25.05.2020 poniedziałek

The subject: Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne. 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1, 2 str. 72.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 8 str.73.

3.   Poćwicz słownictwo: https://learningapps.org/3231770https://learningapps.org/2124111https://learningapps.org/2535293

 

Kl. VII

25.05.2020 poniedziałek

The subject: Jamaica and Cuba – ćwiczenia kształcące umiejętność rozumienia tekstu czytanego.

1.   Przeczytaj z podręcznika ze str. 120 i 121 tekst o Jamajce i Kubie. Podkreśl trudne słownictwo, zapisz je do zeszytu i poszukaj znaczenia w słowniku. 

2.   Przeczytaj jeszcze raz tekst, ze zrozumieniem, posługując się opracowanym słownictwem.

3.   Odpowiedz na pytania w zad. D, str. 120.

4.   Podręcznik, zad. E, F, str. 121.

 

Kl. VIII

25.05.2020 poniedziałek

Konsultacje z uczniami w godź. 9.15 11.15.

 


 

KL. IV

22.05.2020 piątek

The subject: Utrwalenie słownictwa.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5 str. 95.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad.  2 str. 96.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 3 str. 96.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4 str. 96.

 

Kl. VI

22.05.2020 piątek

The subject: Nasze środowisko naturalne.

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo z podręcznika, str. 205, zielona ramka. Poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika str. 104.

3.   Podręcznik, zad.2 str. 104.

4.   Podręcznik, zad. 4 i 5 str. 105.

 


Kl. IV

21.05.2020 czwartek

The subject: Holiday snapshots – praca z tekstem.

 

1.   Przepisz do zeszytu słówka z podręcznika ze strony 99, zad. 4., poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika, ze strony 98. 

3.   Podręcznik, zad. 2 str.98.

4.   Podręcznik, zad. 3 str.98

 

Kl.V

21.05.2020 czwartek

The subject:  Utrwalanie słownictwa związanego z transportem.

 

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki w podręczniku na str. 97: travel/go by….. 

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4A str. 94.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5 str.95

4.   Konsultacje online.

 

 

KL.VII

21.05.2020 czwartek

The subject: Sprawdzian z unitu 7.

 

 

Sprawdzian powędruje do Waszych skrzynek o godź. 9.00 wg ustalonych zasad.
Kl. VIII

20.05.2020 środa

The subject: Powtórzenie wiadomości do egzaminu.

 

1.   Lekcja online.

2.   Powtórzenie funkcji językowych.

3.   Zeszyt ćwiczeń, str. 96 - 97.

 

Kl.  V

20.05.2020 środa

The subject: Sprawdzian z unitu 7

 

 

Sprawdzian powędruje do Was o godzinie 9.00 według ustalonych zasad.KL. VI

19.05.2020 wtorek

The subject: Materiały i tworzywa w Twoim domu- projekt edukacyjny.

 

1.   Stwórz listę wszystkich materiałów  i tworzyw, których używacie w waszym domu.

2.   Zrób zdjęcia tych przedmiotów.

3.   W dowolnym programie komputerowym (może być Power Point, Canva) stwórz prezentacje lub film (Quik) na temat używanego materiału. Każde zdjęcie powinno być opisane. Wymagane min. 5 slajdów. Prace należy przesłać na adres agakoza.ang.@gmail.comdo piątku 22 maja.

 

Kl. VII

19.05.2020 wtorek

The subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 7.

 

1.   Podręcznik, zad. A,B,D,E i F, str. 118.

2.   Podręcznik, zad. C po zeskanowaniu, str. 118.

3.   Konsultacje online.

4.   Sprawdzian odbędzie się 21 maja w czwartek o godź 9.00 na określonych zasadach.

 

Kl. VIII

19.05.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności językowych – zadania typu egzaminacyjnego.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A, B str. 94.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A, B, C, D str. 95

3.   Konsultacje online.

 Kl. IV

18.05.2020 poniedziałek

The subject: Pogoda – praca ze słownictwem.

 

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo dotyczące pogody, podręcznik, str. 97. Poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Wykonaj zadanie 3 str. 94, zeszyt ćwiczeń.

3.   Poćwicz słownictwo: https://learningapps.org/2052284,  https://learningapps.org/1975196

 

KL. V

18.05.2020 poniedziałek

The subject:Transport -  praca ze słownictwem.

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo z podręcznika ze strony 97 i poszukaj znaczenia w słowniku.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 2, str. 94.

3.   https://learningapps.org/2829521https://learningapps.org/2386976

 

 

KL. VI

18.05.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian z rozdziału 7. 

 

Zakres materiału: czas Present Perfect i Past Simple, słownictwo z zakresu przedmiotów codziennego użytku, materiałów, wyrażenia dotyczące robienia zakupów, ogłoszenie, 

 

 

KL. VII

18.05.2020 poniedziałek

The subject: Rozwijanie sprawności językowych, zad. typu egzaminacyjnego.

 

1.   Podręcznik, zad. A i B, str. 116, po zeskanowaniu kodu.

2.   Podręcznik, zad. C, str. 116.

3.   Podręcznik, zad. D, str. 117.

 

 

KL. VIII

18.05.2020 poniedziałek

The subject: Rozwijanie sprawności językowych – zadania typu egzaminacyjnego.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, zad. C str. 92, 

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. C1, C2, D str. 93

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A,B str. 94.
KL. VI

15.05.2020 piątek

The subject: Powtórzenie wiadomości.

 

1.   Powtórz słownictwo z unitu 7.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3 str. 70.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5,6,7,8, str. 71.

4.   Sprawdzian odbędzie się na ustalonych zasadach w poniedziałek 18 maja o godź. 9.00.

 

Kl. IV

 

15.05. 2020 piątek

The subject: Sprawdzian wiadomości z unitu 7.

 

1.   Zakres materiału na sprawdzianie: przysłówki częstotliwości, przyimki czasu, słownictwo z zakresu dyscyplin sportowych, wyposażenia i ubioru sportowego, zwroty charakterystyczne dla języka sportu.Kl. IV

14.05.2020 czwartek

The subject: Powtórzenie materiału z unitu 7 (part 2)

 

1.   W ramach  przygotowania do sprawdzianu powtórz przyimki czasu (on, in, at) oraz przysłówki częstotliwości (often, never, sometimes, ususally, always).

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4 str.88.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5, 7 i 8 str.89

 

 

Kl. V

14.05.2020 czwartek

The subject: Powtórzenie słownictwa z unitu 7.

 

1.   Powtórz słownictwo z unitu 7 z zakresu sportu, przymiotniki, liczebniki porządkowe oraz słówka pytające.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1, 2 str. 88.

3.   Powtórz czasowniki nieregularne do sprawdzianu. (tabelka na okładce)

 

 

KL. VII

14.05.2020 czwartek

The subject: Reklama/ogłoszenie – kształcenie umiejętności tworzenia tekstu.

 

1.   Przepisz do zeszytu Useful Expressions z podręcznika ze strony 115. Poszukaj w słowniku co oznaczają te wyrażenia i zapisz je w zeszycie.

2.   Zad. E, str. 115. Przeczytaj tekst ogłoszenia i dopasuj pytania do paragrafów.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A, B  str. 83

4.   Napisz ogłoszenie: W ramach działalności kółka fotograficznego organizujesz wyjście  do zoo. Na szkolnej tablicy ogłoszeń chcesz zamieścić ogłoszenie z zaproszeniem dla zainteresowanych wspólną wycieczką. Zredaguj tekst, w którym:

·      Podasz dzień oraz miejsce wycieczki,

·      Poinformujesz, co będziecie fotografować, 

·      Podasz co uczestnicy powinni ze sobą zabrać.

 

 

Pracę według powyższych wytycznych prześlij na adres: agakoza.ang@gmail.com do pon. 18 maja.Kl. V

13.05.2020

The subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 7.

 

1.   Lekcja online.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 3,4,5 str. 88.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6,7,8 str. 89.

4.   Sprawdzian odbędzie się 18 maja. Szczegóły uzgodnimy na grupie.

 

 

 

23.05.2020 środa

The subject: Piszemy opowiadanie.

 

1.   Przeczytaj zasady tworzenia opowiadania w podręczniku, str. 126.

2.   Zapoznaj się z Writing guide na str. 168 w podręczniku. 

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. C, str. 90.

4.   Napisz opowiadanie o znajomym. W opowiadaniu:

·      Wyjaśnij, kim jest dla Ciebie ta osoba i w jaki sposób się poznaliście

·      Przedstaw okoliczności wydarzeń i napisz, od czego zaczęła się historia, którą opowiadasz

·      Opisuj wydarzenie w odpowiedniej kolejności i przedstaw intrygujące zakończenie historii.

Pracę na powyższy temat prześlij do poniedziałku 18 maja na adres agakoza.ang@gmail.com

Kl. VI

12.05.2020 wtorek

The subject: Piszemy ogłoszenie do gazetki szkolnej.

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, str. 95, zad. 7. 

3.   Zeszyt ćwiczeń, str.69, zad. 6. 

4.   Praca domowa: Wyobraź sobie, że chcesz sprzedać rower. Napisz ogłoszenie w którym:

·      opiszesz wygląd roweru

·      napiszesz, dlaczego go sprzedajesz

·      podasz dane kontaktowe do osoby piszącej ogłoszenie

Ogłoszenie wg powyższych punktów prześlij na adres agakoza.ang@gmail.comdo piątku 15 maja 2020 r.

 

 

Kl. VII

12.05.2020 wtorek

The subject: Giving directions – kształcenie umiejętności porozumiewania się.

 

1.   Przepisz do zeszytu Useful Expressions, znajdź tłumaczenie.

2.   Podręcznik, zad. A, str. 113.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. B i C, str. 84.

 

 

KL. VIII

12.05.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności językowych.

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, zad. B,C str. 128.

3.   Podręcznik, zad. D, str.129.
Kl. IV

11.05.2020 poniedziałek

The subject: Powtórzenie materiału z unitu 7 (part 1).

 

1.   Przejrzyj notatki w zeszycie i ćwiczeniu w zakresie słownictwa. Głównie nazwy sportu, elementy garderoby sportowej i nazwy sportowców.

2.   Wykonaj zadania  1,2,3 str. 89 w zeszycie ćwiczeń.

3.   Sprawdzian odbędzie się  w piątek 15 maja w ten sam sposób co ostatnio.

 

KL. V

11.05.2020 poniedziałek

The subject: Czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi.

 

1.   Lekcja online.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 2 i 3 str. 82.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4, 5 i 6 str. 83.

 

KL. VI

11.05.2020 poniedziałek

The subject: Writing a notice – ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 

1.   Podręcznik, str. 95, zad. 7. Przeczytaj ogłoszenie Joanny, poszukaj odpowiedzi na pytania i zapisz je w zeszycie.

2.   Zeszyt ćwiczeń, str.69, zad. 6. 

 

Kl. VII

11.05.2020 poniedziałek

The subject: Hobby – ćwiczenia kształcące umiejętność rozumienia tekstu.

 

1.   Lekcja online

2.   Przepisz do zeszytu wyrażenia  z podręcznika ze str. 112, z zad. A

3.   Zeskanuj zad. G z podręcznika ze str. 112 i odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

KL. VIII

 

11.05.2020 poniedziałek

The subject: Mowa zależna – ćwiczenia.

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik str. 125, zad. E,F,G.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. C i D, str. 95.Kl. VI

09.05.2020 piątek

The subject: Robimy zakupy. 

 

1.   Przeczytaj ze zrozumieniem dialogi w podręczniku na str.94.

2.   Zad. 2 str. 94, podręcznik. Poszukaj odpowiedzi w dialogach i zapisz je do zeszytu.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1,2,3 str. 68.

 

KL. IV

09.05.2020 piątek

The subject: Piszemy formularz do klubu sportowego.

 

1.   Przeczytaj formularz w podręczniku na str. 89 w zadaniu 6. 

2.   W podobny sposób zapisz uzupełnij formularz, zad. 6 str. 87 w zeszycie ćwiczeń.

 

3.   Praca dla chętnych: zeszyt ćwiczeń, zad. 7 str. 87. Należy odpowiedzieć na pytania odnośnie sportowych upodobań kolegi lub koleżanki. Zdjęcie tego zadania proszę przesłać na adres: agakoza.ang@gmail.comKL. IV

07.05.2020 czwartek

The subject: My favourite sport – mój ulubiony sport.

 

1.   Przeczytaj ze zrozumieniem mini dialogi, z podręcznika ze str. 88. 

2.   Przepisz do zeszytu nazwy sportowców z zad. 4 str. 89 w podręczniku. Używając słownika przetłumacz te wyrazy.

3.   Wykonaj zadanie 3 str. 86 w zeszycie ćwiczeń.

 

 

KL. V

07.05.2020 czwartek

The subject: Past Simple  z czasownikami regularnymi.

 

1.   Lekcja online.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4 str. 70.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6 str.71.

4.   https://learningapps.org/2074366

 

 

Kl. VII

 

07.05.2020 czwartek

The subject: Tryby warunkowe – utrwalanie wiadomości.

 

1.   Lekcja online.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A,B str.81.

3.   Materiały własne nauczyciela.Kl. V

06.05.2020 środa

The subject: Zasady w sporcie – praca z tekstem.

 

1.   Podręcznik, str. 88, Przeczytaj tekst ze zrozumieniem, w oparciu o słownictwo z poprzedniej lekcji.

2.   Zeszyt ćwiczeń,  zad. 5, str. 87.

3.   Zeszyt ćwiczeń,  zad. 8, str. 87

 

 

KL. VIII

 

06.05.2020 środa

The subject: Mowa zależna – pytania

 

1.   Lekcja online.

2.   Zad. E, F, G str. 125 , podręcznik

3.   https://learningapps.org/7254377

 

 Kl. VI

05.05.2020 wtorek

The subject: Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne.

 

1.   Podręcznik, zad. 7, str. 91.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 5,6,7 str.65.

3.   https://learningapps.org/2953747

4.   https://learningapps.org/5646868

 

 

KL. VII

05.05.2020 wtorek

The subject: Gerunds and infinitives – ćwiczenia.

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, str. 111, zad. P, R.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. D, str. 81

 

KL.VIII

 

05.05.2020 wtorek

The subject: Mowa zależna – ćwiczenia.

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, str, 125, zad. A,B,C.

3.   Podręcznik, str. 125, zad. I

 

4.   Zeszyt ćwiczeń, str. zad. A, B, str.89Kl. IV

 

04.05.2020 poniedziałek

The subject: Przyimki czasu.

 

1.   Zapisz do zeszytu notatkę:

·      On – stosujemy przed dniami tygodnia

·      At – przy godzinach, 

·      In – przy porach dniach, miesiącach, porach roku, przy dacie rocznej.

2.   Przepisz do zeszytu tabelkę z podręcznika za strony 87 (time expressions)

3.   Podręcznik, Zad. 7 str. 87.  Do zeszytu zapisujemy tylko wybrane odpowiedzi.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 4 i 6 str. 85.

 

 

 

 

Kl. V

 

04.05.2020 poniedziałek

The subject:  Wokół sportu – poznawanie słownictwa sportowego.

 

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki Vocabulary, podręcznik str. 89. Poszukaj polskiego znaczenia w słowniku i zapisz je do zeszytu.

2.   Wykonaj zad. 2 i 3 str. 86 w zeszycie ćwiczeń.

 

 

 

 

 

Kl. VI

 

04.05.2020 poniedziałek

The subject: Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect.

 

1.   Lekcja online.

2.   Praca z tekstem everyday gadgets.

3.   Podręcznik, zad.2 str.90.

 

 

Kl. VII

04.05.2020 poniedziałek

The subject: Tryb warunkowy 0, 1 i 2. 

 

1.   Lekcja online.

2.   Podręcznik, zad.  A, B, C, D, 

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A, B, C str. 81.  

 

 

 

Kl. VIII

04.05.2020 poniedziałek

The subject: Opisywanie problemów – praca ze słownictwem.

 

1.   Spotkanie online.

2.   Przepisz do zeszytu słownictwo z zad. A, str. 124, podręcznik. Znajdź polskie tłumaczenie.

3.   Wykonaj zad. B str. 124 w podręczniku.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A i B str. 88
Kl. IV

30.04.2020 czwartek

The subject: Utrwalanie słownictwa sportowego.

 

1.   Wykonaj zadanie 2,3, str 84 w zeszycie ćwiczeń.

2.   https://learningapps.org/2892068 

3.   https://learningapps.org/3663557 

4.    https://learningapps.org/4928279 

 

 

KL. V

30.04.2020 czwartek

The subject: Utrwalanie słownictwa.

 

1.   Lekcja online

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 2,3,4,5 str. 84.

 

 

KL. VII

30.04.2020 czwartek

The subject: Ogłoszenie- kształcenie umiejętności pisania.

 

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z Useful Expressions, podręcznik str. 115. Poszukaj polskiego znaczenia.

2.   Zapoznaj się z  przykładem reklamy zad. A str. 114 w podręczniku.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A, B, D, str. 83.

4.   Napisz pracę wg poniższego polecenia i prześlij ją na adres agakoza.ang@gmail.com :

 

W ramach działalności kółka fotograficznego organizujesz wyjście do zoo. Na szkolnej tablicy ogłoszeń chcesz zamieścić ogłoszenie z zaproszeniem dla zainteresowanych wspólna wycieczką. Zredaguj tekst, w którym:

·      Podasz dzień oraz miejsce wycieczki,

·      Poinformujesz co będziesz fotografować, 

·      Podasz co uczestnicy powinni zabrać ze sobą
KL. V

29.04.2020 środa

The subject: Liczebniki porządkowe.

 

1.   Zad. 6 str. 87, podręcznik.

2.   Notatka w zeszycie.

3.   Zad. 7. Str. 8, podręcznik.

4.   https://learningapps.org/2211963

 

KL. VIII

 

29.04.2020 środa

The subject: Rozwijanie umiejętności słuchania.

 

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z podręcznika, str. 122, zad, A.

2.   Po zeskanowaniu kodu z podręcznika wysłuchaj zad. B str. 122.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A- listening, str. 88
Kl. VI

 

28. 04.2020 wtorek

The subject: Użyteczne przedmioty życia codziennego.

 

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo z ramki ze str. 91 w podręczniku.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad 1,2,3 str. 64.

3.   Spotkanie online.

 

KL.VII

28.04.2020 wtorek

The subject: Giving information – udzielanie informacji.

 

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z Useful Expression, podręcznik str. 113. Poszukaj polskiego znaczenia.

2.   Podręcznik, str. 113, zad. A.

3.   Podręcznik, str 113, zad. B- odpowiedzi na pytania zapisz do zeszytu.

 

 

KL. VIII

 

28.04.2020 wtorek

The subject: Relationships and feelings – utrwalanie słownictwa.

 

1.   Zeszyt ćwiczeń, str. 86, zad. B.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A i B, str. 87.

 

3.   Konsultacje online.Kl. IV

27.04.2020 poniedziałek

The subject: my sports kit – ubiór  i wyposażenie sportowca.

 

1.   Przepisz do zeszytu słówka z zdania 4 str. 87 w podręczniku. Jeśli nie znasz któregoś wyrażenia poszukaj go w słowniku.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst na stronie 86 w podręczniku. Jeśli napotkasz trudny zwrot skorzystaj z notatki w zeszycie.

3.   Wykonaj zadanie 2 z podręcznika, str. 86.

 

 

KL. V

27.04.2020 poniedziałek

The subject: Rock climbing – praca z tekstem.

 

1.   Przepisz do zeszytu wyrażenia z zad. 3 str 86 w podręczniku. Poszukaj polskiego znaczenia w słowniku.

2.   Konsultacje online.

3.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst z podręcznika str. 86.

4.   Odpowiedz na pytania w zad. 2 str. 86. (pod tekstem).

 

 

KL. VI

27.04.2020 poniedziałek

The subject: Mój wynalazek.

 

1.   Zastanów się nad wynalazkiem, który mógłbyś wymyślić.

2.   Wykonaj projekt. (w zeszycie)

3.   Napisz w kilku zdaniach do czego będzie on służył.

4.   Głosowanie na najbardziej pomysłowy projekt/spotkanie online.

 

KL. VII

27.04.2020 poniedziałek

The subject: Hobby – ćwiczenia kształcące rozumienie ze słuchu.

 

1.   Połącz hobby z obrazkiem w zad. A, str. 112, podręcznik. Odpowiedź zapisz do zeszytu.

2.   Zeskanuj kod z podręcznika. Wykonaj zadanie G, str. 112, podręcznik.

3.   Zeszyt ćwiczeń, str 82, zad. B (po zeskanowaniu kodu)

 

KL. VIII

27.04.2020 poniedziałek

The subject:  Ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu .

 

1.   Przeczytaj ze zrozumieniem tekst, podręcznik str. 118/119

2.   Wykonaj zadanie D str. 119.

3.   Przepisz przymiotniki z zad. E, str. 119 do zeszytu i zapisz polskie znaczenie.KL. IV

24.04.202 piątek.

The subject: Przysłówki częstotliwości.

 

1.   Zapisz do zeszytu przysłówki częstotliwości: 

·      Always - zawsze

·      Usually  - zwykle

·      Often - często

·      Sometimes - czasami

·      Never – nigdy

2.   Zapisz do zeszytu najważniejsza informację odnośnie przysłówków częstotliwości: 

 

Przysłówki częstotliwości występują w zdaniu przed czasownikami ale po czasowniku „to be”. F.ex. I often drink milk. I am never later for school.

 

3.   Pamiętając o powyższej zasadzie wykonaj zadanie 6 i 8 w Zeszycie  ćwiczeń, str. 83.

 

KL. VI

24.04.2020 piątek

The subject: Sprawdzian wiadomości z unitu 6.

 

1.    Zakres materiału: czas Future Simple, słownictwo związane z kosmosem, określenia czasu przyszłego, wyrażanie opinii, tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej z wyrażeniem własnej opinii.
Kl. IV

23.04.2020 czwartek

The subject: I love football – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj dialog  w podręczniku na str. 84.

2.   Poszukaj w dialogu odpowiedzi na pytania w zad. 2 str. 84 i zapisz je do zeszytu.

 

Kl. V

23.04.2020 czwartek

The subject. Czas Past Simple

1.   Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Bh14coUq8Ck 

2.   Konsultacje online.

3.   Tabelka z czasownikami nieregularnymi w zeszycie ćwiczeń.

4.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 2 str. 82.

 

Kl. VII

 

23.04.2020 czwartek

The subject: Hobby – ćwiczenia leksykalne.

1   Przepisz do zeszytu słówka z podręcznika z zad. A i C. Przetłumacz je.

2.  Wykonaj zadanie A, C i  D, odpowiedzi zapisz do zeszytu.

3.  Zeszyt ćwiczeń, str. zad. A i B, str. 79.

4.   Konsultacje online.Kl. V

22.04.2020 środa

The subject: Sprawdzian wiadomości z unitu 6.

 

1.   Zakres materiału: słownictwo z zakresu czynności w wolnym czasie, hobby i zainteresowania, rodzaje filmów, wyrażanie sugestii i opinii.

 

KL. VIII

22.04.2020 środa

The subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 7.

 

1.   Podręcznik, zad. A,B, D, E str. 116.

2.   Zeszyt ćwiczeń, zad. A,B, str.84.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad.  C str. 85.

 

4.   Konsultacje online.Kl. VI

21.04.2020 wtorek

The subject: Powtórzenie wiadomości z unitu 6.

 

1.    Zeszyt ćwiczeń: zad. 1,2,3,4 str. 62.

2.    Zeszyt ćwiczeń: zad. 5 i 6 str. 63. 

3.    Konsultacje online.

 

 

Kl. VII

21.04.2020 wtorek

The subject: Reading – praca z tekstem.


1.  Przepisz słownictwo z zad. A str 106 w podręczniku i znajdź tłumaczenie.

2.   Przeczytaj ze zrozumieniem trzy ogłoszenie w zad. C str. 106 w podręczniku. 

3.   Wykonaj zadanie do tekstu: D str. 107.

 

 

Kl. VIII

21.04.2020 wtorek

The subject: Rozwijanie sprawności językowych.


1.   Podręcznik, zad B i C str. 114

2.   Podręcznik, zad. D,E i F, do zeszytu zapisujecie tylko odpowiedzi.

3.   Konsultacje indywidualne. (wg potrzeb).
Kl. IV

20.04.2020 poniedziałek

The subject: Dyscypliny sportowe – praca ze słownictwem.

1.   Przepisz do zeszytu słownictwo z podręcznika ze str. 85 zad. 4. Skorzystaj ze słownika i zapisz polskie znaczenie nazw tych sportów, które są dla Ciebie całkiem nowe.

2.   Wykonaj ćw. 2 str.82 w zeszycie ćwiczeń.

3.    Wykonaj ćwiczenie https://learningapps.org/2078824 

 

Kl. V

20.04.2020 poniedziałek

The subject: The crystal ball mystery – praca z tekstem.

1.   Przeczytaj dialog  w podręczniku na stronie 84. 

2.   Uzupełnij zdania w zadaniu 2 str. 84 i odpowiedzi zapisz do zeszytu.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 1 str. 82.

 

Kl. VI

20.04.2020 poniedziałek

The subject: Jak będziemy żyli w przyszłości – tworzenie wypowiedzi pisemnej.

1.   Podręcznik, str. 81, zad. 8, odpowiedz na pytania, zapisz je do zeszytu.

2.   Online meeting.

3.   Zeszyt ćwiczeń, zad. 6 str. 61.

4.   Podręcznik,  zad. 5 str. 83 – tworzenie wypowiedzi pisemnej. Pracę prześlij na adres: agakoza.ang@gmail.com 


 

Kl. VII

20.04.2020 poniedziałek

The subject: Sprawdzian  wiadomości z unitu 6.

1.   Zakres materiału na sprawdzian: miejsca w mieście, zaimki wskazujące, wyrażenia związane z poruszaniem się po mieście, udzielanie wskazówek, email formalny. 

 

Kl. VIII

20.04.2020 poniedziałek

The subject: Message – piszemy wiadomość.

1.   Podręcznik, str. 113, ramka Useful Expressions – zapoznaj się z wyrażeniami, zapisz je do zeszytu wraz ze znaczeniem.

2.   Zeszyt ćwiczeń: str. 80 zad. A, C, D.

3.   Napisz wiadomość według poniższych wytycznych. Pracę prześlij na adres: agakoza.ang@gmail.com 

 

 kl. VI

17.04.2020 piątek

The subject: Jaki będzie świat w przyszłości? – wyrażanie opinii.

 1. Przepisz do zeszytu wyrażenia z ramki z podręcznika ze str.  80 wraz z tłumaczeniem. (meeting online)

      2. Przeczytaj dialog z podręcznika ze str. 80. Zwróć uwagę na wyrażenia odnoszące się do wyrażenia opinii.

 3.Odpowiedz na pytania w ćw. 2 z podręcznika str. 80.

 

kl. IV

17.04.2020 piątek

The subject: Sprawdzian wiadomości z unitu 6.

Zakres materiału z unitu 6: czasownik can i can’t, przymiotniki, nazwy zwierząt, słownictwo ze str. 75/podr., hobby

 

kl. IV

16.04.2020 czwartek

The subject: Przygotowanie do sprawdzianu.
1. Zeszyt ćwiczeń zad 1,2,3 str. 7
2. Sprawdzian odbędzie się w piątek. Zakres materiału z unitu 6: czasownik can i can’t, przymiotniki, nazwy zwierząt, słownictwo ze str. 75/podr., hobby (info na mailu)

 

kl.V

16.04.2020 czwartek

The subject: Przygotowanie do sprawdzianu z unitu 6.

1. Powtórzyć słownictwo z podręcznika ze str. 73, 75 i wyrażenia ze str. 76.

      2. Praca z tekstem – odpowiedzi na pytania do tekstu.

3. Test wyboru.

 

KL. VII

16.04.2020 czwartek

The subject:  Powtórzenie do sprawdzianu z unitu 6.

1. Zeszyt ćwiczeń: zad. A,B,C,D

2. Sprawdzian odbędzie się w poniedziałek, z podanego zakresu materiału  unitu 6: miejsca w mieście, zaimki wskazujące, wyrażenia związane z poruszaniem się po mieście, udzielanie wskazówek, email formalny

 

 kl. VIII

15.04.2020 środa

 

The subject:  Przedimek określony i nieokreślony w zdaniu.

1.    1. Przypomnienie zasad używania przedimków: zad C/111/podręcznik.

2.    2. Podręcznik, zad. E/111.

3.    Zeszyt ćwiczeń, zad A i B/78 oraz zad. A,B i C/79

 

 

      kl. V

15.04.2020 środa

 

The subject: Revision of the vocabulary – powtórzenie.

1.     Podręcznik, zad. 1,2,3 str. 78.

2.     https://learningapps.org/2074366

3.     https://learningapps.org/1427625

4.     https://learningapps.org/1937075

 

 Kl. V

 

08.04.2020 ŚRODA

The subject: Easter Time – lekcja świąteczna

 

1.    Zapoznaj się z podanym słownictwem: https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm 

2.    https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 

3.    https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt 

 

 

 Kl. VIII

 

08.04.2020 środa

The subject: Porozmawiajmy o środowisku.

 

1.    Przepisz do zeszytu Useful Expressions   z podręcznika ze str. 109.

2.     Przeanalizuj Ways to protect the environment z zad. D str.109.

3.    Wykorzystując poznane słownictwo z unitu 7 napisz w zeszycie kilka zdań na temat What can we do to protect our environment.

 

 kl. VI

07.04.2020 wtorek

The subject: Easter Time – lekcja świąteczna

 

Zapoznaj się z podanym słownictwem: https://www.anglomaniacy.pl/easterDictionary.htm

2. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

3. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt

 

 

KL. VII

07.04.2020 wtorek

The subject: Easter Time – lekcja świąteczna.

 

1.    1. Sprawdź swoje słownictwo wielkanocne: https://learningapps.org/2199850https://learningapps.org/2196585,

https://learningapps.org/2190532

https://learningapps.org/4891626

2.    2. Na podstawie obejrzanego filmu odpowiedz na poniższe pytania: https://www.youtube.com/watchv=sVu_I3X1174

 Why do  we remember Good Friday?

According to Linda’s speech what happened on Easter Sunday?

Who were three women going to Jesus tomb?

What did Jesus do and we remember about that?

 

KL. VIII

 

07.04.2020 wtorek

The subject: Environment – praca ze słownictwem.

 

1.    Przepisz do zeszytu słownictwo z podręcznika ze str. 106, z ćw. A.

2.    Przeczytaj tekst z zad. B str. 206 i dopierz wyrażenia w pary.

3.    Zeszyt ćwiczeń str. 77, zad A, B.
kl. IV
 

06.04.2020 poniedziałek

The subject: Happy Easter – lekcja świąteczna.

 1. Wykonaj ilustrację w zeszycie, kartkę wielkanocną, która będzie zawierała świąteczne słownictwo np.: basket, dying egg, hare, daffodil, Happy Easter, 

2. Zapoznaj się ze świąteczną piosenką:https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0&list=RDqvd78BKFOf0&start_radio=1 Zaśpiewaj wykorzystując podany tekst.

4. Poćwicz świąteczne słownictwo: https://learningapps.org/2190788,  https://learningapps.org/2190532,

 

kl.V

06.04.2020 poniedziałek

The subject: Powtórzenie wiadomości.

 

1.    1. Podręcznik, str79, zad.3.

2.    2. Zeszyt ćwiczeń: str. 76, zad. 1, 2

3. Wykonaj ćwiczeniana załączonych stronach: https://learningapps.org/3166377,https://learningapps.org/3172407,https://learningapps.org/2861939,

 

KL.VI

 

06.04.2020 poniedziałek

 

The subject: Future Simple – określanie czasu.

 

1.    1. Przepisz do zeszytu wyrażenia z podręcznika ze strony 79 z ramki Grammar

2.     2. Zeszyt ćwiczeń: str. 58, zad. 1,2,3

 

3.     3. Zeszyt ćwiczeń: str. 59, zad.7

 

kl. VII

 

 

06.04.2020 poniedziałek

The subject: Utrwalenie wiadomości z unitu 6.

 

1.    1. Podręcznik, str.104, zad. A, B, C, D, 

2.    2. Zeszyt ćwiczeń: str.76, zad. A, B, D, 

 

3.    Powtórzyć słownictwo i zagadnienia gramatyczne z unitu 6: miejsca w mieście, zaimki wskazujące, wyrażenia związane z poruszaniem się po mieście, udzielanie wskazówek, email formalny

 

 

KL. VIII

06.04.2020 poniedziałek

The subject: Cities Beneath the sea- praca z tekstem.

 

1.    Przeczytaj tekst z podręcznika, ze str. 106 i wypisz wszystkie nieznajome wyrazy.

2.    Przeczytaj jeszcze raz tekst ze zrozumieniem.

3.    Wykonaj zadanie Skills Booster, ze str. 105. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

 

4.    Zeszyt ćwiczeń, str. 76, zad. B

 

 kl. VI

03.04.2020 piątek

 The subject: O czym pisał Jules Verne - praca z tekstem.

 1. Przepisz do zeszytu słówka z zielonej ramki,  z podręcznika, str. 79. Następnie, pracując ze słownikiem, poszukaj znaczenia.

 2. Przeczytaj tekst ze strony 78. Podkreśl słowa, których nie rozumiesz, wypisz je do zeszytu.

3. Wykonaj zadanie 2 i 3 z podręcznika, str. 78

 

Kl.IV

03.04.2020 piątek

The subject:  Powtórzenie wiadomości.

 1.     Bazując na słowniczku w podręczniku na stronie 78 narysuj komiks, składający się przynajmniej z 5 kadrów. Tytuł komiksu : Me and my hobbies. Każdy kadr należy podpisać 2-3 zdaniami, z użyciem poznanego słownictwa w unicie 6.kl. IV

02.04.2020 czwartek

 The subject: Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne

1. Wykonaj zadania ze str. 76 w zeszycie ćwiczeń: 1,2,3,4

2. Powtórz słówka ze słowniczka w podręczniku ze strony 78.

kl V

02.04.2020 czwartek 

The subject: Hobbies and interests- utrwalenie wiadomości.

1. Zeszyt ćwiczeń, str. 75, zad.6,7,8.

2. Powtórzyć słówka ze słowniczka w podręczniku ze str. 78.

 kl.VII

 02.04.2020 czwartek 

The subject: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

1. Podręcznik, str.100, zad. A, B, C, D.

2. Podręcznik, str. 101, zad. E.

3. Zeszyt ćwiczeń, str.74, zad. A, B, C.kl. V

01.04.2020 środa

 The subject: Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne

Z
ad. 5 str 77 w podręczniku (konsultacje w czasie video spotkania)

 

2.    Zeszyt ćwiczeń: zadania wykonane podczas spotkania videoKL. VII
31.03.2020 wtorek

The subject: Opisywanie trasy – nazywanie miejsc

Przepisz do zeszytu Useful Expressions, podr. Str 97 wraz z tłumaczeniami.
Wykonaj zadanie E w zeszycie ćwiczeń, str. 70.
Zadanie do przesłania: Zaprojektuj plan miasta i ułóż do niego dialog. Zapisz go w zeszycie i zdjęcie prześlij na adres 
agakoza.ang@gmail.com 

 

KL. VI

31.03.2020 wtorek

Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne

 Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: Zad. 5, 6, 7 str. 57
https://www.focus.olsztyn.pl/en-future-simple-tense-exercises.html#.XncgVi2BjjA 
https://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_15/lesson15a_ex.html
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/future-1-will/exercises?02 

 


kl. IV

30.03.2020 poniedziałek

The subject: Writing time – praca z tekstem.

1.Przeczytaj emaila od Liama (podręcznik, zad 6. str, 77) Na jego podstawie odpowiedz na pytania pod tekstem. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

2. Dla chętnych: zad 7.str 77, podręcznik. Napisz maila do kolegi, z którym chcesz nawiązać kontakt. Należy wykorzystać podane wyrażenia. Można wzorować się na mailu z zadania 6. Osoby chętne proszę o  przesłanie tej pracy do czwartku 02.04.2020 na adres agakoza.ang@gmail.com jeśli jest  to możliwe proszę o napisanie tekstu w Wordzie i przesłaniu w załączniku. 

kl. V

 30.03.2020 poniedziałek

The subject: Hobbies and interests - wyrażanie propozycji i opinii.

1. Przeczytaj dialog z podręcznika ze str. 76.

2. Zapisz wyrażenia propozycji z ramki na str. 76.

3. Wykonaj zadanie 5 ze str. 77, zapisz je w zeszycie (tylko odpowiedzi).

kl. VI

30.03.20202 poniedziałek

Czas Future Simple – porozmawiajmy o przeszłości

1. Objaśnienia czasu na konsultacjach z nauczycielem poprzez video spotkanie na grupie

Następnie wykonaj zadania:

   - 7  i 8 z podręcznika str. 77

   - 3  i 4 z zeszytu ćwiczeń str. 56

 

kl. VII

 30.03.2020 poniedziałek

 The subject: Określanie czasu

1.    Wykonaj zad. A ze str. 96 z podręcznika, zapisz w zeszycie.

2.    Wykonaj zad. E ze str 96, odp. zapisz do zeszytu. (kod qr).

3.    Zeszyt ćwiczeń, zad. B str. 72

 kl. 6
 

27.03.2020 piątek

Podróżowanie w przestrzeni kosmicznej  - praca ze słownictwem

 

·     Przepisz do zeszytu słówka z zielonej ramki, str. 77/podręcznik. Dopisz polskie tłumaczenie.

·     Przeczytaj dialog z podręcznika ze str. 76.

·     Odpowiedz na pytania ćw.2 str. 76

·     Wykonaj zadanie 3 z podręcznika str. 76 oraz zadanie 1 z zeszytu ćwiczeń str. 56


KL.4

27.03.2020 piątek

 

Talking about hobbies -  praca z tekstem

 

·     Przeczytaj dialogi z podręcznika ze str. 76.

·     Odpowiedz na pytania: zad. 2 str. 76

 

·     Zeszyt ćwiczeń zad 4 i 5 str. 74KL.7

26.03.2020 czwartek

The subject: Email formalny – tworzenie wypowiedzi 

·     Zeszyt ćwiczeń, zad A str. 73
Zeszyt ćwiczeń, zad C str. 73
Zeszyt ćwiczeń, zad D str. 73

W odpowiedzi na emaila Wiktorii (zad D/z. ćw. str. 73) napisz maila, w którym:Opiszesz najlepszą drogę na stadion
Udzielisz informacji na temat parkingu
Poinformujesz o napojach i przekąskach, które można wnosić na stadion
Maila proszę napisać w programie  Word  na komputerze i przesłać w załączniku na adres:  agakoza.ang@gmail.com do pon. 30.03.2020

  

KL. 5

26.03.2020 czwartek

The subject: Who was Walt Disney? – praca z tekstem.

·     Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 74, trudne, nieznane wyrazy zapisz w zeszycie i znajdź znaczenie w słowniku i zapisz je w zeszycie.
Podręcznik, zad. 2 i 3 str. 74


KL.4

26.03.2020 CZWARTEK

The subject: Hobbies and interests – praca ze słownictwem

·     Przepisz do zeszytu wyrażenia z podręcznika ze str. 75 i przetłumacz je na j. angielski.
Wykonaj zadania 5 i 6 z podręcznika ze str. 75.VIII

25.03.2020 ŚRODA

    The subject: Email formalny – tworzenie wypowiedzi
Zeszyt ćwiczeń, zad B str. 72
Zeszyt ćwiczeń, zad C str. 72
Zeszyt ćwiczeń, zad D str. 73
Zeszyt ćwiczeń, zad E str. 73

Napisz recenzję stołówki działającej w Twojej szkole w formie artykułu do gazetki wg punktów w zad F str 73 w zeszycie ćwiczeń. Recenzje proszę przesłać do pon. 30.03.2020  na adres agakoza.ang@gmail.com  
Konsultacje z nauczycielem przez skrzynkę fb oraz messengera 

kl. V

25.03.2020 środa

Film and TV programmes – praca ze słownictwem

 
 Przepisać do zeszytu słownictwo z ramki – podręcznik str. 75 oraz dopisać polskie znaczenie
Podręcznik zad. 5 i 6 str. 75
Zeszyt ćwiczeń 2 i 3 str. 72KL.8 

 poniedziałek

Present Perfect – powtórzenie

 Zeszyt ćwiczeń, zad. C,D,E, str. 70

 https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/for-since.htm 

https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t102-just-already-yet.htm 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises 

https://suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/presperfs4.htm 

 

wtorek

 Skills Checkpoints- wykonywanie zadań egzaminacyjnych

·    Podręcznik, zad. C str. 98

·     Podręcznik, zad. D str. 98

·     Podręcznik, zad. E str. 99

·     Podręcznik, zad. F str. 99


 

K   VII

 poniedziałek

Places in town – ćwiczenia leksykalne

·     Podręcznik, zad. A str. 92

·     Podręcznik, zad. G str. 93

·     Podręcznik, zad. I str. 93

Do zeszytu przedmiotowego pod tematem przepisz phrasal verbs z zad. C str. 92 i dopasuj definicje oraz dopisz polskie znaczenie.

 

 kl 6 

poniedziałek

Ćwiczymy sprawnści językowe - słuchanie

Wysłuchaj nagrań w poniższych linkach

 

wtorek

Praca ze słownictwem

Wykonaj poniższe cwiczenia

 

 wtorek

Zaimki wskazujące – ćwiczenia gramatyczno- leksykalne

Po konsultacjach online z nauczycielem wykonaj zadania: 

·     Podręcznik zad D, F, J str. 94-95

·     Zeszyt ćwiczeń zad. B, str 68

·     Zeszt ćwiczeń zad C, A, B str 69


 

KL V

poniedziałek

Past Simple z czasownikami regularnymi - powtórzenie

·     Podręcznik zad. 8 str. 73

·     Zeszyt ćwiczeń, zad. 2,3,4 str. 70

·     Zeszyt ćwiczeń zad 6,7,8 str.71

 wtorek

Film and TV programmes – praca ze słownictwem

·     Przepisać do zeszytu słownictwo z ramki – podręcznik str. 75 oraz dopisać polskie znaczenie

·     Podręcznik zad. 5 i 6 str. 75

·     Zeszyt ćwiczeń 2 i 3 str. 72


Kl. IV

poniedziałek

Elephant training – praca z tekstem

·     Przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 74. Podkreśl wyrazy, których nie znasz, przepisz je do zeszytu i odnajdź polskie znaczenie w słowniku.

·     Wykonaj zadanie 2 i 3 z podręcznika str. 74.

·     Wykonaj ćwiczenia 2,3,4 w zeszycie ćwiczeń str. 72.JĘZYK ANGIELSKI PRZEDSZKOLE

-emocje

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=RVb2py24iDc


JĘZYK ANGIELSKI kl. I-III

Klasa 1.

Pogoda

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

https://www.youtube.com/watch?v=pd5kLz3jc4o

https://bystredziecko.pl/weather-flashcards-fiszki-pogodowe-angielski-dla-dzieci/

Zeszyt ćwiczeń , zad 1,2,3 strona 98,99

Klasa 2.

Sport

Zeszyt ćwiczeń , zad 1,2,3 str.98,99

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=mghExTVE0FI

https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY

Class Project – narysuj swój ulubiony sport i podpisz rysunek ( I like …….)

Klasa 3

Pory roku , miesiące

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU

https://www.youtube.com/watch?v=WVM9vaYfe58

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8

karty pracy: https://www.englishwsheets.com/months-3.html

Class Project – wykonajcie plakat o czterech porach roku. Podpiszcie po angielsku każdą porę roku i dopasujcie do każdej poszczególne miesiące (również w języku angielskim)JĘZYK ANGIELSKI kl. IV-VIII

kl.IV

1.Czasownik to be - powtórzenie

https://engly.pl/tasks/select_task/750

https://learningapps.org/2762584

https://learningapps.org/2160041

https://learningapps.org/2617367

extra tasks

https://spaceplace.nasa.gov/menu/space/

https://www.esa.int/kids/en/learn

2. St. Patrick's Day

https://www.youtube.com/watch?v=BSJsP_EBhR4

https://www.youtube.com/watch?v=soJ5glI5XDs

https://www.youtube.com/watch?v=D1oZZ8e7p0M

3. Czasownik can - powtórzenie

https://learningapps.org/2762584

https://quizizz.com/join/quiz/5e411b872288ba001bbfa854/start

https://quizizz.com/join/quiz/5a7a246111098f001fb4fab7/starte

etra tasks

https://spaceplace.nasa.gov/menu/solar-system/

https://spaceplace.nasa.gov/menu/science-and-technology/

 

Kl. 5 

Zdrowie – powtórzenie wiadomości

1.    https://learningapps.org/1593665

2.    https://kinooze.com/seven-natural-wonders-of-the-world/

3.    Podręcznik str. 73, zad 4 i 5

2.St. Patrick’s Day – Dzień św. Patryka  

1.    https://www.youtube.com/watch?v=h5KNQ1xciMQ

2.    https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=770019556&gclid=EAIaIQobChMIkqTv-5ah6AIV3sWyCh0neQs2EAEYASAAEgJZ6vD_BwE

3.Rozwijanie sprawności językowych

1.    https://www.adaptedmind.com/ReadingLP.php

2.    https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1

3.    https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-3

 

 

PRESENT PERFECT TENSE - powtórzenie

 

1.     Learning apps : https://learningapps.org/4414207https://learningapps.org/5220247https://learningapps.org/9281985

2.     Kahoot celebrations 0432866 

3.     https://www.kids-world-travel-guide.com/africa-facts.html 

4.    What makes Africa attractive for me?

5.    https://www.kids-world-travel-guide.com/europe-facts.html 

6.    The most interesting place in Europe

 

2.    Reading comprehension – rozwijamy sprawności językowe

https://www.kids-world-travel-guide.com/asia-facts.html 

https://www.kids-world-travel-guide.com/australia-facts.html 

https://www.kids-world-travel-guide.com/oceania-facts.html 

 

3.     Language comprehension – rozwijamy sprawności językowe

 

Obejrzyj film i zapisz jak najwięcej wyrażeń, dzięki którym możemy zapytać kogoś lub udzielić komuś wskazówek dotyczących drogi. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50

 

Wykonaj zadanie na rozumienie ze słuchu: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions 

  

a. odtwórz dźwięk w filmie 

b. rozwiń strzałeczki na fioletowych paseczkach - tam ukryte są pytania do tekstu słuchanego 

c. rozwiąż te zadania 

 

Klasa 7

1.The place to be – rozwijanie rozumienia tekstu czytanego

 

·     Zeszyt ćwiczeń str 68, zad. B, str.69 zada. C, A, B

 

 

·     Uzupełnij dialog, a po sprawdzeniu przepisz go do zeszytu:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/directions/exercises?02 

 

 

·     Wybierz opis pasujący do rozmieszczenia budynków na ilustracji:

http://www.web-esl.com/map/map4.htm

 

 

2. Powtórzenie słownictwa z jedzenia

 

Przetłumacz przykładowe zdania, odpowiedzi zapisz do zeszytu

 

·     https://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/adjectives/foodadjectives/vocab/vocab2.html 

 

 

3. Powtórzenie przymiotników związanych z jedzeniem

Narysuj w zeszycie tabelkę z dwóch kolumn, w jednej zapisz wybrany przymiotnik w drugiej polski odpowiednik

·     https://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/adjectives/foodadjectives/vocab/vocab1.html 

·     https://www.thoughtco.com/food-vocabulary-guide-1212309 

 

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

 

 

1.    https://learningapps.org/1369938

2.    https://quizlet.com/189005432/restaurant-flash-cards/

 

3.    Rekomendacja

Jadłeś ostatnio obiad w nowej fast food restauracji i  byłeś bardzo zadowolony z jedzenia, które ci podano. Napisz recenzje do szkolnej gazetki na temat tego miejsca:

·     Opisz wygląd tego miejsca, 

·     Wyraź swoją opinię,

·     Powiedz, dlaczego  polecasz to miejsce,

Prace wg wymagań edukacyjnych należy wysłać do nauczyciela przedmiotu na posiadany adres kontaktowy

 

2.Człowiek – powtórzenie 

https://engly.pl/tasks/select_task/800 

https://engly.pl/tasks/select_task/682 

https://engly.pl/tasks/select_task/683 

https://engly.pl/tasks/test_choose/686 

https://engly.pl/tasks/select_task/681 

Opisz swojego najlepszego przyjaciela. Napisz jak wygląda, dlaczego się przyjaźnicie i co cenisz w nim najbardziej. Pracę zapisz w zeszycie.

 

3.Czytanie - rozwijanie sprawności językowych  

Przeczytaj tekst w podanym linku i wykonaj do niego załączone zadania

https://first-english.org/reading_understanding/fables/02_fable_lion_and_mouse_exercise.htm 

 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja